Huoneistopalot, asukkaiden altistuminen ja pelastuslaitosten toimintaohjeet (Huoneistopalot) – PelastusopistoVN/34674/2022 Suomessa tapahtui vuosittain keskimäärin 5310 rakennuspaloa tai -palovaaratilannetta ajanjaksolla 2016– 2020. Samalla ajanjaksolla rakennuspaloissa kuoli keskimäärin 49 ihmistä vuodessa. Palokuolemien lisäksi rakennuspalot tai palovaaratilanteet aiheuttavat asukkaille altistumista haitallisille yhdisteille. Siksi paloturvallisuutta arvioitaessa tulisi tulipalojen ja kuolemien määrän lisäksi ottaa huomioon palotilanteiden aiheuttama altistuminen ja järkytys sekä niiden seuraukset. Hankkeen tarkoituksena on kerätä tietoa asukkaiden altistumisesta ja altistumisen seurauksista huoneistopalotilanteissa sekä siitä, kuinka näissä tilanteissa toimitaan. Koottavien tietojen perusteella selvitetään, kuinka ohjeistuksin voidaan  vähentää asukkaiden altistumista, kunnon heikkenemistä ja jopa kuolemia huoneistopalotilanteiden jälkeen. Tietojen pohjalta laaditaan kriteerit ja toimintaohje tukemaan päätöstä siitä, tulisiko huoneistopalossa altistuneen asukkaan siirtyä terveydenhuollon piiriin tai väistötiloihin. Ohjeissa pyritään huomioimaan myös asukkaan henkilökohtaiset ominaisuudet ja kuuluminen erilaisiin riskiryhmiin tai erityistä tukea tarvitseviin väestöryhmiin. Suunniteltu hanke toteutetaan yhteistyössä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja pelastuslaitosten kanssa sekä koottavan monialaisen asiantuntijaverkoston tuella.

Category:

TK-hankkeet

Tags:

avustukset,

kehittäminen,

tutkimus,

valtionavustukset

Pinja Hentunen