Liesipalojen syttyminen, vaikutukset ja ehkäisy – Aalto-yliopistoSMDno-2020-1350 Liesiturvallisuuden puutteet korostuvat tilanteissa, jossa ihmisen toimintakyky on alentunut. Uusien keittotasojen (induktio) turvallisuustasoa ei tunneta vähäisen tilastoaineiston takia, joten niihin liittyviä syttymisriskejä on tutkittava kokeellisesti. Pienten palojen jälkeisestä asumisterveellisyydestä ei ole olemassa tutkittua tietoa. Hankkeessa kerätään tietoa tapahtuneista liesipaloista ja lähellä piti -tilanteista, tutkitaan kokeellisesti eri liesityyppinen kuumentuessa tuottama terminen ympäristö ja syttymisriski, tutkitaan valvomattoman ruuanlaiton tuottamia haitallisia yhdisteitä laboratoriokokein, aineiden kertyminen palohuoneistoon todellisissa asunnoissa simuloiduin polttokokein ja todellisten palojen jälkeisten mittausten avulla sekä tuotetaan koulutusaineistoa, annetaan koulutusta, tiedotetaan ja annetaan turvallisuussuosituksia liesien ja liesiturvalaitteiden tuomista hyödyistä ja niiden rajoituksista.

Category:

TK-hankkeet

Pinja Hentunen