Understöd för materielprojekt

För materielprojekt beviljas för områden, kommuner och avtalsbrandkårer inom räddningsverket. Understöd beviljas i synnerhet för projekt genom vilka områdets servicenivå som helhet samt personalens arbetssäkerhet förbättras. Vid inriktning av understöden beaktas tillgången till brandväsendets tjänster och personal samt att arbetsförmågan tryggas i hela landet. Understöd kan också beviljas för systemanskaffningar.

Aktuellt

Styrelsen behandlade materielprojekten för år 2021 på sitt möte den 21.5.2021. Understödsbeslutet för alla regioners materielprojekt uppgår till sammanlagt 2 226 599 euro.

Styrelses beslut finns på finska sidor.

Anvisningar för ansökningar

Blanketter som skall användas

Redovisningsblankett

Angående Materielprojekt

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015