NouHätä? Nuorten turvallisuuskoulutuksen vaikuttavuus – PelastusopistoSMDno-2020-2844 Hankkeen tavoitteena on pitkittäistutkimukseen perustuvan tutkimusasetelman avulla analysoida, millä tavalla NouHätä-kampanja tukee erityisesti nuorten, koulujen sekä kuntien turvallisuuspääoman kehittymistä kampanjan aikana ja sen jälkeen. Hankkeen kuluessa rakennetaan ja pilotoidaan mittaamismenetelmää, jolla nuorten turvallisuuspääoman kehittymistä voitaisiin tulevaisuudessa seurata ja analysoida. Tutkimukseen perustuen analysoidaan kampanjan vaikuttavuutta ja etsitään mahdollisuuksia kehittää kampanjan rakenteellista ja sisällöllistä toteutusta sekä onnettomuuksien ehkäisyn koulutusta yleisemminkin. Hankkeen tuloksena syntyy virtuaalinen, avoimesti käytössä oleva materiaali oppilaitosturvallisuuden ja nuorten turvallisuuskasvatuksen koulutuksessa hyödynnettäväksi sekä tutkimusraportti vaikuttavuustutkimuksen tuloksista.

Category:

TK-hankkeet

Pinja Hentunen