Pelastusviranomaisten varautuminen massatapahtumiin – tutkittu tieto käytännön työkaluksi – Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluSMDno-2018-1015 Hankkeessa selvitetään Suomen tasolla mitä massatapahtumien varautumissuunnittelussa tulisi ottaa huomioon pelastusviranomaisten mielestä. Tätä tietoa reflektoidaan aiempiin tutkimuksiin ja dataan. Tämä hanke tuo Suomen järjestelmän esille sekä uuden perspektiivin ilmiön tarkasteluun myös kansainvälisesti. Hanke tarjoaa myös Suomen toimijoille helposti käytäntöön kytkettävää tietoa tiedon jakamisen, digitaalisen työkalun sekä verkkokoulutuksen avulla. Hankkeen tarkoituksena on mm. selvittää pelastusviranomaisten varautumista massatapahtumiin ja reflektoida varautumistoimenpiteitä aiempaan tutkimustietoon massatapahtumien aiheuttamasta kuormituksesta pelastusviranomaisille, selvittää valtakunnallinen asiantuntijanäkemys massatapahtumien varautumissuunnitelmissa huomioitavista asioista ja selvittää hälytystehtävien ja ensiaputarpeen ilmenemistä Suomen suurimmilla festivaaleilla sekä kehittää pelastusviranomaisen käyttöön varautumissuunnittelua tukeva tutkittuun tietoon perustuva digitaalinen työkalu.

Category:

TK-hankkeet

Pinja Hentunen