Understöd för materielprojekt

för materielprojekt beviljas för områden, kommuner och avtalsbrandkårer inom räddningsverket. Understöd beviljas i synnerhet för projekt genom vilka områdets servicenivå som helhet samt personalens arbetssäkerhet förbättras. Vid inriktning av understöden beaktas tillgången till brandväsendets tjänster och personal samt att arbetsförmågan tryggas i hela landet. Understöd kan också beviljas för systemanskaffningar.

Aktuellt

Styrelsen beslöt att öppna ansökan för byggprojekt för år 2019 på sitt möte den 29.11.2018.

Ansökningarna för kommunernas, räddningsverkens och avtalsbrandkårernas byggprojekt rekommenderas att var hos det egna områdets regionförvaltningsverk och på Ålands landskapsregering senast den 8.2.2019.

Regionförvaltningsverket och Ålandslandskapsregering ska skicka ansökningarna till Brandskyddsfonden senast den 28.2.2019.

Anvisningar för ansökningar

Blanketter som skall användas

Redovisningsblankett

Styrelsens beslut på angående materielprojekt 2017:

Styrelsen beslöt att öppna ansökan för materielprojekt för år 2017 på sitt möte den 30.11.2016.
År 2017 har det behandlats sammanlagt 83 ansökningar.
Styrelsen beviljade på sitt möte understöd för sammanlagt 57 olika projekt, vilket gör 68,7 % av alla ansökningar.
Den sammanlagda summan för alla de projekt som beviljats understöd är 2 460 857 euro.

Styrelsens beslut på finska angående materielprojekt 2016:

Styrelsen beslöt att öppna ansökan för materielprojekt för år 2016 på sitt möte den 16.2.2016.
År 2016 har det behandlats sammanlagt 80 ansökningar.
Styrelsen beviljade på sitt möte understöd för sammanlagt 39 olika projekt, vilket gör 61 % av alla ansökningar.
Den sammanlagda summan för alla de projekt som beviljats understöd är 2 202 808 euro.

 

Styrelsens beslut på finska angående materielprojekt 2015: