Milloin kalusto- rakennus- ja pienavustushankinnan voi tehdä, jotta hanke on avustuskelpoinen?Erityisavustusta kalustohankkeisiin voi hakea kalustoon, joka on maksettu aikaisintaan avustuksen myöntövuotta edeltävän vuoden aikana. Kalustohankeavustusta voidaan myöntää myös hankintoihin, jotka tehdään vasta avustuspäätöksenteon jälkeen, mutta kuitenkin päätöksessä määrättynä käyttöaikana.

Rakennushankeavustuksia ei myönnetä hankkeisiin, joiden peruskorjaus tai uudisrakentaminen on aloitettu ennen avustuspäätöksen saamista, kuin erittäin perustelluista ja painavista syistä. Rakentaminen katsotaan aloitetuksi, kun rakentamiseen liittyvää toimintaa on aloitettu. Hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma tulee olla valmiina jo ennen avustushakemuksen lähettämistä.

Sopimuspalokuntien pienavustusta, hankintahinta alle 20 000 euroa (sis. alv), haetaan ilman erillistä hakuaikaa ympäri vuoden hankinnan tekemisen jälkeen. Avustushakemuksen tulee olla perillä rahastossa viimeistään vuoden kuluttua hankinnan laskun eräpäivästä.

(päiv. 6.4.2023) 

Pinja Hentunen