Virpa 3. Alakoululaisten paloturvallisuuden digitaalinen oppimisympäristö – Jatkokehittäminen, levittäminen ja tiedottaminen – Turun ammattikorkeakoulu OyVN/33612/2021 Virpa3-jatkohanke tähtää päättämään vuonna 2018 Turun AMK:lla aloitetun tutkimustyöjakson. Virpa3-hanke on jatkoa Virpa1 ja Virpa2 hankkeille. Virpa3-hankkeen päätavoite on varmistaa että, mahdollisimman monet suomalaisnuoret parantavat paloturvallisuuden tiedot ja taidot pelin avulla. Virpa3-hankkeen ensisijainen tavoite on varmistaa, että mahdollisimman moni lapsi oppii paloturvallisuutta digitaalisen oppimisympäristön, Virpa–Palomestari-mobiilipelin avulla. Peli viedään entistä tehokkaammin kouluihin opetussisältöjen, kuten ympäristöopin, terveystiedon ja äidinkielen oppisisältöjen kautta sekä pelastustoimien koululaisille suunnattujen aktiviteettien avulla. Tavoite on, että valmis digitaalinen oppi-misympäristö otetaan aktiivisesti käyttöön pelastustoimien viestinnän aktiviteeteissä alakoululaisten kanssa. Hankeaika 2.5.2022 – 30.11.2023.

Category:

TK-hankkeet

Katri Päivärinta