Käynnissä olevat tutkimus- ja kehittämishankkeet

Palosuojelurahasto on valmistanut listauksen käynnissä olevista tutkimus- ja kehittämishankkeet. Listaus esitellään kahdella tavalla, alkuun aiheittain ja tämän jälkeen hakijatahoittain. Käynnissä olevien tutkimus- ja kehittämishankkeiden hankeajat sekä yhteyshenkilöiden tiedot saa tarvittaessa rahaston sihteeristöltä. Listauksessa voi olla puutteita muun muassa hankkeiden valmistumisen osalta, sillä tiedostoa päivitetään ajoittain. Mahdollisista puutteista voi lähettää tiedon rahastoon.

Käynnissä olevat tutkimus- ja kehittämishankkeet aihealueittain

Asumisturvallisuuden koulutus verkossa – Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

Asumisturvallisuuden tietoperusteinen ennakointimalli KAT-TIME – LAB-ammattikorkeakoulu

Aurinkosähköjärjestelmien turvallisuus palotilanteissa – Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

CTIF Suomen kansallinen komitea 2020 – CTIF Suomen kansallinen komitea / Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry

CTIF Suomen kansallinen komitea 2021 – CTIF Suomen kansallinen komitea / Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry

Ennakoivan analytiikan hyödyntäminen riskianalyysityössä – Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry

FEU-juhlaseminaari ja -kokous 2020 – Suomen Palopäällystöliitto ry

FireFit -menetelmän sisällön ja testien päivittäminen ja kehittäminen – Työterveyslaitos

HIKLU-JOKE projekti – Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Hälytysajoneuvon kuljettamisen riskienhallinta – Pelastusopisto

Kidisafe – Varhaiskasvatuksen paloturvallisuus ja turvallisuusviestinnän vaikuttavuus – Turun yliopisto

Kohti tuloksellisempaa turvallisuusviestintää, Mobituvi mobiilipeli – Lucasoft

Kyläturvalllisuus 2025 – Suomen Kylät ry

Liesipalojen syttyminen, vaikutukset ja ehkäisy – Aalto-yliopisto

Lisätty todellisuus arjen palosuojelun ja -turvallisuuden edistäjänä – Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

MAST – Maastopalojen leviämismallit ja jalostettu metsävaratieto osana pelastustoimen tilannekuvan muodostamista – Pelastusopisto

MentalFireFit: Henkisen työnsuojelun ymmärryksen ja osaamisen edistäminen pelastustoimessa – Suomen Palopäällystöliitto ry

Muutosjohtamisen tukeminen – Suomen Palopäällystöliitto ry

Nou Hätä! 2021 – Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry

Numerical analysis techniques for structural fire safety design of steel structures – Hämeen ammattikorkeakoulu

OKA2 – Osaamisenkartoitusmalli alipäällystölle ja sopimuspalokunnan ryhmänjohtajille – Pelastusopisto

Osaamisen johtaminen pelastuslaitoksissa – Sami Kerman

P0-paloluokan rakennusten paloteknisen suunnittelun yhtenäistäminen – Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Palontutkintaselosteen uudistuksen suunnittelu – Pelastusopisto

Paloturvallisuusviikko 2020 – Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry

Pelastajan palautumisen edistäminen käytännön työelämässä – Työterveyslaitos

Pelastajan työvälineet ja henkilökohtaiset suojaimet metsäpaloissa – Pelastusopisto

Pelastusalan kuntouttava ja ennaltaehkäisevä post-traumatyöpaja – Suomen Palopäällystöliitto ry

Pelastuslaitosten yhteinen Pientalon paloturvallisuusopas – Kymenlaakson pelastuslaitos

Pelastustoimen museoesineiden kartoittaminen ja historiallisen aineiston säilymisen edistäminen – Pirkanmaan pelastuslaitos

Pelastustoimen toimintamallit kansainvälisen avun vastaanottamiseksi – Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Pelastusviranomaisten varautuminen massatapahtumiin – tutkittu tieto käytännön työkaluksi – Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Pellekaija Pum iskee kipinää – tietoa paloturvallisuudesta pienimmille – Pellekaija Pum Oy

Putoamisvaarallisella alueella työskentelyn (PVAT) kehittäminen Suomessa – Pelastusopisto

Sammutustekniikka rakennus- ja liikennevälinepaloissa – Pelastusopisto

SAVE – Varusteiden ja kaluston puhdistus- ja desinfiointimenetelmien arviointi ja kehittäminen – Pelastusopisto

Savusukellusosaamisen kehittäminen Suomessa – Pelastusopisto

Sopimuspalokuntabarometri 2020 – Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry

Sopimuspalokuntien tulevaisuuskatsaus – Suomen Palopäällystöliitto ry

Strategisella viestinnällä vaikuttavuutta pelastustoimeen – Pelastusopisto

Tieliikennepelastamisen kehittäminen Suomessa – Pelastusopisto

Tietoperusteisen toiminnallisen poistumisturvallisuuden arviointimenettelyn kehittäminen hoivapalvelukohteissa (ToPo) – Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Toisen sukupolven säteilymallien kehittäminen FDS-ohjelmaan. Osa 1. Säteily jähmeissä aineissa – Aalto-yliopisto

Toisen sukupolven säteilymallien kehittäminen FDS-ohjelmaan. Osa 2: Säteily kaasuissa – Aalto-yliopisto

Tulisijan valinta- ja käyttöopas – Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

Tulisijojen ja savupiippujen riskitilanteet paloturvallisuuden kehittäjänä – Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Turvallisuuskasvatusta ilmiölähtöisesti. Opetussuunnitelma muuttui, miten muuttuu turvallisuuskasvatus? – Mikko Puolitaival

Vaeltavien palojen turvallinen sammuttaminen (TRAVEL INTERVENTION) – Aalto Yliopisto

Valtakunnallinen palokuntanuorten koulutusleiri 2022 – Uudenmaan Pelastusliitto ry

Virtuaalista Paloturvallisuutta – jatkohanke VirPa 2 – Turun ammattikorkeakoulu Oy

Yhteinen ICT-hanke – Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitos

Käynnissä olevat tutkimus- ja kehittämishankkeet hakijatahoittain

Aalto-yliopisto – Liesipalojen syttyminen, vaikutukset ja ehkäisy

Aalto-yliopisto – Toisen sukupolven säteilymallien kehittäminen FDS-ohjelmaan. Osa 1. Säteily jähmeissä aineissa

Aalto-yliopisto – Toisen sukupolven säteilymallien kehittäminen FDS-ohjelmaan. Osa 2: Säteily kaasuissa

Aalto-yliopisto – Vaeltavien palojen turvallinen sammuttaminen (TRAVEL INTERVENTION)

CTIF Suomen kansallinen komitea / Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry – CTIF Suomen kansallinen komitea 2020

CTIF Suomen kansallinen komitea / Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry – CTIF Suomen kansallinen komitea 2021

Etelä-Karjalan pelastuslaitos – Tietoperusteisen toiminnallisen poistumisturvallisuuden arviointimenettelyn kehittäminen hoivapalvelukohteissa (ToPo)

Hämeen ammattikorkeakoulu – Numerical analysis techniques for structural fire safety design of steel structures

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Pelastusviranomaisten varautuminen massatapahtumiin – tutkittu tieto käytännön työkaluksi

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pl – Yhteinen ICT-hanke

Kymenlaakson pelastuslaitos – Pelastuslaitosten yhteinen Pientalon paloturvallisuusopas

LAB-ammattikorkeakoulu – Asumisturvallisuuden tietoperusteinen ennakointimalli KAT-TIME

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy – Asumisturvallisuuden koulutus verkossa

Lucasoft – Kohti tuloksellisempaa turvallisuusviestintää, Mobituvi mobiilipeli

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos – HIKLU-JOKE projekti

Mikko Puolitaival – Turvallisuuskasvatusta ilmiölähtöisesti. Opetussuunnitelma muuttui, miten muuttuu turvallisuuskasvatus?

Pelastusopisto – Hälytysajoneuvon kuljettamisen riskienhallinta

Pelastusopisto – MAST – Maastopalojen leviämismallit ja jalostettu metsävaratieto osana pelastustoimen tilannekuvan muodostamista

Pelastusopisto – OKA2 – Osaamisenkartoitusmalli alipäällystölle ja sopimuspalokunnan ryhmänjohtajille

Pelastusopisto – Palontutkintaselosteen uudistuksen suunnittelu

Pelastusopisto – Pelastajan työvälineet ja henkilökohtaiset suojaimet metsäpaloissa

Pelastusopisto – Putoamisvaarallisella alueella työskentelyn (PVAT) kehittäminen Suomessa

Pelastusopisto – Sammutustekniikka rakennus- ja liikennevälinepaloissa

Pelastusopisto – SAVE – Varusteiden ja kaluston puhdistus- ja desinfiointimenetelmien arviointi ja kehittäminen

Pelastusopisto – Savusukellusosaamisen kehittäminen Suomessa

Pelastusopisto – Strategisella viestinnällä vaikuttavuutta pelastustoimeen

Pelastusopisto – Tieliikennepelastamisen kehittäminen Suomessa

Pellekaija Pum Oy – Pellekaija Pum iskee kipinää – tietoa paloturvallisuudesta pienimmille

Pirkanmaan pelastuslaitos – Pelastustoimen museoesineiden kartoittaminen ja historiallisen aineiston säilymisen edistäminen

Rakennustuoteteollisuus RTT ry – Tulisijojen ja savupiippujen riskitilanteet paloturvallisuuden kehittäjänä

Sami Kerman – Osaamisen johtaminen pelastuslaitoksissa

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy – Aurinkosähköjärjestelmien turvallisuus palotilanteissa

Suomen Kylät ry – Kyläturvalllisuus 2025

Suomen Palopäällystöliitto ry – FEU-juhlaseminaari ja -kokous 2020

Suomen Palopäällystöliitto ry – MentalFireFit: Henkisen työnsuojelun ymmärryksen ja osaamisen edistäminen pelastustoimessa

Suomen Palopäällystöliitto ry – Muutosjohtamisen tukeminen

Suomen Palopäällystöliitto ry – Pelastusalan kuntouttava ja ennaltaehkäisevä post-traumatyöpaja

Suomen Palopäällystöliitto ry – Sopimuspalokuntien tulevaisuuskatsaus

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry – Ennakoivan analytiikan hyödyntäminen riskianalyysityössä

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry – Nou Hätä! 2021

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry – Paloturvallisuusviikko 2020

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL – Tulisijan valinta- ja käyttöopas

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry – Sopimuspalokuntabarometri 2020

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy – Lisätty todellisuus arjen palosuojelun ja -turvallisuuden edistäjänä

Tampereen korkeakoulusäätiö sr – P0-paloluokan rakennusten paloteknisen suunnittelun yhtenäistäminen

Turun ammattikorkeakoulu Oy – Virtuaalista Paloturvallisuutta – jatkohanke VirPa 2

Turun yliopisto – Kidisafe – Varhaiskasvatuksen paloturvallisuus ja turvallisuusviestinnän vaikuttavuus

Työterveyslaitos – FireFit -menetelmän sisällön ja testien päivittäminen ja kehittäminen

Työterveyslaitos – Pelastajan palautumisen edistäminen käytännön työelämässä

Uudenmaan Pelastusliitto ry – Valtakunnallinen palokuntanuorten koulutusleiri 2022

Varsinais-Suomen pelastuslaitos – Pelastustoimen toimintamallit kansainvälisen avun vastaanottamiseksi