Käynnissä olevat tutkimus- ja kehittämishankkeet

Palosuojelurahasto on valmistanut listauksen käynnissä olevista tutkimus- ja kehittämishankkeet. Listaus esitellään kahdella tavalla, alkuun aiheittain ja tämän jälkeen hakijatahoittain. Käynnissä olevien tutkimus- ja kehittämishankkeiden hankeajat sekä yhteyshenkilöiden tiedot saa tarvittaessa rahaston sihteeristöltä. Listauksessa voi olla puutteita muun muassa hankkeiden valmistumisen osalta, sillä tiedostoa päivitetään ajoittain. Mahdollisista puutteista voi lähettää tiedon rahastoon.

Käynnissä olevat tutkimus- ja kehittämishankkeet aihealueittain

Ajoneuvojen työturvallinen sijoittaminen tehtäväpaikalla sekä hälytysajo- ja pelastustiekurssien tekninen päivittäminen – Tapaturva Oy

Aurinkosähköjärjestelmien turvallisuus palotilanteissa – Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

CTIF Suomen kansallinen komitea 2019 – CTIF Suomen kansallinen komitea / Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry

Erityisresurssit suorituskykyinä – ERSU – Pelastusopisto

FEU-juhlaseminaari ja -kokous 2020 – Suomen Palopäällystöliitto ry

Fyysisen kuormituksen hallinta pelastajan työssä – uusi lähestymistapa palautumisen edistämiseksi – Työterveyslaitos, Oulun toimipiste

Henkinen työsuojelu ja jälkipurkutoiminta pelastustoimessa – Suomen Palopäällystöliitto ry

Hipsu ja Tipsu – Nyt palaa! Forum-teatterikiertue 5-8-vuotiaille paloturvallisuuden edistämiseksi – Somana ry

Hälytysajoneuvojen liikennevaloetuus Suomessa – Oulun kaupunki

Hälytysajoneuvon kuljettamisen riskienhallinta – Pelastusopisto

Tulipalossa muodostuvien savukaasujen leviämisen arviointi pelastuspalvelun tarpeisiin – Ilmatieteen laitos

Kohti tuloksellisempaa turvallisuusviestintää: mobiilipelien soveltuvuus alakouluikäisten turvallisuustietoisuuden lisäämiseen – Pelastusopisto

Kotona asumisen turvallisuusmalli – Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Lisätty todellisuus arjen palosuojelun ja -turvallisuuden edistäjänä – Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

Lämpöeristeiden termomekaanisen käyttäytymisen simulointi – Aalto-yliopisto

Mittarit pelastuslaitosten prosessien toimivuuden arviointiin – Pelastusopisto

Muutosjohtamisen tukeminen – Suomen Palopäällystöliitto ry

Nou Hätä! 2019 – Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry

Nou Hätä! 2020 – Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry

Numerical analysis techniques for structural fire safety design of steel structures – Hämeen ammattikorkeakoulu

OKA2 – Osaamisenkartoitusmalli alipäällystölle ja sopimuspalokunnan ryhmänjohtajille – Pelastusopisto

Onnettomuuksista oppimisen toimintamalli – Suomen Palopäällystöliitto ry

OPTUKE-verkosto – Turun yliopisto

Osaamisen johtaminen pelastuslaitoksissa – Sami Kerman

Palomuseon kehittäminen ilmiölähtöiseksi oppimisympäristöksi – Pirkanmaan pelastuslaitos

Palontutkintaselosteen uudistuksen suunnittelu – Pelastusopisto

Paloturvallisuuskirjan kääntäminen – Brita Somerkoski

Palotutkimuksen päivät – Palotutkimusraati

Pelastajan työvälineet ja henkilökohtaiset suojaimet metsäpaloissa – Pelastusopisto

Pelastuslaitosten ilmoitusmenettelyjen ja yhteistyöryhmien kehittäminen – Pelastusopisto

Pelastustoimen tutkimuspäivät 2019 – Pelastusopisto

Pelastustoimen arvioiva valvontamenetelmä – Kuntaliitto Palvelut Oy

Pelastustoimen toimintamallit kansainvälisen avun vastaanottamiseksi – Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Pelastusviranomaisten varautuminen massatapahtumiin – tutkittu tieto käytännön työkaluksi – Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Pellekaija Pum iskee kipinää – tietoa paloturvallisuudesta pienimmille – Pellekaija Pum Oy

PeO KOULUMAALI – Pelastusopisto

Savusukellusosaamisen kehittäminen Suomessa – Pelastusopisto

Sinä Pelastat – Paloturvallisuusviikko 2019 – Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry

Sopimuspalokuntalaisen altistumisen vähentäminen pelastustyössä – Uudenmaan pelastusliitto

Tietoperusteisen toiminnallisen poistumisturvallisuuden arviointimenettelyn kehittäminen hoivapalvelukohteissa (ToPo) – Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Toisen sukupolven säteilymallien kehittäminen FDS-ohjelmaan. Osa 1. Säteily jähmeissä aineissa – Aalto-yliopisto

TOKEVA2020  – Pelastusopisto

Tulisijoja ja savupiippuja koskevat virhekortit – FISE Oy

Tulisijojen ja savupiippujen riskitilanteet paloturvallisuuden kehittäjänä – Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Turvallisuuskasvatusta ilmiölähtöisesti. Opetussuunnitelma muuttui, miten muuttuu turvallisuuskasvatus? – Mikko Puolitaival

Uusien teknologioiden sovellus- ja käyttömahdollisuudet paloturvallisuudessa – Tampereen teknillinen yliopisto

Vaeltavien palojen turvallinen sammuttaminen (TRAVEL INTERVENTION) – Aalto Yliopisto

Virtuaalista Paloturvallisuutta – jatkohanke VirPa 2 – Turun ammattikorkeakoulu Oy

Väitöstutkimus ”Vaarallisten tilanteiden moniammatillinen johtaminen” – Tero Ihatsu

Yhteinen ICT-hanke – Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitos

Käynnissä olevat tutkimus- ja kehittämishankkeet hakijatahoittain

Aalto-yliopisto – Lämpöeristeiden termomekaanisen käyttäytymisen simulointi

Aalto-yliopisto – Toisen sukupolven säteilymallien kehittäminen FDS-ohjelmaan. Osa 1. Säteily jähmeissä aineissa

Aalto-yliopisto – Vaeltavien palojen turvallinen sammuttaminen (TRAVEL INTERVENTION)

Brita Somerkoski – Paloturvallisuuskirjan kääntäminen

CTIF Suomen kansallinen komitea / Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry – CTIF Suomen kansallinen komitea 2019

Etelä-Karjalan pelastuslaitos – Kotona asumisen turvallisuusmalli

Etelä-Karjalan pelastuslaitos – Tietoperusteisen toiminnallisen poistumisturvallisuuden arviointimenettelyn kehittäminen hoivapalvelukohteissa (ToPo)

FISE Oy – Tulisijoja ja savupiippuja koskevat virhekortit

Hämeen ammattikorkeakoulu – Numerical analysis techniques for structural fire safety design of steel structures

Ilmatieteen laitos – Tulipalossa muodostuvien savukaasujen leviämisen arviointi pelastuspalvelun tarpeisiin

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Pelastusviranomaisten varautuminen massatapahtumiin – tutkittu tieto käytännön työkaluksi

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pl – Yhteinen ICT-hanke

Kuntaliitto Palvelut Oy – Pelastustoimen arvioiva valvontamenetelmä

Mikko Puolitaival – Turvallisuuskasvatusta ilmiölähtöisesti. Opetussuunnitelma muuttui, miten muuttuu turvallisuuskasvatus?

Oulun kaupunki – Hälytysajoneuvojen liikennevaloetuus Suomessa

Palotutkimusraati – Palotutkimuksen päivät

Pelastusopisto – Erityisresurssit suorituskykyinä – ERSU

Pelastusopisto – Hälytysajoneuvon kuljettamisen riskienhallinta

Pelastusopisto – Kohti tuloksellisempaa turvallisuusviestintää: mobiilipelien soveltuvuus alakouluikäisten turvallisuustietoisuuden lisäämiseen

Pelastusopisto – Mittarit pelastuslaitosten prosessien toimivuuden arviointiin

Pelastusopisto – OKA2 – Osaamisenkartoitusmalli alipäällystölle ja sopimuspalokunnan ryhmänjohtajille

Pelastusopisto – Palontutkintaselosteen uudistuksen suunnittelu

Pelastusopisto – Pelastajan työvälineet ja henkilökohtaiset suojaimet metsäpaloissa

Pelastusopisto – Pelastuslaitosten ilmoitusmenettelyjen ja yhteistyöryhmien kehittäminen

Pelastusopisto – Pelastustoimen tutkimuspäivät 2019

Pelastusopisto – PeO KOULUMAALI

Pelastusopisto – Savusukellusosaamisen kehittäminen Suomessa

Pelastusopisto – TOKEVA2020

Pellekaija Pum Oy – Pellekaija Pum iskee kipinää – tietoa paloturvallisuudesta pienimmille

Pirkanmaan pelastuslaitos – Palomuseon kehittäminen ilmiölähtöiseksi oppimisympäristöksi

Rakennustuoteteollisuus RTT ry – Tulisijojen ja savupiippujen riskitilanteet paloturvallisuuden kehittäjänä

Sami Kerman – Osaamisen johtaminen pelastuslaitoksissa

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy – Aurinkosähköjärjestelmien turvallisuus palotilanteissa

Somana ry – Hipsu ja Tipsu – Nyt palaa! Forum-teatterikiertue 5-8-vuotiaille paloturvallisuuden edistämiseksi

Suomen Palopäällystöliitto ry – FEU-juhlaseminaari ja -kokous 2020

Suomen Palopäällystöliitto ry – Henkinen työsuojelu ja jälkipurkutoiminta pelastustoimessa

Suomen palopäällystöliitto ry – Muutosjohtamisen tukeminen

Suomen palopäällystöliitto ry – Onnettomuuksista oppimisen toimintamalli

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry – Nou Hätä! 2019

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry – Nou Hätä! 2020

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry – Sinä Pelastat – Paloturvallisuusviikko 2019

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy – Lisätty todellisuus arjen palosuojelun ja -turvallisuuden edistäjänä

Tampereen teknillinen yliopisto – Uusien teknologioiden sovellus- ja käyttömahdollisuudet paloturvallisuudessa

Tapaturva Oy – Ajoneuvojen työturvallinen sijoittaminen tehtäväpaikalla sekä hälytysajo- ja pelastustiekurssien tekninen päivittäminen

Tero Ihatsu – Väitöstutkimus ”Vaarallisten tilanteiden moniammatillinen johtaminen”

Turun ammattikorkeakoulu Oy – Virtuaalista Paloturvallisuutta – jatkohanke VirPa 2

Turun yliopisto – OPTUKE-verkosto

Työterveyslaitos, Oulun toimipiste – Fyysisen kuormituksen hallinta pelastajan työssä – uusi lähestymistapa palautumisen edistämiseksi

Uudenmaan pelastusliitto – Sopimuspalokuntalaisen altistumisen vähentäminen pelastustyössä

Varsinais-Suomen pelastuslaitos – Pelastustoimen toimintamallit kansainvälisen avun vastaanottamiseksi