Specialunderstöd för forsknings- och utvecklingsverksamhet

Specialunderstöden beviljas bl.a. för produktion och anskaffning av läromedel, utveckling av informationsbehandling och anskaffning av utrustning, för försöks-, start-, undersöknings- och utvecklingsverksamhet, upplysning och rådgivning samt standardisering.

Aktuellt

Den andra ansökningsomgången för specialunderstöd för forsknings- och utvecklingsverksamhet för år 2022 har avslutats. Fondens styrelse behandlade ansökningarna på sitt möte 16.9.2022. Understödsbeslutet för forsknings- och utvecklingsverksamhet uppgår till sammanlagt 1 411 555 euro. Styrelsens beslut finns på de finska sidorna.

Den andra ansökningsomgången för specialunderstöd för forsknings- och utvecklingsverksamhet för år 2023 är nu öppnen. Se befogad brev. (uppdaterad 29.3.23).

Blanketter och anvisningar

Mera information och andra blanketter finns på finska sidor.

Avslutade ansökningar