Pelastustoimen tutkimus- ja kehittämispäivät 2023 – PelastusopistoVN/34695/2022 Hankkeella toteutetaan Pelastustoimen Tutkimus- ja kehittämispäivät kesäkuussa 2023. Vuoden 2023 Pelastustoimen tutkimus- ja kehittämispäivien teema on Tulevaisuuden turvallisuus. Pelastustoimen tutkimuspäivät toteutetaan avoimena tilaisuutena Pelastusopistolla kesäkuun 7.–8. päivinä.Tilaisuus tullaan osittain myös striimaamaan, jolloin osaan tilaisuutta on mahdollisuus osallistua etänä. Vuonna 2022 Pelastustoimen tutkimuspäivien nimeksi muutettiin Pelastustoimen tutkimus- ja kehittämispäivät ja samalla tilaisuus avattiin avoimeksi kaikille halukkaille. Tapahtuman nimen muutoksella, sekä ennen kaikkea tapahtuman muuttamisella kaikille avoimeksi, haluamme päivien aikana tuoda vahvemmin esille eri pelastuslaitoksissa ja muissa organisaatiossa tehtävää kehittämistyötä tutkimuksen rinnalla, sekä vastata selkeämmin Pelastustoimen ja siviilivalmiuden uusien strategisten linjausten mukaisiin tavoitteisiin.

Category:

TK-hankkeet

Tags:

avustukset,

kehittäminen,

paloturvallisuus,

tutkimus,

valtionavustukset

Pinja Hentunen