Palotutkimuksen päivät 2023 – Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ryVN/34590/2022 Joka toinen vuosi järjestettävät Palotutkimuksen päivät ovat vakiintuneet Suomessa tärkeäksi tapahtumaksi, joka kokoaa yhteen palo-, pelastus- ja rakennusalasta kiinnostuneet ja siitä vastaavat viranomaiset, tutkijat sekä muut palotutkimusta hyödyntävät tahot. Seminaarijulkaisu tarjoaa kattavan kuvan kotimaisesta alan tutkimuksesta, jota tehdään useissa eri organisaatioissa ja eri tieteenaloilla. Palotutkimuksen päivillä on mahdollisuus edesauttaa uusien tutkimusaiheiden ja innovaatioiden kehittämistä, lisätä tietoutta ja kiinnostusta palotutkimuksesta ja paloturvallisuudesta sekä turvata palotutkimuksen tulosten tehokkaampaa hyödyntämistä.

Yhteistyö pelastusalan sisällä laajalevikkisen Pelastustieto -lehden kanssa on Palotutkimuksen päivien järjestämisen kannalta keskeistä. Alan tutkijoiden ja Palotutkimusraadin välisessä vuoropuhelussa Pelastustieto-lehden liitteenä jaettava Palotutkimuksen päivät -julkaisu on noussut tärkeään asemaan. Se jaetaan esimerkiksi paloasemille ja alan eri toimijoille ja vaikuttajille. Julkaisun näkyvyys koetaan tärkeäksi kannustimeksi kirjoittaa tutkimusartikkeleita Palotutkimuksen päiville.

Category:

TK-hankkeet

Tags:

avustukset,

kehittäminen,

paloturvallisuus,

tutkimus,

valtionavustukset

Pinja Hentunen