Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 1.12.2021

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 1.12.2021.

Hallinnolliset ja muut päätökset

 • Rahaston seuraava kokous on 28.2.2022.
 • Hallitus hyväksyi sopimuspalokuntien pienavustusten hakuilmoituksen vuodelle 2022. Hakuilmoitus on julkaistu Palosuojelurahaston verkkosivuilla.
 • Avautuvat haut
  • Hallitus julisti haettavaksi pelastuslaitosten ja sopimuspalokuntien erityisavustukset kalustohankkeisiin. Hakemukset tulee toimittaa oman alueen aluehallintovirastolle ja Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle näiden antamaan määräaikaan mennessä. Rahasto toivoo, että hakijoiden tasapuolisen kohtelun vuoksi aluehallintovirastot noudattaisivat yhteistä määräaikaa. Palosuojelurahasto suosittelee kalustohankkeiden määräajaksi 8.2.2022. Hakuilmoitus on julkaistu Palosuojelurahaston verkkosivuilla.

Avustuspäätökset

Vuoden 2022 yleisavustukset

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää yleisavustusta yhteensä 3 378 000 euroa seuraavasti:

 • Nuohousalan Keskusliitto ry – 210 000 €
 • Suomen Palopäällystöliitto ry – 434 000 €
 • Suomen Sopimuspalokuntien liitto ry – 180 000 €
 • Palotutkimusraati ry – 13 000 €
 • Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry – 1 545 000 €
 • Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund – 160 000 €
 • Helsingin Pelastusliitto ry – 71 000 €
 • Hämeen Pelastusliitto ry – 129 000 €
 • Kaakkois-Suomen Pelastusalanliitto ry – 80 000 €
 • Keski-Suomen Pelastusalan Liitto ry – 70 000 €
 • Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry – 212 000 €
 • Pohjois-Karjalan pelatusalanliitto ry – 50 000 €
 • Pohjois-Savon Pelastusalan Liitto ry – 58 000 €
 • Uudenmaan Pelastusliitto ry – 166 000 €

Muutos- ja jatkoaikahakemukset, 6 kpl

1. Porin kaupunki
VN/7051/2021

Jatkoaikahakemus, Noormarkun uusi paloasema -hanke

Hakija on hakenut jatkoaikaa paloasemahankkeen rakentamisen aloittamiselle vuoteen 2022 sekä lopputilityksen toimittamiselle vuoden 2023 loppuun.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää jatkoaikaa rakentamisen aloittamiseen 31.5.2022 saakka sekä tilityksen toimittamiselle 15.12.2023 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

2. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
VN/6155/2021

Muutoshakemus hankkeen sisältöön / budjettiin, Pelastusviranomaisten varautuminen massatapahtumiin – tutkittu tieto käytännön työkaluksi -hanke

Hakija on hakenut jatkoaikaa 30.6.2022 saakka ja tilityksen toimittamiselle 30.9.2022 saakka. Lisäksi hakija hakee muutosta hankkeen budjettiin. Muutosta haetaan kustannuslajien väliseen jaotteluun.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä muutokset hankkeen budjettiin. Lisäksi hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa 30.6.2022 saakka ja tilityksen toimittamiselle 30.9.2022 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

3. Pelastusopisto
VN/6647/2021

Jatkoaikahakemus, Tieliikennepelastamisen kehittäminen Suomessa -hanke

Hakija on hakenut jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 31.1.2022 saakka. Lisäksi hakija hakee muutosta muiden osallistujien työpanoksen ilmoittamisen tapaan.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa 31.1.2022 saakka sekä tilityksen toimittamiselle 30.4.2022 saakka. Lisäksi hallitus päätti hyväksyä muutoksen osallistujien työpanoksen ilmoittamisen laskentatapaan esitetyllä tavalla. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

4. Toholammin kunta
VN/7009/2021

Jatkoaikahakemus, kiinteistön hankinta ja laajennus paloasemaksi -hanke

Hakija on hakenut jatkoaikaa jatkoaikaa 30.6.2022 saakka sekä hankkeen lopputilityksen toimittamiselle 31.12.2023 saakka. Lisäksi haetaan mahdollisuutta saada hakea rakentamisen aloittamiselle myönnettävän jatkoajan puitteissa avustuksen siirtoa kokonaan toiseen kohteeseen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa 30.6.2022 saakka ja lopputilityksen toimittamiselle 15.12.2023 saakka. Mikäli avustukseen on tarvetta hakea siirtoa toiseen kohteeseen, tulee tästä tehdä uusi muutoshakemus Palosuojelurahastolle. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

5. Laurea-ammattikorkeakoulu
VN/13804/2021

Jatkoaikahakemus sekä muutoshakemus hankkeen sisältöön / budjettiin, Palokaveri -hanke

Hakija on hakenut jatkoaikaa 31.5.2023 saakka ja vastaavasti lopputilityksen toimittamiselle 31.8.2023 saakka. Lisäksi hakija hakee ennakkoa 35% hankkeelle myönnetystä avustuksesta, muutosta hankkeen kustannuslajien väliseen jaotteluun sekä hankkeen sisällölliseen toteutukseen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä muutokset hankkeen budjettiin ja sisältöön. Lisäksi hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa 31.5.2023 saakka ja lopputilityksen toimittamiselle 31.8.2023 saakka sekä maksaa hankkeelle ennakkoa hakemuksen mukaisesti. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

6. Pelastusopisto
VN/28978/2021

Muutoshakemus hankkeen budjettiin, Pelastajan työvälineet ja henkilökohtaiset suojaimet metsäpaloissa -hanke

Hakija on hakenut muutosta hankkeen budjettiin. Muutosta haetaan kustannuslajien väliseen jaotteluun.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä muutokset hankkeen budjettiin. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset:

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset (21 kpl) yhteensä 54 345 euroa. Pienavustuksia on vuonna 2021 myönnetty yhteensä 528 545 euroa.

Päätösluettelo liitteenä:Sopimuspalokuntien pienavustuspäätökset, liite

Ira Nikoskinen