Käynnissä olevat tutkimus- ja kehittämishankkeet

Palosuojelurahasto on valmistanut listauksen käynnissä olevista tutkimus- ja kehittämishankkeet. Listaus esitellään kahdella tavalla, alkuun aiheittain ja tämän jälkeen hakijatahoittain. Käynnissä olevien tutkimus- ja kehittämishankkeiden hankeajat sekä yhteyshenkilöiden tiedot saa tarvittaessa rahaston sihteeristöltä. Listauksessa voi olla puutteita muun muassa hankkeiden valmistumisen osalta, sillä tiedostoa päivitetään ajoittain. Mahdollisista puutteista voi lähettää tiedon rahastoon.

Käynnissä olevat tutkimus- ja kehittämishankkeet aihealueittain

Asumisturvallisuuden koulutus verkossa – Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

Asumisturvallisuuden tietoperusteinen ennakointimalli KAT-TIME – LAB-ammattikorkeakoulu

Aurinkosähköjärjestelmien turvallisuus palotilanteissa – Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

CTIF Suomen kansallinen komitea 2020 – CTIF Suomen kansallinen komitea / Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry

Ennakoivan analytiikan hyödyntäminen riskianalyysityössä – Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry

Erityisresurssit suorituskykyinä – ERSU – Pelastusopisto

FEU-juhlaseminaari ja -kokous 2020 – Suomen Palopäällystöliitto ry

FireFit -menetelmän sisällön ja testien päivittäminen ja kehittäminen – Työterveyslaitos

Fyysisen kuormituksen hallinta pelastajan työssä – uusi lähestymistapa palautumisen edistämiseksi – Työterveyslaitos, Oulun toimipiste

Hälytysajoneuvojen liikennevaloetuus Suomessa – Oulun kaupunki

Hälytysajoneuvon kuljettamisen riskienhallinta – Pelastusopisto

Kidisafe – Varhaiskasvatuksen paloturvallisuus ja turvallisuusviestinnän vaikuttavuus – Turun yliopisto

Kohti tuloksellisempaa turvallisuusviestintää: mobiilipelien soveltuvuus alakouluikäisten turvallisuustietoisuuden lisäämiseen – Pelastusopisto

Kohti tuloksellisempaa turvallisuusviestintää, Mobituvi mobiilipeli – Lucasoft

Lisätty todellisuus arjen palosuojelun ja -turvallisuuden edistäjänä – Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

Lämpöeristeiden termomekaanisen käyttäytymisen simulointi – Aalto-yliopisto

MentalFireFit: Henkisen työnsuojelun ymmärryksen ja osaamisen edistäminen pelastustoimessa – Suomen Palopäällystöliitto ry

Muutosjohtamisen tukeminen – Suomen Palopäällystöliitto ry

Nou Hätä! 2020 – Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry

Numerical analysis techniques for structural fire safety design of steel structures – Hämeen ammattikorkeakoulu

OKA2 – Osaamisenkartoitusmalli alipäällystölle ja sopimuspalokunnan ryhmänjohtajille – Pelastusopisto

Onnettomuuksista oppimisen toimintamalli – Suomen Palopäällystöliitto ry

OPTUKE-verkosto – Turun yliopisto

Osaamisen johtaminen pelastuslaitoksissa – Sami Kerman

P0-paloluokan rakennusten paloteknisen suunnittelun yhtenäistäminen – Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Palontutkintaselosteen uudistuksen suunnittelu – Pelastusopisto

Paloturvallisuusviikko 2020 – Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry

Pelastajan työvälineet ja henkilökohtaiset suojaimet metsäpaloissa – Pelastusopisto

Pelastuslaitosten ilmoitusmenettelyjen ja yhteistyöryhmien kehittäminen – Pelastusopisto

Pelastuslaitosten yhteinen Pientalon paloturvallisuusopas – Kymenlaakson pelastuslaitos

Pelastustoimen arvioiva valvontamenetelmä – Kuntaliitto Palvelut Oy

Pelastustoimen toimintamallit kansainvälisen avun vastaanottamiseksi – Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Pelastusviranomaisten varautuminen massatapahtumiin – tutkittu tieto käytännön työkaluksi – Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Pellekaija Pum iskee kipinää – tietoa paloturvallisuudesta pienimmille – Pellekaija Pum Oy

Sammutustekniikka rakennus- ja liikennevälinepaloissa – Pelastusopisto

Savusukellusosaamisen kehittäminen Suomessa – Pelastusopisto

Sopimuspalokuntalaisen altistumisen vähentäminen pelastustyössä – Uudenmaan pelastusliitto

Sopimuspalokuntien tulevaisuuskatsaus – Suomen Palopäällystöliitto ry

Strategisella viestinnällä vaikuttavuutta pelastustoimeen – Pelastusopisto

Tieliikennepelastamisen kehittäminen Suomessa – Pelastusopisto

Tietoperusteisen toiminnallisen poistumisturvallisuuden arviointimenettelyn kehittäminen hoivapalvelukohteissa (ToPo) – Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Toisen sukupolven säteilymallien kehittäminen FDS-ohjelmaan. Osa 1. Säteily jähmeissä aineissa – Aalto-yliopisto

Toisen sukupolven säteilymallien kehittäminen FDS-ohjelmaan. Osa 2: Säteily kaasuissa – Aalto-yliopisto

TOKEVA2020 – Pelastusopisto

Tulisijojen ja savupiippujen riskitilanteet paloturvallisuuden kehittäjänä – Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Turvallisuuskasvatusta ilmiölähtöisesti. Opetussuunnitelma muuttui, miten muuttuu turvallisuuskasvatus? – Mikko Puolitaival

Uusien teknologioiden sovellus- ja käyttömahdollisuudet paloturvallisuudessa – Tampereen teknillinen yliopisto

Vaeltavien palojen turvallinen sammuttaminen (TRAVEL INTERVENTION) – Aalto Yliopisto

Virtuaalista Paloturvallisuutta – jatkohanke VirPa 2 – Turun ammattikorkeakoulu Oy

Väitöstutkimus ”Vaarallisten tilanteiden moniammatillinen johtaminen” – Tero Ihatsu

Yhteinen ICT-hanke – Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitos

Käynnissä olevat tutkimus- ja kehittämishankkeet hakijatahoittain

Aalto-yliopisto – Lämpöeristeiden termomekaanisen käyttäytymisen simulointi

Aalto-yliopisto – Toisen sukupolven säteilymallien kehittäminen FDS-ohjelmaan. Osa 1. Säteily jähmeissä aineissa

Aalto-yliopisto – Toisen sukupolven säteilymallien kehittäminen FDS-ohjelmaan. Osa 2: Säteily kaasuissa

Aalto-yliopisto – Vaeltavien palojen turvallinen sammuttaminen (TRAVEL INTERVENTION)

CTIF Suomen kansallinen komitea / Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry – CTIF Suomen kansallinen komitea 2020

Etelä-Karjalan pelastuslaitos – Tietoperusteisen toiminnallisen poistumisturvallisuuden arviointimenettelyn kehittäminen hoivapalvelukohteissa (ToPo)

Hämeen ammattikorkeakoulu – Numerical analysis techniques for structural fire safety design of steel structures

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Pelastusviranomaisten varautuminen massatapahtumiin – tutkittu tieto käytännön työkaluksi

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pl – Yhteinen ICT-hanke

Kuntaliitto Palvelut Oy – Pelastustoimen arvioiva valvontamenetelmä

Kymenlaakson pelastuslaitos – Pelastuslaitosten yhteinen Pientalon paloturvallisuusopas

LAB-ammattikorkeakoulu – Asumisturvallisuuden tietoperusteinen ennakointimalli KAT-TIME

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy – Asumisturvallisuuden koulutus verkossa

Lucasoft – Kohti tuloksellisempaa turvallisuusviestintää, Mobituvi mobiilipeli

Mikko Puolitaival – Turvallisuuskasvatusta ilmiölähtöisesti. Opetussuunnitelma muuttui, miten muuttuu turvallisuuskasvatus?

Oulun kaupunki – Hälytysajoneuvojen liikennevaloetuus Suomessa

Pelastusopisto – Erityisresurssit suorituskykyinä – ERSU

Pelastusopisto – Hälytysajoneuvon kuljettamisen riskienhallinta

Pelastusopisto – Kohti tuloksellisempaa turvallisuusviestintää: mobiilipelien soveltuvuus alakouluikäisten turvallisuustietoisuuden lisäämiseen

Pelastusopisto – OKA2 – Osaamisenkartoitusmalli alipäällystölle ja sopimuspalokunnan ryhmänjohtajille

Pelastusopisto – Palontutkintaselosteen uudistuksen suunnittelu

Pelastusopisto – Pelastajan työvälineet ja henkilökohtaiset suojaimet metsäpaloissa

Pelastusopisto – Pelastuslaitosten ilmoitusmenettelyjen ja yhteistyöryhmien kehittäminen

Pelastusopisto – Sammutustekniikka rakennus- ja liikennevälinepaloissa

Pelastusopisto – Savusukellusosaamisen kehittäminen Suomessa

Pelastusopisto – Strategisella viestinnällä vaikuttavuutta pelastustoimeen

Pelastusopisto – Tieliikennepelastamisen kehittäminen Suomessa

Pelastusopisto – TOKEVA2020

Pellekaija Pum Oy – Pellekaija Pum iskee kipinää – tietoa paloturvallisuudesta pienimmille

Rakennustuoteteollisuus RTT ry – Tulisijojen ja savupiippujen riskitilanteet paloturvallisuuden kehittäjänä

Sami Kerman – Osaamisen johtaminen pelastuslaitoksissa

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy – Aurinkosähköjärjestelmien turvallisuus palotilanteissa

Suomen Palopäällystöliitto ry – FEU-juhlaseminaari ja -kokous 2020

Suomen Palopäällystöliitto ry – MentalFireFit: Henkisen työnsuojelun ymmärryksen ja osaamisen edistäminen pelastustoimessa

Suomen palopäällystöliitto ry – Muutosjohtamisen tukeminen

Suomen palopäällystöliitto ry – Onnettomuuksista oppimisen toimintamalli

Suomen palopäällystöliitto ry – Sopimuspalokuntien tulevaisuuskatsaus

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry – Ennakoivan analytiikan hyödyntäminen riskianalyysityössä

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry – Nou Hätä! 2020

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry – Paloturvallisuusviikko 2020

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy – Lisätty todellisuus arjen palosuojelun ja -turvallisuuden edistäjänä

Tampereen korkeakoulusäätiö sr – P0-paloluokan rakennusten paloteknisen suunnittelun yhtenäistäminen

Tampereen yliopisto – Uusien teknologioiden sovellus- ja käyttömahdollisuudet paloturvallisuudessa

Tero Ihatsu – Väitöstutkimus ”Vaarallisten tilanteiden moniammatillinen johtaminen”

Turun ammattikorkeakoulu Oy – Virtuaalista Paloturvallisuutta – jatkohanke VirPa 2

Turun yliopisto – Kidisafe – Varhaiskasvatuksen paloturvallisuus ja turvallisuusviestinnän vaikuttavuus

Turun yliopisto – OPTUKE-verkosto

Työterveyslaitos – FireFit -menetelmän sisällön ja testien päivittäminen ja kehittäminen

Työterveyslaitos, Oulun toimipiste – Fyysisen kuormituksen hallinta pelastajan työssä – uusi lähestymistapa palautumisen edistämiseksi

Uudenmaan pelastusliitto – Sopimuspalokuntalaisen altistumisen vähentäminen pelastustyössä

Varsinais-Suomen pelastuslaitos – Pelastustoimen toimintamallit kansainvälisen avun vastaanottamiseksi