Turvallisuutta digitaalisella turvakävelyllä – Kia Kokkonen, Kimi VääräläVN/35551/2022 Useissa kouluissa turvallisuuskävelyjen järjestäminen kaikille oppilaille on hankalaa. Digitaalinen turvallisuuskävely mahdollistaa poistumisreitteihin ja koulun turvallisuusmenettelyihin tutustumisen digitaalisesti. Tämän tyyppisten digitaalisten sovellusten käytettävyydestä on vain tietoa pelastustoimessa ja kouluissa. Tarkoituksena on mallintaa digitaalinen turvallisuuskävely Thinglink-sovelluksen avulla ja tuottaa käytettävyydestä ja reunaehdoista ohjeistus pelastustoimen ja koulujen käyttöön. Valmis ohjeisto on kaikkien käytettävissä, sillä aineisto julkaistaan ONNI-hankkeen Internet-sivuilla tai pelastustoimen julkaisukanavilla valmistuttuaan (ns. open access -menettely).

Category:

TK-hankkeet

Tags:

avustukset,

kehittäminen,

paloturvallisuus,

tutkimus,

valtionavustukset

Pinja Hentunen