Kontakt

 

Fondens e-postadress bör användas vid sändning av ansökan, kompletteringar till ansökan eller sändning av övriga dokument till Brandskyddsfonden. Dokumenten sänds inte till de personliga e-postadresserna. Även officiella förfrågningar och frågor ska sändas till fondens e-postadress.

Fondens e-postadress psr.sm(a)govsec.fi


Postadress
Brandskyddsfonden
PB 26
00023 Statsrådet
Besöksadress
Kyrkogatan  12
Helsingfors

E-postadress: förnamn.efternamn(a)govsec.fi

Generalsekreterare
Johanna Herrala
tfn. 0295 488 460

allmänna understöd

understöd för forskings- och utvecklingsverksamhet

mindre understöd

fonders allmänna förvaltning och utveckling av verksamheten

innovationspris

sekreterare och föredragande för fondens styrelse

Specialsakkunnig
Ira Nikoskinen
tfn. 0295 488 285

understöd för materielprojekt (inklusive träningsområden)

allmänna understöd

kontaktperson för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten

att vara ställföreträdare för generalsekreteraren

föredragande för fondens styrelse

Sakkunnig
Katri Päivärinta
tfn. 0295 488 402

understöd för byggprojekt

behandlar av utbetalningsansökningar

tillsynsåtgärder i samband med understöd

föredragande för fondens styrelse

Planerare
Jessica Puro
tfn. 0295 488 403

uppgifter i anslutning till fondens allmänna förvaltning

mindre understöd

behandlar av ändringsansökar

föredragande för fondens styrelse

Assistent
Solja Kumpulainen
tfn. 0295 488 225

uppgifter i anslutning till fondens allmänna förvaltning

uppgifter i anslutning till dokumentförvaltning

kundservice, allmän rådgivning till sökande och dokumentleveranser

rese- och mötesarrangemang och andra evenemangsarrangemang samt ansvar för beställningar

kommunikation och webbplats

Administrativ assistent Satu Björke tjänstledighet från 21.1.2019 till 9.2.2022.

Växel 0295 480 171