Pelastustoiminnan johtamisen käsikirja (PTJ) – PelastusopistoSMDno-2020-2842 Sähköisessä muodossa oleva pelastustoiminnan johtamisen käsikirja (PTJ-käsikirja) tulee auttamaan pelastustoimen johtajaa päätöksenteon tukena. On paljon tilanteita, missä alussa käytettävät tiedot ovat puutteellisia ja tilanteen johtamista mukautetaan sen edetessä. Onnettomuuden sattuessa pelastustoiminnan johtaja tarvitsee nopeasti ja ajan tasalla olevaa onnettomuustyyppeihin liittyvää erityistietoa. Onnettomuuden alussa ensimmäiset kymmenet minuutit ovat kiireistä aikaa ja pelastustoiminnan johtajalla on paljon ratkaistavia asioita. Hankkeen toteutuksesta ja koordinaatiosta vastaa Pelastusopiston tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalvelut.

Category:

TK-hankkeet

Pinja Hentunen