Yhteystiedot

Hakemukset, hakemusten täydennykset ja muut asiakirjat sekä viralliset tiedustelut pyydetään lähettämään

Palosuojelurahaston virkasähköpostiosoitteeseen psr(at)intermin.fi.

Rahaston virkasähköpostissa on käytössä automaattinen kuittaus. Mikäli automaattista kuittausta ei tule, ole ystävällinen ja varmista, että lähettämäsi sähköposti on tullut perille.


Postiosoite
Palosuojelurahasto
PL 26
00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite
Kirkkokatu 12
Helsinki

Sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi(at)intermin.fi

Pääsihteeri
Johanna Herrala
Puh. 0295 488 460

pelastusalan järjestöjen yleisavustukset

erityisavustukset tutkimus- ja kehittämistoimintaan

rahaston yleishallinto ja toiminnan kehittäminen

innovaatiopalkinto

pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien kalustohankeavustukset (mukaan lukien harjoitus-alueet)

rahaston hallituksen sihteeri ja esittelijä

Erityisasiantuntija
Artsi Alanne

puh. 0295 488 462

pelastustoimen alueiden ja sopimuspalokuntien kalustohankeavustukset (mukaan lukien päätelaitteet)

erityisavustukset tutkimus- ja kehittämistoimintaan

avustusten valvontatoimenpiteet

pääsihteerin sijaisena toimiminen

rahaston hallituksen esittelijä

Asiantuntija
Ira Nikoskinen

puh. 0295 488 285

sopimuspalokuntien pienavustukset

avustusten valvontatoimenpiteet

rahaston hallituksen esittelijä

Sihteeriharjoittelija
Jessica Puro
puh. 0295 488 463

internetsivut

avustavat tehtävät

Pääsihteeri Hanna Paakkolanvaara virkavapaalla 15.7.2015 – 31.12.2017
Vaihteemme numero on 0295 480 171