Kontakt

 

Fondens e-postadress bör användas vid sändning av ansökan, kompletteringar till ansökan eller sändning av övriga dokument till Brandskyddsfonden. Dokumenten sänds inte till de personliga e-postadresserna. Även officiella förfrågningar och frågor ska sändas till fondens e-postadress.

Fondens e-postadress psr(a)intermin.fi

 


Postadress
Brandskyddsfonden
PB 26
00023 Statsrådet
Besöksadress
Kyrkogatan  12
Helsingfors

E-postadress: förnamn.efternamn(a)intermin.fi

Generalsekreterare
Johanna Herrala
tfn. 0295 488 462

allmänna understöd till räddningsbranschens organisationer

specialunderstöd för forskings- och utvecklingsverksamhet

fonders allmänna förvaltning och utveckling av verksamheten

innovationspris

 

Specialsakkunnig
Ira Nikoskinen
tfn. 0295 488 285

Planerare
Sanna Virtaniemi
tfn. 0295 488 564

Administrativ assistent
Satu Björke
tfn. 0295 488 209

Generalsekreterare Hanna Paakkolanvaara tjänstledighet från 15.7.2015 till 30.6.2019

Växel 0295 480 171

Fax 0295 411 775