Yhteystiedot

Hakemukset, hakemusten täydennykset ja muut asiakirjat sekä viralliset tiedustelut pyydetään lähettämään

Palosuojelurahaston virkasähköpostiosoitteeseen psr(at)intermin.fi.

Rahaston virkasähköpostissa on käytössä automaattinen kuittaus. Mikäli automaattista kuittausta ei tule, ole ystävällinen ja varmista, että lähettämäsi sähköposti on tullut perille.


Postiosoite
Palosuojelurahasto
PL 26
00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite
Kirkkokatu 12
Helsinki

Sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi(at)intermin.fi

Pääsihteeri
Johanna Herrala
Puh. 0295 488 460

pelastusalan järjestöjen yleisavustukset

erityisavustukset tutkimus- ja kehittämistoimintaan

rahaston yleishallinto ja toiminnan kehittäminen

innovaatiopalkinto

pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien kalustohankeavustukset (mukaan lukien harjoitus-alueet)

rahaston hallituksen sihteeri ja esittelijä

Erityisasiantuntija
Ira Nikoskinen
puh. 0295 488 285

pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien rakennushankeavustukset

pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien
kalustohankeavustukset (mukaan lukien harjoitusalueet)

sopimuspalokuntien pienavustukset

avustusten valvontatoimenpiteet

pääsihteerin sijaisena toimiminen

rahaston hallituksen esittelijä

Asiantuntija
Katri Päivärinta
puh. 0295 488 402

Assistentti
Solja Kumpulainen
puh. 0295 488 225

rahaston yleishallintoon liittyvät tehtävät

asiakirjahallintoon liittyvät tehtävät

asiakaspalvelu, hakijoiden yleisneuvonta ja asiakirjatoimitukset

matka-, kokous- ja muut tilaisuusjärjestelyt sekä tilauksista vastaaminen

viestintä ja internetsivut

Hallinnollinen avustaja Satu Björke virkavapaalla 21.1.2019 -28.3.2021.

Vaihteemme numero on 0295 480 171