Styrelse

Brandskyddsfondens verksamhet styrs av dess styrelse

Fondens styrelse har hand om fondens administration samt ser till att ekonomin och verksamheten ordnas ändamålsenligt.

Enligt 4 § i den förordning som givits av statsrådet om brandskyddsfonden ska till styrelsen höra en ordförande och som ledamöter en företrädare för inrikesministeriets räddningsavdelning, en företrädare för kommunernas centralorganisation, en företrädare för försäkringsbranschens centralorganisation samt fyra övriga medlemmar. Styrelsen utnämns av inrikesministeriet.

 • Brandskyddsfondens styrelse 1.3.2020–28.2.2023

  Ordförande

  Päivi Nerg, livskraftsdirektör, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK

  Medlemmar

  Mika Kättö, lagstiftningsdirektör, inrikesministeriet
  personlig suppleant Linda Viitala, specialsakkunnig, inrikesministeriet

  Vesa-Pekka Tervo, utvecklingschef, Finlands Kommunförbund
  personlig suppleant Minna Mättö, jurist, Finlands Kommunförbund

  Petri Mero, ledande sakkunnig, Finans Finland
  personlig suppleant Lea Mäntyniemi, direktör, Finans Finland

  Paula Werning, riksdagsledamot, Socialdemokratiska riksdagsgruppen
  personlig suppleant Raimo Piirainen, riksdagsledamot, Socialdemokratiska riksdagsgruppen

  Mari Rantanen, riksdagsledamot, Sannfinländarnas riksdagsgrupp
  personlig suppleant Olli Immonen, riksdagsledamot, Sannfinländarnas riksdagsgrupp

  Jaakko Pukkinen, räddningsdirektör, Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk
  personlig suppleant Sirpa Heiskanen, ekonomi- och förvaltningschef, Räddningsverket i Uleåborg-Nordöstra Österbotten

  Brita Somerkoski, specialforskare, Organisationer inom räddningsbranschen
  personlig suppleant Jari Hyvärinen, räddningsdirektör, Organisationer inom räddningsbranschen

 • Brandskyddsfondens styrelse 1.3.2017 – 28.2.2020

  Minna Arve (orförande fram till 30.6.2018), Mika Kättö, Mika Raatikainen, Petri Mero, Ari Torniainen, Jari Hyvärinen, Vesa-Pekka Tervo, Veli-Pekka Ihamäki.

  Ordförande

  Anne Holmlund, vice ordförande för Satakuntaliitto, inrikesminister 2007 – 2011

  Minna Arve (fram till 30.6.2018), stadsdirektör, Åbo stad (mellan 1.3.2017 – 12.11.2017 verkställande direktör för Åbo handelskammaren)

  Medlemmar

  Mika Kättö, lagstiftningsdirektör, inrikesministeriet
  personlig suppleant Taito Vainio, direktör, styrningsenheten, inrikesministeriet

  Vesa-Pekka Tervo, utvecklingschef, Finlands Kommunförbund
  personlig suppleant Paavo Taipale, chef för samhällstekniken, Finlands Kommunförbund

  Petri Mero, ledande sakkunnig, Finansbranschens Centralförbund
  personlig suppleant Lea Mäntyniemi, direktör, Finansbranschens Centralförbund

  Ari Torniainen, riksdagsledamot, Centerns riksdagsgrupp
  personlig suppleant Elsi Katainen, riksdagsledamot, Centerns riksdagsgrupp

  Mika Raatikainen, riksdagsledamot, Sannfinländarnas riksdagsgrupp
  personlig suppleant Mika Niikko, riksdagsledamot, Sannfinländarnas riksdagsgrupp

  Veli-Pekka Ihamäki, räddningsdirektör, föreningen Suomen Pelastusjohtajat
  personlig suppleant Simo Tarvainen, räddningsdirektör, föreningen Suomen Pelastusjohtajat

  Jari Hyvärinen, räddningsdirektör, Sotningsbranschens Centralförbund, Suomen Palopäällystöliitto – Finlands Brandbefälsförbund r.y., Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö – Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland ry
  personlig suppleant Brita Somerkoski, utbildningsplanerare, Sotningsbranschens Centralförbund, Suomen Palopäällystöliitto – Finlands Brandbefälsförbund r.y., Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö – Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland ry

 • Brandskyddsfondens styrelse 1.3.2014 – 28.2.2017

  Hallitus 2015

  Styrelse 2015

  Ordförande

  Kari Hannus, biträdande stadsdirektören för tekniska sektorn, staden Björnebor

  Medlemmar

  Mika Kättö, regeringsråd, inrikesministeriet (vice ordförande)
  suppleant Taito Vainio, räddningsöverinspektör, inrikesministeriet

  Jussi Rahikainen, utvecklingschef, Finlands Kommunförbund
  suppleant Kirsi Rontu, chef för samhällstekniken, Finlands Kommunförbund

  Petri Mero, ledande expert, Finansbrandschens Centralförbund
  suppleant Risto Karhunen, direktör, Finansbrandschens Centralförbund

  Anne Holmlund, riksdagsledamot
  suppleant Peter Östman, riksdagsledamot

  Kari Rajamäki, riksdagsledamot
  suppleant Risto Kalliorinne, riksdagsledamot

  Simo Tarvainen, räddningschef
  suppleant Jaakko Pukkinen, räddningschef

  Jari Hyvärinen, räddningschef, räddningsbranschens organisationer
  suppleant Brita Somerkoski, specialforskare

   

 • Brandskyddsfondens styrelse 1.3.2011 – 28.2.2014

  Hallitus 2011

  Styrelse 2011

  Ordförande

  Kari Hannus, biträdande stadsdirektören för tekniska sektorn, staden Björnebor

  Medlemmar

  Mika Kättö, regeringsråd, inrikesministeriet (vice ordförande)
  suppleant Taito Vainio, räddningsöverinspektör

  Petri Mero, ledande expert, Finansbranschens Centralförbund
  suppleant Risto Karhunen, direktör

  Jussi Rahikainen (1.7.2012-), utvecklingschef, Finlands Kommunförbund
  Markku Haiko (-30.6.2012), utvecklingschef
  suppleant Kirsi Rontu, chef för samhällstekniken

  Jari Hyvärinen, räddningschef, räddningsbranschens organisationer
  suppleant Brita Somerkoski, specialforskare

  Ari Torniainen (1.5.2012-), riksdagsman
  Elsi Katainen (-30.4.2012), riksdagsman
  suppleant Oiva Kaltiokumpu, kriminal komissarie

  Kari Tolvanen (7.5.2013-), riksdagsman
  Leena Harkimo (-6.5.2013), riksdagsman
  suppleant Jari Larikka, brandförman

  Piia Vähäsalo, räddningschef
  suppleant Simo Tarvainen, räddningschef

   

 • Brandskyddsfondens styrelse 1.3.2008 – 28.2.2011

  Hallitus 2011

  Styrelse 2011

  Orfdörande

  Juhani Meriläinen, stadsdirektör

  Medlemmar

  Kirsi Rajaniemi, överingenjör, inrikesministeriet (vice ordförande)
  suppleant Veikko Peltonen, planeringsdirektör

  Petri Mero (1.1.2011-), ledande expert, Finansbranschens Centralförbund
  suppleant Risto Karhunen, direktör

  Veli Matti Ojala (-31.12.2010), direktör, Finansbranchens Centralförbund
  suppleant Pia Santavirta, ledande försäkringsspecialist

  Markku Haiko (15.10.2009-), utvecklingschef, Finlands Kommenförbund
  suppleant Kirsi Rontu, chef för samhällstekniken

  Leena Eränkö (-30.9.2009), miljöjurist, Finlands Kommunförbund
  suppleant Paavo Taipale, utvecklingsingenjör

  Jari Hyvärinen, räddningschef, räddningsbranchens organisationer
  suppleant Brita Somerkoski, ledande expert

  Oiva Kaltiokumpu, riksdagsman
  suppleant Elsi Katainen, riksdagsman

  Jari Larikka, riksdagsman
  suppleant Lenita Toivakka, riksdagsman

  Piia Vähäsalo, räddningschef
  suppleant Anssi Parviainen, räddningschef