Ylöjärven VPK:n nuoriso-osaston telttahankinta

Ylöjärven VPK:n nuoriso-osaston telttahankinta

Ensikosketukseni saksalaisiin palokuntanuorten yleisesti käyttämiin telttoihin tuli oltuani kasvattipalokuntani Hämeenlinnan VPK:n nuorten kanssa Saksassa leirillä vuonna 1994. Saksassa kaikilla palokunnilla oli samantyyliset harjakattoiset teltat, yleensä yksi tai useampi nukkumiseen ja yksi ajanviettoon tarkoitettu. Näkemästämme innostuneena hankimme pitkän kirjeenvaihdon ja puhelinkeskustelujen jälkeen vuonna 1996 kenties ensimmäisen vastaavan teltan Suomeen.

Ylöjärvellä puolijoukkueteltta koettiin jonkin verran epäkäytännölliseksi ja samalla myös liian pieneksi monikymmenpäiseksi kasvaneelle, aktiivisesti leireilevälle nuoriso-osastolle. Koska itselläni oli kokemuksia saksalaistyylisestä teltasta, aloimme selvitellä taas hankintaa. Kyselin aluksi Hämeenlinnasta viimeisimpiä kokemuksia ja vastauksena oli, ettei yhtäkään osaa tai kangasta ole yli kahdenkymmenen vuoden käytössä mennyt rikki. Kommentti oli rohkaiseva, ja teltan käytettävyyteenhän olin tutustunut jo edellisen hankinnan jälkeen.

Telttavalmistajan valinta

Etsin netistä tutun valmistajan lisäksi muita samantyyppisten telttojen valmistajia, mutta lopulta päädyimme itselleni tuttuun toimittajaan, Lancoon. Valmistajan nettisivuilta löytyneiden tuotetietojen perusteella täysin sama malli oli edelleen tuotannossa, ja valmistajan vastauksen mukaan mitään ei ollut muutettu. Mikä muu tuote on säilynyt kolmatta vuosikymmentä muuttumattomana tuotannossa?

Aloitin sähköpostinvaihdon ja selvisi, että nykyään yrityksestä löytyy myös englannin kielen taitoa. Pyysimme tarjoukset parista eri telttamallista eri seisomakorkeuksilla ja muutamilla lisävarusteilla. Lopulta päädyimme pyytämään vielä tarjouksen täydentämistä telttasängyillä.

Teltan tilaaminen

Tilaus tehtiin huhtikuun alussa 2018, kun palokunnan hallitus oli hyväksynyt tarjouksen ja päättänyt hankinnasta. Jo reilun kuukauden päästä huolintaliikkeen auto ajoi paloaseman pihaan ja laatikot nostettiin kalustohalliin ihmeteltäviksi.

Hälytysosaston kevätkauden viimeisissä harjoituksissa tehtiin ensimmäinen testikokoaminen kalustohalliin ja todettiin telttojen laadun olevan erinomainen. Metalliosat ovat tukevaa alumiinivalua ja putket riittävän vahvat, mutta kuitenkin niin keveät, että nuoretkin saavat teltan koottua. Teltasta tehtiin suomenkieliset kokoamisohjeet, ja ensimmäinen majoittuminen tapahtui nuoriso-osaston ja kouluttajien 20 hengen leiriporukan voimin valtakunnallisella palokuntanuorten leirillä Lohtajalla heinäkuussa 2018. Leirin rankkasadepäivänä kastui suuri määrä telttoja ja niiden sisällä olleet majoitustarvikkeet, mutta meillä ei ollut veden suhteen ongelmia.

Ylöjärven VPK:n kokemukset avustusprosessista

Telttahankinnan jälkeen tehtiin Palosuojelurahaston avustushakemus, jota pelastuslaitos puolsi. Telttahankinta ei suinkaan ole ensimmäinen kerta, kun olemme hakeneet Palosuojelurahastolta avustusta. Olemme tehneet pienavustushakemuksia henkilökohtaisista varusteista defibrillaattoriin. Telttahankinta oli selvästi suurin yksittäinen hanke, johon rahasto on avustusta myöntänyt.

Koemme avustusprosessin suoraviivaiseksi, joten hakemisen kynnys ei ole este ”pistää papereita vetämään”. Avustusten saaminen ei ole automaatio, joten sen varaan ei hankintaa kannata perustaa, mutta vapaaehtoispohjalta toimivalle yhteisölle avustus on hieno kädenojennus taloudellisen tuen muodossa ja motivoi kehittämään toimintaa, jotta voimme jatkossakin tarjota pelastustoimen laadukkaita palveluita yhteiskunnalle.

Palosuojelurahaston myöntämä avustus

Palosuojelurahasto myönsi telttahankinnoille vuoden 2019 alkupuolella yhteensä 3 299 euron avustuksen. Avustus oli 40 % hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista 8 249,71 euroa.

Prosessiin liittyi avustushakemuksen laatiminen sekä lausunnon pyytäminen Pirkanmaan pelastuslaitokselta, jonka kanssa sopimuspalokunnalla on voimassa oleva palokuntasopimus. Pelastuslaitos puolsi hanketta lausunnossaan. Telttahankinta palvelee pelastuslaitoksen mukaan erinomaisesti nuoriso-osaston tarpeita ja sitä kautta VPK:n positiivista henkilöstökehitystä.

Rahaston näkökulmasta avustuksenhaku sekä avustuksen myöntäminen sujui hyvin. Prosessiin liittyi hakemuksen sekä lausunnon läpikäynti, maksukuittien tarkastus, täydennysten pyytäminen sekä saapuneiden täydennystietojen tarkastus, laskelman laatiminen avustuksesta sekä asian esittely rahaston hallituksen kokouksessa. Rahaston hallituksen myönteisen päätöksen jälkeen valmistettiin Ylöjärven VPK:lle avustuksen maksatuspyyntö.

Palosuojelurahasto voi myöntää pienavustuksia lasten ja nuorten koulutustapahtumien, turvallisuusviestintätapahtumien tai muiden lapsille ja nuorille suunnattujen tapahtumien järjestelykustannuksiin ja pieniin materiaalihankintoihin sekä lasten ja nuorten yhteiskäytössä olevaan leiritelttaan, joissa avustus voi olla enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista ja enintään 2 000 euroa. Molempien telttojen osalta avustusehdot täyttyivät. Tämän tyyppisiin hankintoihin on ollut mahdollisuus hakea rahastosta avustusta muutaman vuoden ajan.

 

Teksti: Marko Konttinen, Ylöjärven VPK:n puheenjohtaja
Kuvat: Ylöjärven VPK

Pinja Hentunen