Specialunderstöd för forsknings- och utvecklingsverksamhet

Specialunderstöden beviljas bl.a. för produktion och anskaffning av läromedel, utveckling av informationsbehandling och anskaffning av utrustning, för försöks-, start-, undersöknings- och utvecklingsverksamhet, upplysning och rådgivning samt standardisering.

Ansökningsblankett för specialunderstöd

Anvisning om ansökan om understöd från brandskyddsfonden SM-2008-1180/Tu-394

Aktuell Brev 2 Specialunderstöd för år 2016

Mera information och andra blanketter finns på finska sidor.