Kansanopistojen turvallisuusopas, asuntolaturvallisuus – Matti Waitinen ja Brita SomerkoskiVN/34560/2022 Kirjoittajat tuottavat Suomen kansanopistojen käyttöön turvallisuusoppaan, joka painottuu paloturvallisuuden edistämiseen kansanopistokontekstissa. Oppaan aiheita ovat paloturvallisuuden lisäksi turvallisuusjohtaminen, poistumisturvallisuus, varautuminen ja turvallisuuskulttuuriin liittyvät teoreettiset lähtökohdat. Oppaalla tavoitellaan sitä, että kansanopistot ryhtyvät aktiivisesti kehittämään turvallisuuskulttuuriaan.

Category:

TK-hankkeet

Tags:

avustukset,

kehittäminen,

paloturvallisuus,

tutkimus,

valtionavustukset

Pinja Hentunen