Yhteystiedot

Hakemukset, hakemusten täydennykset ja muut asiakirjat sekä viralliset tiedustelut pyydetään lähettämään

Palosuojelurahaston virkasähköpostiosoitteeseen psr.sm(at)govsec.fi.

Rahaston virkasähköpostissa on käytössä automaattinen kuittaus. Mikäli automaattista kuittausta ei tule, ole ystävällinen ja varmista, että lähettämäsi sähköposti on tullut perille.


Postiosoite
Palosuojelurahasto
PL 26
00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite
Kirkkokatu 12
Helsinki

Sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi(at)govsec.fi

Pääsihteeri
Johanna Herrala
Puh. 0295 488 460

yleisavustukset

tutkimus- ja kehittämishankeavustukset

pienavustukset

rahaston yleishallinto ja toiminnan kehittäminen

innovaatiopalkinto

rahaston hallituksen sihteeri ja esittelijä

Erityisasiantuntija
Ira Nikoskinen
puh. 0295 488 285

rakennushankeavustukset

yleisavustukset

tarkastuskäynnit

valtionavustusten kehittämis- ja digitalisointihankkeen yhteyshenkilö

pääsihteerin sijaisena toimiminen

rahaston hallituksen esittelijä

Pinja Hentunen
Asiantuntija
Puh. 0295 488 613

kalustohankeavustukset

rahaston viestintään liittyvät tehtävät

matkahallintoon liittyvät tehtävät

rahaston hallituksen esittelijä

Paula Junnola
Suunnittelija
Puh. 0295 488 617

sopimuspalokuntien pienavustukset

tutkimus- ja kehittämishankkeiden tilitykset

rahaston yleishallintoon liittyvät tehtävät

rahaston hallituksen esittelijä

Emmi Laiho
Assistentti
Puh. 0295 488 353

rahaston yleishallintoon liittyvät tehtävät

asiakirjahallintoon liittyvät tehtävät

asiakaspalvelu, hakijoiden yleisneuvonta ja asiakirjatoimitukset

kokous- ja muut tilaisuusjärjestelyt sekä tilauksista vastaaminen

Erik De La Vega Kekkonen
Harjoittelija
Puh. 0295 488 228
5.5.–3.11.2023

Palosuojelurahaston hallinnollisissa tehtävissä avustaminen

Innovaatiopalkintoon liittyvä selvitystyö

Rahaston asiakastyytyväisyyskysely

Hallinnollinen avustaja Satu Björke virkavapaalla 21.1.2019 – 28.4.2024.
Asiantuntija Katri Päivärinta virkavapaalla 1.1. – 31.12.2023.

Vaihteemme numero on 0295 480 171