RescTRUST: Pelastusalan psykologinen suorituskyky yhteiskunnan ja työn murroksissa – Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluVN/34536/2022 Tämän hankkeen tutkimusten tarkoituksena on tutkia pelastusalan psykologista suorituskykyä muuttuvassa toimintaympäristössä sekä psykologisen suorituskyvyn häiriintymisen vaikutuksia ja niistä selviytymistä pelastusalan työyhteisöissä ja toimijoilla. Hankkeen tavoitteena tuottaa pelastusalan suorituskyvylle tärkeää, kansainvälisestikin tarkasteltuna uuden näkökulman omaavaa tieteellistä tutkimustietoa, sekä kehittää jo hankeaikana pelastusalan tarpeita vastaavia, saavutettavia ja eri toimijoiden hyödynnettävissä olevia konkreettisia työkaluja tarjoavia verkkokoulutuksia psyykkisen suorituskyvyn tueksi ja turvaamiseksi tulevaisuudessakin. Hankkeen hyödyt voidaan nähdä yhteisö- ja yksilötasolla, koska hanke käsittää molemmat ulottuvuudet tutkimusten ja koulutusten osalta.

Category:

TK-hankkeet

Tags:

avustukset,

kehittäminen,

paloturvallisuus,

tutkimus,

valtionavustukset

Pinja Hentunen