Mindre understöd till avtalsbrandkårer

Mindre understöd till avtalsbrandkårer beviljas för avtalsbrandkårer som har ett ikraftvarande brandkårsavtal. Genom understöden stöds effektiviseringen av alarmberedskapen eller sådana materielanskaffningar som stöder förbättringen av arbetssäkerheten. Understöd beviljas också sådana anskaffningar som stöder den frivilliga brandkårens fortsatta verksamhet och verksamhetsförutsättningar. Mindre understöd för avtalsbrandkårer kan sökas året runt.

Specialvillkor som gäller avtalsbrandkårer

För de specialunderstöds del som beviljas till avtalsbrandkårer tillämpas en prisgräns på 20 000 euro (innerhåller moms) för anskaffningen eller projektet.

Prisgränsen avser

  • materielets enhetspris
  • sammanräknade kostnader för projekt i ansökningar som hänför sig till anskaffning eller ombyggnad av fast egendom, byggnad eller lägenhet som finns i en byggnad.

Understöd för projekt som underskrider prisgränsen ansöks utan utsatt tid som mindre understöd. Understöd för projekt som överskrider prisgränsen görs ansökan vid den utsatta tid som angetts på sidan Understöd för byggande eller Understöd för materiel.

AnsökningsanvisningarLappeenrannan VPK

Blanketter

Ansökningsblankett

Utlåtandeblankett