Understöd för materielprojekt

För materielprojekt beviljas för områden, kommuner och avtalsbrandkårer inom räddningsverket. Understöd beviljas i synnerhet för projekt genom vilka områdets servicenivå som helhet samt personalens arbetssäkerhet förbättras. Vid inriktning av understöden beaktas tillgången till brandväsendets tjänster och personal samt att arbetsförmågan tryggas i hela landet. Understöd kan också beviljas för systemanskaffningar.

Aktuellt

Styrelsen beslöt att öppna ansökan för materielprojekt för år 2021 på sitt möte den 26.11.2020. Ansökningarna för kommunernas, räddningsverkens och avtalsbrandkårernas byggprojekt rekommenderas att var hos det egna områdets regionförvaltningsverk och på Ålands landskapsregering senast den 8.2.2021.

Materielprojekt 2021 ansökningsmeddelande

Styrelsen beslöt att öppna ansökan för materielprojekt för år 2020 på sitt möte den 28.11.2019. Ansökningarna för räddningsverkens och avtalsbrandkårernas materielprojekt rekommenderas att var hos det egna områdets regionförvaltningsverk och på Ålands landskapsregering senast den 7.2.2020.

Anvisningar för ansökningar

Blanketter som skall användas

Redovisningsblankett

Angående Materielprojekt

2020

2019

2018

2017

2016

2015