Specialunderstöd för forsknings- och utvecklingsverksamhet

Specialunderstöden beviljas bl.a. för produktion och anskaffning av läromedel, utveckling av informationsbehandling och anskaffning av utrustning, för försöks-, start-, undersöknings- och utvecklingsverksamhet, upplysning och rådgivning samt standardisering.

Aktuellt

Styrelsen beslöt att öppna ansökan för specialunderstöd för forsknings- och utvecklingsverksamhet på sitt möte den 26.2.2021. Ansökningstid slutar 15.5.2021.

Forsknings- och utvecklingsprojekt 2021, ansökningsomgång 2, meddelande

Blanketter och anvisningar

Mera information och andra blanketter finns på finska sidor.

Avslutade ansökningar