Understöd för materielprojekt

Enligt Brandskyddsfondens styrelses beslut den 8 december 2022 understöder Brandskyddsfonden  från och med den 1 januari 2023 inte längre räddningsverkens materielprojekt. Välfärdsområdesreformen gäller inte Åland, och inga ändringar kommer att ske i Brandskyddsfondens understödspraxis när det gäller Åland. Understöd kan beviljas avtalsbrandkårer och andra motsvarande sammanslutningar som har ingått ett brandkårsavtal med välfärdsområdet, inklusive fabriks- , anstalts- och militärbrandkårer.

Understödet kan vara högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna.

Aktuellt

Styrelsen beslöt att öppna ansökan för materielprojekt för år 2023 på sitt möte den 8.12.2022.

Materielprojekt 2023 utlysning

Anvisningar för ansökningar

Blanketter som skall användas

Redovisningsblankett

Angående Materielprojekt

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015