Specialunderstöd för forsknings- och utvecklingsverksamhet

Specialunderstöden beviljas bl.a. för produktion och anskaffning av läromedel, utveckling av informationsbehandling och anskaffning av utrustning, för försöks-, start-, undersöknings- och utvecklingsverksamhet, upplysning och rådgivning samt standardisering.

Aktuellt

Styrelsen behandlade specialunderstöd för forsknings- och utvecklingsverksamhet på sitt möte den 16.9.2021. Understödsbeslutet för forsknings- och utvecklingsverksamhet uppgår till sammanlagt 1 408 246 euro.

Styrelses beslut finns på finska sidor.

Blanketter och anvisningar

Mera information och andra blanketter finns på finska sidor.

Avslutade ansökningar