Suomen Palopäällystöliitto − Finlands Brandbefälsförbund ry; Rivitalojen yläpohjien palo-osastoinnin toimivuuden selvityshankeVN/29425/2023; Suomen Palopäällystöliitto − Finlands Brandbefälsförbund ry; Rivitalojen yläpohjien palo-osastoinnin toimivuuden selvityshanke

Rahaston hallitus päätti myöntää kokouksessa Suomen Palopäällystöliitto − Finlands Brandbefälsförbund ry:lle yhteensä enintään 130 578 euron (100 %) suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.1.2024−31.6.2025.

Category:

TK-hankkeet

Tags:

avustus,

kehitys,

paloturvallisuus,

tutkimus,

tutkimus- ja kehittämishanke,

valtionavustus

Pinja Hentunen