FireFit -menetelmän sisällön ja testien päivittäminen ja kehittäminen – TyöterveyslaitosSMDno-2019-983 Hankkeen tavoitteena on päivittää ja kehittää FireFit -menetelmää edelleen. Esille on tullut viitearvoaineiston täydentäminen ≥60-vuotiaiden ikäryhmällä, kehonhallintatestien ja -harjoittelun käytön edistäminen, sekä savusukellustestiradan päivittäminen nykyisiä varusteita vastaavaksi. Viitearvoaineistoa täydennetään käyttämällä Aino Health Managementin menetelmällä kerättyjä mittaustuloksia, joiden käyttöön testattavat ovat antaneet suostumuksensa. Mahdollisen testiradan kehittäminen tehdään yhdessä pelastuslaitoksen toimijoiden kanssa työpajatyöskentelynä. Lisäksi lähetetään kysely kaikkien pelastuslaitosten liikuntavastaaville kehonhallintatestien käytön kokemuksista ja erityisesti siitä, miten niiden avulla pystytään edistämään työ- ja toimintakykyä.

Category:

TK-hankkeet

Pinja Hentunen