Yleisavustukset pelastusalan järjestöille

Tulipalojen ehkäisemisen ja pelastustoiminnan edistämiseksi tarkoitetut yleisavustukset pelastusalan järjestöille ja muille vastaaville yhteisöille.

Ajankohtaista

Hallitus julisti haettavaksi 20.9.2021 klo 12 alkaen pelastusalan järjestöjen yleisavustukset vuodelle 2022. Hakuaika päättyy 15.10.2021 klo 16.15. Yleisavustusten hakuilmoitus julkaistaan Haeavustuksia.fi-palvelussa.

Valtionhallinnossa on käynnissä laaja valtionavustusten kehittämis- ja digitalisointihanke. Valtionapuviranomaiset siirtyvät uuteen valtionavustusten toimintamalliin ja ottavat käyttöön sitä tukevat verkkopalvelut vaiheittain. Yhteisen toimintamallin sekä järjestelmän tarkoituksena on tehostaa valtionavustusten vaikuttavuutta, tehokkuutta, läpinäkyvyyttä ja yhdenmukaisuutta. Palosuojelurahasto on ollut mukana hankkeessa jo muutaman vuoden ajan ja toimii hankkeen ensimmäisenä pilottina. Palosuojelurahasto avaa nyt ensimmäisenä valtionapuviranomaisena uuden toimintamallin mukaisen hakuilmoituksen Haeavustuksia.fi-palvelussa. Muut hakuun liittyvät lomakkeet löytyvät tältä sivulta.

Yleisavustus 2022

Yleisavustus 2021

  • Yleisavustuksesta lähetetään vain yksi tilityslomake eli lopputilitys, joka toimitetaan rahastoon toimintavuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä
  • Avustusennakot maksetaan jatkossa suoraan päätöksellä, ensimmäinen ennakko arviolta 11.1. mennessä, toinen ennakko 28.5. mennessä ja kolmas ennakko 11.10. mennessä.
  • Avustusennakot maksetaan seuraavasti: 1. ennakko 35 % avustuksen määrästä, 2. ennakko 35 % avustuksen määrästä, 3 ennakko 15 % avustuksen määrästä, mikäli niihin ei esitä muutosta.
    Avustusennakko voi olla kuitenkin enintään 35 % ja lopputilitykseen tulee jättää vähintään 15 %.
  • Avustuksen saaja lähettää rahastoon puolivuotisraportin omana tiedostonaan 30.9. mennessä.
  • Vuosiraportti toimitetaan lopputilityksen yhteydessä liitteineen
  • Lomakkeet on päivitetty vastaamaan saavutettavuusdirektiiviä, ja ovat tämän vuoksi aiempaa pidemmät

Ohjeet ja lomakkeet

Raportointilomakkeet

Tilityslomakkeet

Yleisavustusten vaikuttavuusarvioinnin loppuraportti

PSR yleisavustusten vaikuttavuuden arviointi

Päättyneet haut