IPREP -stressinhallintamenetelmän kouluttaminen pelastus- ja ensihoitohenkilöstölle – Heini Harve-RytsäläVN/35502/2022 Tässä tutkimuksessa poliisin käytössä olevasta koulutusmetodista luodaan pelastuslaitosten operatiiviselle henkilöstölle soveltuva versio. Suunniteltu interventiokoulutus sisältää 2,5 h verkko-opiskelua sekä koulutuspäivän, jossa simuloiduissa stressaavissa tilanteissa tutkittavia opetetaan tunnistamaan omia stressireaktioitaan ja vaikuttamaan niihin. Tutkimukseen otetaan mukaan 20 pelastuslaitoksella operatiivisesta työtä tekevää ammattilaista. Heistä puolet saa interventiokoulutuksen ja puolet muuta, lähinnä yleistä työhyvinvointia käsittelevää koulutusta. Tutkittavien kokemaa stressiä mitataan ennen ja jälkeen intervention. Mittausmenetelminä käytetään 2 vrk First Beat ® -analyysia ja 15-D -elämänlaatumittaria tai vastaavaa. Ryhmien välillä verrataan muutosta mittaustuloksissa ennen interventiota ja sen jälkeen. Tutkimushypoteesina on, että koettu ja mitattu stressi vähenevät interventioryhmässä enemmän kuin kontrolliryhmässä. Mikäli interventiokoulutuksella havaitaan positiivisia vaikutuksia, koulutusmetodi on mahdollista varsin yksinkertaisesti ottaa laajempaan käyttöön.

Category:

TK-hankkeet

Tags:

avustukset,

kehittäminen,

paloturvallisuus,

tutkimus,

valtionavustukset

Pinja Hentunen