Vahvasti mukana pelastusalalla – esittelyssä rahaston hallituksen jäsen Paula Werning

Vahvasti mukana pelastusalalla – esittelyssä rahaston hallituksen jäsen Paula Werning

Kansanedustaja Paula Werning on myös Kymenlaakson pelastuslaitoksen johtokunnan puheenjohtaja.

– Olen ensimmäisen kauden kansanedustaja Kouvolasta. Sitä ennen työskentelin reilut 20 vuotta sairaanhoitajana. Perheeseeni kuuluu puolisoni lisäksi kaksi poikaa ja kaksi koiraa. Toimin kotipaikkakunnallani aktiivisesti kuntapolitiikassa ja olen Kymenlaakson pelastuslaitoksen johtokunnan puheenjohtaja. Pelastusala näkyy siis vahvasti elämässäni. Tällä hetkellä olemme hakemassa Kymenlaakson pelastuslaitokselle uutta pelastusjohtajaa ja olen tiiviisti mukana valintaprosessin eri vaiheissa.

Sairaanhoitajan työstä viimeiset seitsemän vuotta toimin ensiavussa ja pelastuslaitoksen kanssa teimme tiivistä yhteistyötä etenkin ensihoidon osalta. Moniammatillisuus korostui selvästi. Olen myös huomannut oman työni kautta, kuinka suuri merkitys nimenomaan ennaltaehkäisevillä toimilla on, kun tarkoitus on lisätä kansalaisten turvallisuutta.

Miten näet Palosuojelurahaston tulevaisuuden?

– Pelastuslaitoksen johtokunnan jäsenenä ymmärrän hyvin, millainen merkitys erilaisilla pelastusalan järjestöillä ja sopimuspalokunnilla on koko pelastustoimen suurelle kokonaisuudelle. Uskon, että näiden kokemusten avulla pystyn paremmin olemaan mukana palosuojelurahaston päätöksenteossa, kun tunnen kentän haasteet ja tarpeet omien kokemuksieni kautta.

Palosuojelurahaston toiminta on tulevaisuudessa vähintäänkin yhtä tärkeää kuin tähänkin saakka. Rahaston myöntämät avustukset ovat alalla toimiville järjestöille, kunnille ja pelastustoimen alueille sekä sopimuspalokunnille merkityksellisiä, enkä usko sen tarpeen poistuvan mihinkään tulevaisuudessakaan. Toimivat tilat ja turvallinen, riittävä kalusto sekä tietenkin osaavat ihmiset ovat avainasemassa siinä, millaisena pelastustoimi näyttäytyy tulevaisuudessa. Palosuojelurahaston hallituksen jäsenenä on kiinnostavaa seurata, millaisia tutkimus- ja kehittämishankkeita alalla on menossa ja suunnitteilla.

Mitä asioita erityisesti haluat edistää pelastusalalla?

– Meillä on erittäin toimiva pelastustoimiala ja näin pitää olla jatkossakin. Itselleni on tärkeää etenkin se, että kotien toimintaympäristö olisi turvallinen, ihan jokaisella. Ikääntynyt väestönosa kasvaa koko ajan ja on tehtävä työtä sen eteen, että vanhuksilla olisi myös paloturvallisuuden näkökulmasta paras mahdollinen asuinympäristö.

Paula Werning.

Pinja Hentunen