Palomuseon kehittäminen turvallisuustiedon ilmiölähtöiseksi oppimisympäristöksi – Pohjois-Savon hyvinvointialue, Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelutVN/34357/2022 Tavoitteena on vahvistaa ihmisten turvallisuustietoutta, myönteisiä asenteita sekä valmiuksia omaan toimintaan, jolloin he osaavat ennakoida paremmin riskejä kotona ja työpaikoilla sekä muualla omassa toimintaympäristössään. Museokävijälle tarjotaan osallistamis- ja oppimismahdollisuuksia paloturvallisuuteen liittyen pelin ja multimedian keinoin. Lapset ja nuoret otetaan ylipäätään aiempaa paremmin huomioon.

Category:

TK-hankkeet

Tags:

avustukset,

kehittäminen,

paloturvallisuus,

tutkimus,

valtionavustukset

Pinja Hentunen