Specialunderstöd för forsknings- och utvecklingsverksamhet

Specialunderstöden beviljas bl.a. för produktion och anskaffning av läromedel, utveckling av informationsbehandling och anskaffning av utrustning, för försöks-, start-, undersöknings- och utvecklingsverksamhet, upplysning och rådgivning samt standardisering.

Aktuellt

Den första ansökningsomgången för specialunderstöd för forsknings- och utvecklingsverksamhet för år 2022 har avslutats. Fondens styrelse behandlade ansökningarna på sitt möte 23.3.2022. Understödsbeslutet för forsknings- och utvecklingsverksamhet uppgår till sammanlagt 2 134 220 euro. Styrelsens beslut finns på de finska sidorna.

Den första ansökningsomgången för specialunderstöd för forsknings- och utvecklingsverksamhet för år 2022 är nu öppnen. Se befogat brev

Blanketter och anvisningar

Mera information och andra blanketter finns på finska sidor.

Avslutade ansökningar