Asumisturvallisuuden koulutus verkossa – Laurea-ammattikorkeakoulu OySMDno-2019-2380 Hankkeen tavoitteena on luoda verkko-oppimisympäristö asuinkiinteistön turvallisuushenkilöstön koulutukselle. Koulutuksen pystyy suorittamaan kokonaisuudessaan verkossa Canvas-verkko-oppimisalustalla ajasta ja paikasta riippumatta suomen tai englannin kielellä. Kurssin tavoitteena on valmentaa asuinkiinteistön vastuuhenkilöitä (hallituksen jäsen, nimetty suojelujohtaja tai turvallisuuspäällikkö) vastaamaan pelastuslain omatoimisen varautumisen (Pelastuslaki 379/2011, 14 § ym.) vaatimuksiin. Hankkeen toteutuksessa on mukana Helsingin Pelastusliitto ry, jonka nimissä pilotit tapahtuvat ja joka myös osallistuu aineiston tuottamiseen. Kurssiaineisto annetaan sidosryhmien käyttöön, mm. pelastuslaitosten kumppanuusverkoston kautta kaikille pelastuslaitoksille sekä sisäministeriön pelastusosastolle.

Category:

TK-hankkeet

Pinja Hentunen