Turvallisuusviestinnän ja koulutuksen opetusympäristö ”TuVi-kontti” – Varsinais-Suomen hyvinvointialue, pelastuspalvelutVN/34588/2022 Hankkeen tarkoitus on luoda uudenlainen asukkaiden omaan ympäristöön tuotava viestintä- ja koulutusympäristö. Uudet tavat toimia sekä asiakkaita houkuttelevan modernin esitysympäristön luominen turvallisuusviestinnän (tuvi) tarpeisiin tukevat nykyistä viestintätyötä. Erilaiset tapahtumat, messut, koulukäynnit ja muut tilaisuudet, joissa pelastuslaitos on läsnä, kaipaavat päivitystä nykypäivään ja myös uusia mahdollisuuksia toimia asiakasrajapinnassa. Koronasta johtuva pitkä tauko yleisötapahtumissa ja koulutusten pois jääminen tautitilanteesta johtuen luovat osaltaan paineita turvallisuusviestinnän tavoittavuudelle ja paremmalle esiintuonnille koronasulkujen loppuessa.

Hankkeen tavoitteena on parantaa pelastuslaitoksen kyvykkyyttä järjestää erilaisia tilaisuuksia lähellä asiakkaiden omaa toimintaympäristöä. Nyt suunnitteilla olevan hankittavan helposti liikuteltavan kontin on tarkoitus olla mahdollisemman monikäyttöinen ja näyttävä kokonaisuus, joka mahdollistaa erilaisten näytösten ja koulutustilaisuuksien järjestämisen. Kontti on siirrettävissä pelastuslaitoksen olemassa olevalla kalustolla. Nyt suunnitellulla hankkeella pyritään myös parantamaan työntekijöiden osallistumista turvallisuusviestintään ja koulutuksien järjestämiseen. Madaltamalla kynnystä ja luomalla puitteet joiden käyttö on helppoa ja mahdollistaa omien ideoiden toteuttamisen saadaan henkilöstö innostumaan aiheesta ja ottamaan osaa kyseiseen toimintaan.

Category:

TK-hankkeet

Tags:

avustukset,

kehittäminen,

paloturvallisuus,

tutkimus,

valtionavustukset

Pinja Hentunen