SAVE – Varusteiden ja kaluston puhdistus- ja desinfiointimenetelmien arviointi ja kehittäminen – PelastusopistoSMDno-2020-1315 Kemiallisten aineiden vaikutuksista palomiesten terveyteen on saatu viitteitä pohjoismaisessa syöpätutkimuksessa, joissa palomiehillä todettiin vähintään kaksinkertainen eturauhassyövän, keuhkojen adenokarsinooman ja asbestin aiheuttaman keuhkopussinsyövän ilmaantuvuus verrattuna muuhun väestöön verrattuna. Epäpuhtaudet kulkeutuvat palomiesten elimistöön hengitysteiden, ihon ja ruuansulatuselimistön kautta. Kahden viimeisen altistumisreitin kautta tapahtuvan altistumisen torjunnassa sammutusvarusteiden huolellinen puhdistus on ensiarvoisen tärkeää. Hankkeessa haetaan vastauksia pesu- ja desinfiontitehokkuutta koskeviin kysymyksiin käytännön pesukokeiden avulla. Pesutekniikoiden nykytilanne pelastuslaitoksille selvitetään. Lisäksi tarkastellaan perinteisen vesipesun tehokkuuden parantamista ja mahdollisesti uusien tekniikkojen, kuten vetyperoksidikäsittelyn liittämistä osaksi vesipesua. Saatujen tulosten perusteella annetaan suositukset käytettävistä pesu- ja desinfiointitekniikoista pelastuslaitoksille ja samalla tuotetaan koulutusmateriaalia Pelastusopistolle ja pelastuslaitoksille.

Category:

TK-hankkeet

Pinja Hentunen