Innovationspris

Brandskyddsfondens Innovationspris delas årligen ut som ett erkännande för en förtjänstfull innovation som hänför sig till räddningsverket.

Aktuellt

Styrelsen beslöt att öppna ansökan för Innovationspris för år 2023 på sitt möte den 11.11.2022. Förslagen till pristagare ska lämnas till Brandskyddsfonden senast den 31 mars 2022.

Brandskyddsfondens innovationspris 2023 utlysning  (uppdaterad 28.11.22)

Innovationspris 2022 pristagaren offentliggörs hösten 2022 vid Räddningsväsendets aktualitetsseminarium.

Blankett för ansökan om innovationspriset 2023

Syftet med priset är

  • sporra anställda inom räddningsbranschen samt andra som är intresserade av branschen att utveckla nya effektivare och säkrare apparater, tillvägagångssätt och arbetsmetoder, samt
  • att förbättra räddningsbranschens synlighet och status i samhället

Priset kan beviljas en eller flera personer, en arbetsgrupp, ett företag eller en samfällighet som utarbetat en innovation som avsevärt har främjat ovan nämnda mål. Priset är emellertid inte ett arbetslivspris.

En innovation kan vara

  • en apparat
  • en arbetsmetod
  • ett tillvägagångssätt
  • en annan motsvarande ny uppfinning

som främjar eller effektiviserar räddningsverkets eller brandkårens verksamhet eller arbete som hänför sig till att förebygga olyckor. Priset ges inte för sjuktransporter, verksamhet med första respons och inte heller för en innovation som hänför sig till oljebekämpning.

Priset består av ett penningpris och ett diplom. Penningsprisets storlek är sammanlagt högst 30 000 euro. Priset är för mottagaren skattefri inkomst (skattestyrelsens utlåtande 254/31/2007).