Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 1.12.2015

Palosuojelurahaston hallitus kokoontui vuoden viimeiseen kokoukseen tiistaina 1.12.2015

Hallinnolliset ja muut päätökset

  • Sopimuspalokuntien pienavustuksen hakukirjettä päivitettiin vuoden 2016 osalta
  • Hallitus asetti Palosuojelurahaston Innovaatiopalkintoraadin toimikaudelle 1.5.2016 – 30.4.2019. Raadin puheenjohtajaksi valittiin pelastusjohtaja Jari Hyvärinen. Raadin kokoonpano päivitetään rahaston Innovaatiopalkinto-sivulle kauden alkaessa.
  • Hallitus valtuutti rahaston sihteeristön rekrytoimaan sihteeriharjoittelijat ajalle 1.1.2016 – 30.6.2016 ja 1.7.2016 – 31.12.2016.
  • Hallitus merkitsi tiedoksi vuoden 2015 asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset
  • Hallitus merkitsi tiedoksi vuoden 2015 FinnSec -messuraportin
  • Hallitus hyväksyi Palosuojelurahaston maksujen hyväksyjät
  • Hallitus hyväksyi Palosuojelurahaston päivitetyn verkkolaskutiedotteen

Avustuspäätökset

Vuoden 2016 yleisavustukset

Nuohousalan Keskusliitto ry – 188 000 €

Koulutustoiminta 126 000 €
Valistustoiminta 62 000 €

Suomen Palopäällystöliitto ry – 330 000 €

Koulutus- ja kilpailutoiminta 235 000 €
Turvallisuusviestintä 30 000 €
Asiantuntija- ja kehittämistoiminta, kansainvälinen toiminta sekä järjestötoiminta ja jäsenpalvelut 65 000 €

Suomen Sopimuspalokuntien liitto ry – 95 000 €

Koulutustoiminta 5 000 €
Valistus ja neuvonta 5 000 €
Vapaaehtoisen palokuntatoiminnan edistäminen 75 000 €
Kansainvälinen toiminta 10 000 €

Palotutkimusraati ry – 17 000 €

SPEK-ryhmä – 2 200 000 €

Palokuntakoulutus 479 000 €
Valistus ja neuvonta 670 000 €
Palokuntatoiminnan kehittäminen ja muu toiminta 1 051 000 €

Vuoden 2015 erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, 3. kierros

Päätöstiedote erillisenä liitteenä.

Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset 6 kpl

9.1.1 SMDno-2015–1899; Lohikosken Seudun VPK ry; Miehistö-/ensivasteauto; muutos käyttöaikaan

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa Lohikosken Seudun VPK ry:lle 13.5.2008 annettua päätöstä siten, että miehistöauton käyttöajaksi katsotaan 5 vuotta. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

9.1.2 SMDno-2014–1164; Pelastusopisto ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos; ”Pelastustoimen tietovaranto ja sovellukset hankinta (VARANTO)”; Hallinnoinnin siirto sekä tilityksen määräajan jatkaminen

Päätös: Hallitus päätti muuttaa hankkeen SMDno-2014-1164 Pelastustoimen tietovaranto ja sovellukset hankinta (Varanto) hallinnoinnin siirrettäväksi Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle. Hallitus päättää jatkaa hankkeen määräaikaa 31.10.2016 saakka, jolloin lopputilitys tehdään 31.12.2016 mennessä. Hallitus päätti hyväksyä tulevan kustannuslakimuutoksen, jossa noin 60 000 euroa siirretään henkilökustannuksista ostopalveluihin. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

9.1.3 SMDno-2014-1120 sekä SMDno-2015-957; SPEK ry; omarahoitusosuuden muutos

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä SPEK:n esityksen siitä, että NouHätä- kampanja hankkeen päätöksen SMDno-2014-1120 osalta raportointiprosessi voidaan toteuttaa niin, että pelastuslaitosten henkilöstöresursseissa tapahtuva muutos (arvion ja toteuman osalta) ei vaikuta avustuksen määrään, vaan avustuksen osuus SPEK:in kokonaiskustannuksista voi olla 100 prosenttia.

Hankkeen SMDno-2015-957 osalta tilanne katsotaan lopputilityksen yhteydessä erikseen. Muilta Hallitus päätti, että NouHätä! Pelastustietoa kahdeksasluokkalaisille -hankkeen SMDno-2015-957 osalta asiasta päätetään myöhemmin.

9.1.4 SMDno-2014–1131; Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy; omaehtoinen avustuksen palautus

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päättää hyväksyä Vahinkotarkastus SVT Oy:n omaehtoisen avustuspalautuksen määräksi 10 139 euroa. Palosuojelurahaston 10.9.2014 antama päätös SMDno-2014-1131 raukeaa tällä päätöksellä.

Palautusosuus tulee maksaa Palosuojelurahaston tilille viimeistään 31.1.2016.

9.1.5 SMDno/2013/996; Tampereen teknillinen yliopisto; ”Tulisijojen ja kevyt-hormien yhteistoiminta ja paloturvallisuus todellisissa käyttöolosuhteissa”; tilityksen jatkoaikahakemus

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päättää muuttaa Tampereen teknilliselle yliopistolle 24.10.2013 annettua päätöstä siten, että hankkeen lopputilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon viimeistään 31.5.2016 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

9.1.6 SMDno-2014-1171; Tampereen yliopisto (Johtamiskorkeakoulu): Muutoshakemus hankkeen pituuteen; tilityksen määräaikaan sekä omarahoitusosuuteen

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä hankkeen ajoittumisen 31.5.2016 saakka sekä lopputilityksen lähettämisen 15.8.2016 mennessä. Rahaston hallitus päätti hyväksyä hakijan esittämät täsmennykset hankkeen omarahoitusosuuteen. Muut päätösehdot eivät muut.

9.1.7 SMDno-2015-658; Vesilahden kunta; muutospäätös; paloaseman myynti Vesilahden VPK:lle ja avustuksen siirto

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus hyväksyy kiinteistökaupan ja vahvistaa siirtosummaksi 48 852 euroa, joka tule kokonaisuudessaan huomioida kiinteistön kauppahinnassa sopimuspalokunnan hyväksi. Kiinteistökaupan myötä alkuperäisen päätöksen velvoitteet siirtyvät Vesilahden VPK:lle.

9.1.8 SMDno-2014–2948; Pelastusopisto; Kustannusten tarkennus hankkeelle ”Vaihtoehtoiset sammutusmenetelmät pelastusyksikön ensitoimenpiteissä” -hankkeeseen

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päättää hyväksyä hakijan esittämän muutoksen hankkeen alkuperäiseen kustannusjakauman osalta siten, että ostopalveluihin varattua avustusta siirretään kone- ja laitehankintoihin.

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset 13 kpl

 

Asiakohta SMDno Saaja Euro
9.2.1 SMDno-2015-1980 Hakosilta-Nostava VPK ry 2 303
9.2.2 SMDno-2015-1721 Pennalan VPK ry 1 895
9.2.3 SMDno-2015-2003 Pomarkun VPK ry 3 100
9.2.4 SMDno-2015-2012 Jäkärlän VPK ry 960
9.2.5 SMDno-2015-1764 Järvenpään VPPK ry 1 739
9.2.6 SMDno-2015-1722 Kemijärven VPK ry 407
9.2.7 SMDno-2015-1763 Leppävaaran VPK ry 1 093
9.2.8 SMDno-2015-1755 Oulun VPK ry 824
9.2.9 SMDno-2015-1879 Piikkiön VPK ry 4 016
9.2.10 SMDno-2015-1754 Rekolan VPK ry 1 666
9.2.11 SMDno-2015-1906 Teuron-Kuuslammin VPK ry 624
9.2.12 SMDno-2015-1907 Varpaisjären VPK ry 937
9.2.13 SMDno-2015-1938 Veikkolan VPK ry 800
20 364

Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta

Leppävaaran VPK ry

Avustusta ei myönnetty 632 euron arvoisiin kustannuksiin; sillä avustusta niihin on haettu Palosuojelurahaston hallituksen hyväksymän avustuksenhakuohjeen SM-2008–1180/Tu-394 mukaisen yhden vuoden määräajan jälkeen.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu teräketjujen hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu palokunnan pipojen hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Hakosilta – Nostava VPK ry

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ensiaputarvikkeiden (pois lukien defibrillaattori) hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.


Päätöstiedote 1.12.2015

Päätöstiedote 1.12.2015 Yhteenveto Erityisavustukset 2015 3. hakukierros

Sopimuspalokuntien pienavutushankkeet hakukirje 1.12.2015

Johanna Herrala