FEU-juhlaseminaari ja -kokous 2020 – Suomen Palopäällystöliitto rySMDno-2018-1018 FEU edistää paloturvallisuutta ja pelastustoimen asiaa eurooppalaisella tasolla strategiansa kautta, jonka päätavoitteina ovat 1) kansalaisten ja 2) pelastajien turvallisuuden, 3) poliittisen vaikuttamisen, 4) hyvien käytäntöjen jakamisen sekä 5) kriisinkestävyyden parantaminen. Suomi on päävetovastuussa pelastajien turvallisuuden parantamisesta. Koronaepidemian vuoksi hankkeen FEU-juhlaseminaari ja -kokous on siirretty toteutettavaksi 26. – 29.5.2021 Helsingissä. Tavoitteena on saada päivän mittaiseen juhlaseminaariin noin 100 lähiosallistujaa. Kaksipäiväiseen kokoustyöskentelyyn osallistuu noin 40 osallistujaa eri FEU-delegaatioista. Lisäksi seminaarialustuksilla on tarkoitus tavoittaa satoja katsojia Palopäällystöliiton sähköisten koulutuskanavien kautta.

Category:

TK-hankkeet

Pinja Hentunen