Miten tilitysten käsittely etenee Palosuojelurahastossa?Palosuojelurahastossa pyritään käsittelemään avustusmaksut kahden kuukauden sisällä niiden saapumisesta. Vuosittain noin 90 % maksatushakemuksista käsitellään tämän aikataulun puitteissa.

Maksatushakemuksiin saatetaan pyytää hakijalta täydennyksiä tai lisäselvityksiä. Kun maksastushakemus on käsitelty rahastossa, se laitetaan hyväksymiskiertoon sähköiseen laskujen käsittelyjärjestelmään. Maksatuksen kiertäminen maksatusjärjestelmässä kestää noin kaksi viikkoa. Tämän jälkeen avustus on hakijan tilillä.

Pinja Hentunen