Yleisavustukset pelastusalan järjestöille

Tulipalojen ehkäisemisen ja pelastustoiminnan edistämiseksi tarkoitetut yleisavustukset pelastusalan järjestöille ja muille vastaaville yhteisöille.

Ajankohtaista

Palosuojelurahaston hallitus myönsi kokouksessaan 1.12.2021 yleisavustusta pelastusalan järjestöille ja pelastusliitoille yhteensä 3 378 000 euroa seuraavasti:

Nuohousalan Keskusliitto ry – 210 000 €
Suomen Palopäällystöliitto ry – 434 000 €
Suomen Sopimuspalokuntien liitto ry – 180 000 €
Palotutkimusraati ry – 13 000 €
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry – 1 545 000 €
Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund – 160 000 €
Helsingin Pelastusliitto ry – 71 000 €
Hämeen Pelastusliitto ry – 129 000 €
Kaakkois-Suomen Pelastusalanliitto ry – 80 000 €
Keski-Suomen Pelastusalan Liitto ry – 70 000 €
Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry – 212 000 €
Pohjois-Karjalan pelatusalanliitto ry – 50 000 €
Pohjois-Savon Pelastusalan Liitto ry – 58 000 €
Uudenmaan Pelastusliitto ry – 166 000 €

Valtionhallinnossa on käynnissä laaja valtionavustusten kehittämis- ja digitalisointihanke. Valtionapuviranomaiset siirtyvät uuteen valtionavustusten toimintamalliin ja ottavat käyttöön sitä tukevat verkkopalvelut vaiheittain. Yhteisen toimintamallin sekä järjestelmän tarkoituksena on tehostaa valtionavustusten vaikuttavuutta, tehokkuutta, läpinäkyvyyttä ja yhdenmukaisuutta. Palosuojelurahasto on ollut mukana hankkeessa jo muutaman vuoden ajan ja toimii hankkeen ensimmäisenä pilottina. Palosuojelurahasto pilotoi ensimmäisenä valtionapuviranomaisena uuden toimintamallin mukaisen hakuilmoitusta Haeavustuksia.fi-palvelussa. Muut hakuun liittyvät lomakkeet löytyvät tältä sivulta.

Yleisavustus 2022

Yleisavustus 2021

  • Yleisavustuksesta lähetetään vain yksi tilityslomake eli lopputilitys, joka toimitetaan rahastoon toimintavuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä
  • Avustusennakot maksetaan jatkossa suoraan päätöksellä, ensimmäinen ennakko arviolta 11.1. mennessä, toinen ennakko 28.5. mennessä ja kolmas ennakko 11.10. mennessä.
  • Avustusennakot maksetaan seuraavasti: 1. ennakko 35 % avustuksen määrästä, 2. ennakko 35 % avustuksen määrästä, 3 ennakko 15 % avustuksen määrästä, mikäli niihin ei esitä muutosta.
    Avustusennakko voi olla kuitenkin enintään 35 % ja lopputilitykseen tulee jättää vähintään 15 %.
  • Avustuksen saaja lähettää rahastoon puolivuotisraportin omana tiedostonaan 30.9. mennessä.
  • Vuosiraportti toimitetaan lopputilityksen yhteydessä liitteineen
  • Lomakkeet on päivitetty vastaamaan saavutettavuusdirektiiviä, ja ovat tämän vuoksi aiempaa pidemmät
  • Edellisen vuoden yleisavustuksen mahdollinen uudelleenallokointihakemus sekä arvio edellisen vuoden suoritemääristä tulee toimittaa 8.12.2021 mennessä

Ohjeet ja lomakkeet

Raportointilomakkeet

Tilityslomakkeet

Yleisavustusten vaikuttavuusarvioinnin loppuraportti

PSR yleisavustusten vaikuttavuuden arviointi

Päättyneet haut