Yhteystiedot

Hakemukset, hakemusten täydennykset ja muut asiakirjat sekä viralliset tiedustelut pyydetään lähettämään

Palosuojelurahaston virkasähköpostiosoitteeseen psr.sm@gov.fi.

Rahaston virkasähköpostissa on käytössä automaattinen kuittaus. Mikäli automaattista kuittausta ei tule, ole ystävällinen ja varmista, että lähettämäsi sähköposti on tullut perille.

Postiosoite
Palosuojelurahasto
PL 26
00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite
Kirkkokatu 12
Helsinki

Sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@gov.fi tai etunimi.sukunimi@govsec.fi

Johanna Herrala
Pääsihteeri
Puh. 0295 488 460

yleisavustukset

tutkimus- ja kehittämishankeavustukset

pienavustukset

kalustohankeavustukset

innovaatiopalkinto

rahaston yleishallinto ja toiminnan kehittäminen

rahaston hallituksen sihteeri ja esittelijä

Ira Nikoskinen
Erityisasiantuntija
puh. 0295 488 285

yleisavustukset

rakennushankeavustukset

kalustohankeavustukset

innovaatiopalkinto

tarkastuskäynnit

valtionavustusten kehittämis- ja digitalisointihankkeen yhteyshenkilö

pääsihteerin sijaisena toimiminen

rahaston hallituksen esittelijä

Johanna Heikkilä
Asiantuntija
puh. 0295 488 226

maksatushakemusten tarkastus ja avustusten maksatukset

rahaston viestintään liittyvät tehtävät

rahaston hallituksen esittelijä

Satu Björke
Suunnittelija

puh. 0295 488 210

sopimuspalokuntien pienavustukset

rahaston yleishallintoon liittyvät tehtävät

matkahallintoon liittyvät tehtävät

rahaston hallituksen esittelijä

Emmi Laiho
Assistentti
Puh. 0295 488 353

rahaston yleishallintoon liittyvät tehtävät

asiakirjahallintoon liittyvät tehtävät

asiakaspalvelu, hakijoiden yleisneuvonta ja asiakirjatoimitukset

kokous- ja muut tilaisuusjärjestelyt sekä tilauksista vastaaminen

Siru Huusko
Assistentti
Puh. 0295 488 336

rahaston yleishallintoon liittyvät tehtävät

asiakirjahallintoon liittyvät tehtävät

asiakaspalvelu ja hakijoiden yleisneuvonta

kokous- ja muut tilaisuusjärjestelyt

Vaihteemme numero on 0295 480 171