Allmänna understöd till räddningsbranschens organisationer

De allmänna understöden beviljas organisationer inom räddningsbranschen för upplysning och rådgivning, utbildning, utveckling av brandkårsverksamheten samt övrig eventuell verksamhet som främjar förebyggandet av eldsvådor och räddningsverksamheten.

Aktuellt

Styrelsen utlyste allmänna understöd till organisationer inom räddningsbranschen för 2022. Ansökningstiden började den 20 september 2021 och slutar den 15 oktober 2021 kl. 16.15. Ett meddelande om utlysningen publiceras i tjänsten Haeavustuksia.fi.

Inom statsförvaltningen pågår ett omfattande projekt för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten. Statsbidragsmyndigheterna övergår till en ny verksamhetsmodell för statsunderstöd och inför stegvis webbtjänster som stöder modellen. Syftet med den gemensamma verksamhetsmodellen och det gemensamma systemet är att förbättra statsunderstödens genomslagskraft, effekter, transparens och enhetlighet. Brandskyddsfonden har deltagit i projektet redan i några år och är det första pilotobjektet i projektet. Brandskyddsfonden är den första statsbidragsmyndigheten som publicerar ett meddelande om utlysning enligt den nya verksamhetsmodellen i tjänsten Haeavustuksia.fi. Övriga blanketter för ansökan finns på denna sida.

De allmänna understöden 2022

Blanketter för allmänna understöd för år 2021 finns på finska sidor.