Allmänna understöd till räddningsbranschens organisationer

De allmänna understöden beviljas organisationer inom räddningsbranschen för upplysning och rådgivning, utbildning, utveckling av brandkårsverksamheten samt övrig eventuell verksamhet som främjar förebyggandet av eldsvådor och räddningsverksamheten.