Specialunderstöd för forsknings- och utvecklingsverksamhet

Specialunderstöden beviljas bl.a. för produktion och anskaffning av läromedel, utveckling av informationsbehandling och anskaffning av utrustning, för försöks-, start-, undersöknings- och utvecklingsverksamhet, upplysning och rådgivning samt standardisering.

Aktuellt

Den andra ansökningsomgången för forsknings- och utvecklingsprojekt 2024 öppnades vid Brandskyddsfondens styrelsemöte den 26 februari 2024. Ansökningstiden går ut den 15 maj 2024. Besluten fattas vid fondens styrelsemöte den 6 september 2024.

Utlysning, specialunderstöd för forsknings- och utvecklingsprojekt 2024 omgång 2

 

Den första ansökningsomgången för specialunderstöd för forsknings- och utvecklingsverksamhet för år 2024 har avslutats. Beslut om understöd fattas på fondens styrelsemöte i april 2024.

 

Styrelsens beslut finns på de finska sidorna.

Blanketter och anvisningar

Mera information och andra blanketter finns på finska sidor.

Avslutade ansökningar