Muutosjohtamisen tukeminen – Suomen Palopäällystöliitto rySMDno-2017-927 Hankkeen tärkein tavoite on pelastustoimen eri organisaatioiden henkilöiden tukeminen maakunta-, sote- ja pelastustoimen uudistusten keskellä. Tarkoituksena on mahdollistaa verkkoluentojen, työpajojen, seminaarien, media- ja verkkosisältöjen (kuvat, videot, tekstit), kyselyiden, infografiikan sekä
pelastuslaitosvierailuiden eli ns. road show’n ja muiden kentällä toivottujen keinojen avulla kentän omistajuutta ja osallisuutta suurissa toimialaa koskevissa muutoksissa. Erityisenä kohderyhmänä ovat palvelutuotantoon osallistuvat pelastustoimen henkilöt. Muutosjohtamisen tukeminen pelastustoimessa -hankkeen tulee paitsi tuottaa pelastustoimen kentälle kokemus mahdollisuudesta vaikuttaa omaan työhönsä liittyviin muutoksiin, myös edesauttaa muutosten ja niiden tavoitteiden saavuttamista ja helpottaa siirtymää. Lisäksi hankkeessa järjestetään yksi tai kaksi maakunnalliset toimijat kokoavaa tilaisuutta, joissa käsitellään varautumisen kokonaisuutta ja eri toimijoiden roolia siinä.

Category:

TK-hankkeet

Pinja Hentunen