Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 16.9.2021

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 16.9.2021.

Hallinnolliset ja muut päätökset

  • Rahaston hallituksen seuraava kokous pidetään 25.10.2021.
  • Hallitus julisti haettavaksi 20.9.2021 klo12 alkaen pelastusalan järjestöjen yleisavustukset vuodelle 2022. Hakuaika päättyy 15.10.2021 klo 16. Yleisavustusten hakuilmoitus julkaistaan haeavustuksia.fi -palvelussa. Hakulomake ja muut yleisavustushakuun,
    -tilityksiin ja -raportointiin liittyvät ohjeet sekä lomakkeet ja niiden täyttöohjeet löytyvät Palosuojelurahaston verkkosivuilta.

Avustuspäätökset

Vuoden 2021 2. hakukierroksen eritysavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin

Rahaston hallitus käsitteli vuoden 2021 2. hakukierroksen erityisavustushakemukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Päätös: Rahaston hallitus päätti myöntää vuoden 2021 2. hakukierroksella avustusta tutkimus- ja kehittämishankkeisiin yhteensä
1 408 246 euroa 15 hankkeeseen. Kaksi hakemusta päätettiin jättää pöydälle.

Liite: Vuoden 2021 2. hakukierroksen päätökset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin

Muutos- ja jatkoaikahakemukset, 1 kpl

1. Helsingin pelastuslaitos
SMDno-2020-784

Jatkoaikahakemus, pioneeriauto

Helsingin pelastuslaitos on 4.6.2021 päivätyllä hakemuksella hakenut jatkoaikaa tilityksen toimittamiseen 31.10.2022 saakka.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää jatkoaikaa tilityksen toimittamiselle 31.10.2022 saakka. Muut päätösehdot säilyvät ennallaan.

Sopimuspalokuntien pienavustuspäätökset:

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustuksiin (36 kpl) yhteensä
101 603 euroa.

Päätösluettelo liitteenä: Sopimuspalokuntien pienavustuspäätökset, liite

 

 

 

 

Ira Nikoskinen