Yhteystiedot

Hakemukset, hakemusten täydennykset ja muut asiakirjat sekä viralliset tiedustelut pyydetään lähettämään

Palosuojelurahaston virkasähköpostiosoitteeseen psr(at)intermin.fi.

Rahaston virkasähköpostissa on käytössä automaattinen kuittaus. Mikäli automaattista kuittausta ei tule, ole ystävällinen ja varmista, että lähettämäsi sähköposti on tullut perille.


Postiosoite
Palosuojelurahasto
PL 26
00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite
Kirkkokatu 12
Helsinki

Sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi(at)intermin.fi

Pääsihteeri
Johanna Herrala
Puh. 0295 488 460

pelastusalan järjestöjen yleisavustukset

erityisavustukset tutkimus- ja kehittämistoimintaan

rahaston yleishallinto ja toiminnan kehittäminen

innovaatiopalkinto

pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien kalustohankeavustukset (mukaan lukien harjoitus-alueet)

rahaston hallituksen sihteeri ja esittelijä

Erityisasiantuntija
Ira Nikoskinen
puh. 0295 488 285

sopimuspalokuntien pienavustukset

avustusten valvontatoimenpiteet

rahaston hallituksen esittelijä

Asiantuntija
Satu Martikainen
puh. 0295 488 209

internetsivut

rahaston yleishallintoon liittyvät tehtävät

asiakirjahallintoon liittyvät tehtävät

asiakaspalvelu, hakijoiden yleisneuvonta ja asiakirjatoimitukset

matka-, kokous- ja muut tilaisuusjärjestelyt sekä tilauksista vastaaminen

laskutus

Pääsihteeri Hanna Paakkolanvaara virkavapaalla 15.7.2015 – 30.6.2018
Vaihteemme numero on 0295 480 171