Understöd för materielprojekt

Enligt Brandskyddsfondens styrelses beslut den 8 december 2022 understöder Brandskyddsfonden  från och med den 1 januari 2023 inte längre räddningsverkens materielprojekt. Välfärdsområdesreformen gäller inte Åland, och inga ändringar kommer att ske i Brandskyddsfondens understödspraxis när det gäller Åland. Understöd kan beviljas avtalsbrandkårer och andra motsvarande sammanslutningar som har ingått ett brandkårsavtal med välfärdsområdet, inklusive fabriks- , anstalts- och militärbrandkårer.

Understödet kan vara högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna.

Aktuellt

Styrelsen beslöt att öppna ansökan för materielprojekt för år 2024 på sitt möte den 8.12.2023.

Materielprojekt utlysning 2024

Enligt fondens beslut av den 8 december 2023 kan understöd för materielprojekt dock beviljas välfärdsområdena för system för befolkningsskyddslarm från och med den 1 januari 2024.

_____________

Ansökningsomgången för specialunderstöd för avtalsbrandkårs materielprojekt för år 2023 har avslutats. Fondens styrelse behandlade ansökningarna på sitt möte 31.5.2023. Understödsbeslutet för materielprojekt uppgår till sammanlagt 888 227 euro (8.9.2023). Styrelsens beslut finns på de finska sidorna.

Styrelsen beslöt att öppna ansökan för materielprojekt för år 2023 på sitt möte den 8.12.2022.

 

Anvisningar för ansökningar

Blanketter som skall användas

Redovisningsblankett

Angående Materielprojekt

2023 

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015