Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 17.4.2019

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 17.4.2019

Hallinnolliset ja muut päätökset

  • Hallitus merkitsi tiedoksi rahaston tilintarkastuskertomuksen 2018 ja tilintarkastajan vuosiyhteenvedon 2018.
  • Seuraava rahaston hallituksen kokous pidetään kehittämispäivän yhteydessä 28.−29.5.2019.

Avustuspäätökset

Vuoden 2019 pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien rakennushankeavustukset

Rahaston hallitus käsitteli vuoden 2019 rakennushankehakemukset.

Päätös: Rahaston hallitus päätti myöntää vuoden 2019 rakennushankeavustusta yhteensä 1 666 858 euroa 14 hankkeeseen.

Rahastoon saapui 18 rakennushankehakemusta. Yksi hakemus oli saapunut aluehallintovirastoon määräajan jälkeen ja sitä ei käsitelty. Myönteisiä rakennushankepäätöksiä tehtiin 14 hankkeeseen, mikä tekee 77,8 % haetusta. Vuonna 2018 myönteisten rakennushankepäätöksien osuus oli 55,6 % haetusta.

Vuoden 2019  päätökset rakennushankkeisiin Liite: Rakennushankehaku avustuspäätökset 2019

Muutos- ja jatkoaikahakemukset, 6 kpl

1. Turun yliopisto / OPTUKE-verkost
SMDno-2017-980

Jatkoaikahakemus, OPETURVA II -hanke

Hakija on 10.2.2019 päivätyllä hakemuksella hakenut jatkoaikaa hankkeelle 30.6.2020 saakka.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa 30.6.2020 asti. Hankkeen lopputilitys tulee lähettää Palosuojelurahastoon 30.9.2020 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

2. Suomen Palopäällystöliitto
SMDno-2017-925
Jatkoaikahakemus, Onnettomuuksista oppimisen toimintamalli -hanke

Suomen Palopäällystöliitto hakee 4.3.2019 päivätyllä hakemuksella jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 30.11.2019 saakka sekä jatkoaikaa hankkeen tilityksen määräajalle 29.2.2020 saakka.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa 30.11.2019 asti. Hankkeen lopputilitys tulee lähettää Palosuojelurahastoon 29.2.2020 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

3. Tapaturva Oy
SMDno-2017-2050

Muutoshakemus, Ajoneuvojen työturvallinen sijoittaminen tehtäväpaikalla sekä hälytysajo- ja pelastustiekurssien tekninen päivittäminen -hanke

Tapaturva Oy hakee 19.3.2019 ja 30.3.2019 saapuneilla kirjeillä jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 30.11.2019 asti ja tilityksen toimittamiselle 28.2.2019 saakka sekä muutosta hankkeen budjettiin.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä muutoksen hankkeen budjettiin ja myöntää hankkeelle jatkoaikaa 30.11.2019 asti. Hankkeen lopputilitys tulee lähettää Palosuojelurahastoon 28.2.2020 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

4. Työterveyslaitos
SMDno-2017-2032

Jatkoaikahakemus, Työterveysyhteistyön opas pelastuslaitoksille ja heidän työterveyshuolloilleen, e-kirja -hanke

Työterveyslaitos hakee 25.3.2019 päivätyllä hakemuksella jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 10.12.2019 saakka.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa 10.12.2019 asti. Hankkeen lopputilitys tulee lähettää Palosuojelurahastoon 10.3.2020 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

5. Pelastusopisto
SMDno-2017-2036
Muutoshakemus, Kohti tuloksellisempaa turvallisuusviestintää -hanke

Pelastusopisto hakee 29.3.2019 päivätyllä hakemuksella muutosta hankkeen sisältöön ja tavoitteisiin.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä muutoksen hankkeen sisältöön ja tavoitteisiin hakijan esittämän mukaisesti. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

6. Kalajoen kaupunki
SMDno-2017-200
Muutoshakemus, paloaseman rakentaminen

Kalajoen kaupunki hakee 24.1.2019 päivätyllä hakemuksella muutosta hankkeelle myönnettyyn avustuksen määrään.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä muutoshakemuksen.

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset 31 kpl

 Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset (31 kpl) seuraavasti:

Asiakohta SMDno Saaja Euro
6.2.1 2019-549 Veikkolan VPK 755
6.2.2 2019-550 Veikkolan VPK 1 029
6.2.3 2019-365 Ahtialan VPK 2 483
6.2.4 2019-235 Panelian VPK 2 140
6.2.5 2019-255 Helsingin VPK 5 052
6.2.6 2019-256 Vanhan Käpylän VPK 1 815
6.2.7 2019-258 Kårböle FBK / Kaarelan VPK 4 830
6.2.8 2019-262 Salon VPK 1 224
6.2.9 2019-263 Uudenkoiviston VPK 1 793
6.2.10 2019-264 Koljalan VPK 1 027
6.2.11 2019-265 Koljalan VPK 773
6.2.12 2019-292 Teuron-Kuuslammin VPK 2 239
6.2.13 2019-287 Hyvinkään konepajan Vapaaehtoinen Tehdaspalokunta ry 1 147
6.2.14 2019-289 Kokemäen VPK 6 730
6.2.15 2019-306 Marjaniemen VPK 10 911
6.2.16 2019-316 Rovaniemen VPK 980
6.2.17 2019-342 Kaarinan VPK 864
6.2.18 2019-397 Jokelan VPK 3 376
6.2.19 2019-413 Rauman VPK 4 217
6.2.20 2019-499 Haagan VPK 1 004
6.2.21 2019-557 Elimäen VPK 336
6.2.22 2019-586 Eurajoen VPK 724
6.2.23 2019-592 Jokioisten VPK 800
6.2.24 2019-606 Honkilahden VPK 2 548
6.2.25 2019-613 Pornaisten VPK 2 878
6.2.26 2019-618 Savonlinnan VPK 2 286
6.2.27 2019-622 Hämeenlinnan VPK 4 656
6.2.28 2019-647 Vårdö FBK 1 089
6.2.29 2019-663 Särkisalmen VPK 5 596
6.2.30 2018-2256 Keski-Hollolan VPK 314
75 696

Ei hyväksyttyjä hakemuksia (1 kpl):

Asiakohta SMDno Saaja
6.2.31 2019-285 Levannon VPK

Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:

Panelian VPK 2019-235
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu vilkkupaneelin ja sireenin kustannuksia (1 800 euroa); kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Helsingin VPK 2019-255

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu datatykin asennuksen ja kaapeloinnin kustannuksia (580,58 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Vanhan Käpylän VPK 2019-256
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu rescuelaikan kustannuksia (318,80 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu sammutussaappaiden kustannuksia (241,80 euroa); pelastuslaitoksen lausunnon mukaan pelastuslaitos varustaa miehistön sammutusasukokonaisuudet.

Teuron-Kuuslammin VPK 2019-292
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu palvelusvaatteiden ja moottoriruiskun akun kustannuksia (2 199,72 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Palvelusvaatteet on hankittu ennen 1.1.2019.

Hyvinkään konepajan Vapaaehtoinen Tehdaspalokunta ry 2019-287

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu työkalupakin ja niskatukien sekä niiden tarvikkeiden kustannuksia (220,72 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Kokemäen VPK 2019-289
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu virve-koteloiden kustannuksia (585,28 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Marjaniemen VPK 2019-306

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu moottorisahan laipan ja teräketjun, palokuntanuorten talvileirin osallistumismaksujen, vara-avaimien, peltivanteiden, vaijerin ja riippulukkojen kustannuksia (2 213,20 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Jokelan VPK 2019-397

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu palokypärän, niskasuojan, kypärälampun pidikkeen ja käsiopastimien kustannuksia (1 767,39 euroa); avustusta niihin on haettu Palosuojelurahaston hallituksen hyväksymän avustuksenhakuohjeen SMDno-2015–1956 mukaisen yhden vuoden määräajan jälkeen.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu palokuntatakkien ja taittopolettien kustannuksia (220,50 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu suojaintarkastuksen ja valaisimen akuston kustannuksia (468,30 euroa); kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu palvelusasujen ja taittopolettien kustannuksia (442,44 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Palvelusvaatteet on hankittu ennen 1.1.2019.

Rauman VPK 2019-413

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu virve-koteloiden, palvelusasun ja t-paitojen kustannuksia (698,82 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu pysäytysmerkin kustannuksia (409,08 euroa); avustusta niihin on haettu Palosuojelurahaston hallituksen hyväksymän avustuksenhakuohjeen SMDno-2015–1956 mukaisen yhden vuoden määräajan jälkeen.

Haagan VPK 2019-499

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu väliasujen merkkien ja nimikylttien, paukkuliivien suolapanosten ja laukaisusarjojen, pikakorjausteipin sekä adapterin kustannuksia (405,75 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Eurajoen VPK 2019-586

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu virve-taskujen kustannuksia (40 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Jokioisten VPK 2019-592

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ensivastetarvikkeiden varustelaukun kustannuksia (80,65 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu turvasaappaiden kustannuksia (133,47 euroa); avustusta niihin on haettu Palosuojelurahaston hallituksen hyväksymän avustuksenhakuohjeen SMDno-2015–1956 mukaisen yhden vuoden määräajan jälkeen.

Hämeenlinnan VPK 2019-622

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu radiotaskujen, kojelautakameran ja invertterin kustannuksia (1 817,70 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Kårböle FBK 2019-258

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ylläpitolaturin kustannuksia (145,00 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Kokonaan ei-hyväksytyt hakemukset:

Levannon VPK SMDno-2019-235

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu talvityötakkien kustannuksia (1 102,36 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

 

 

Ira Nikoskinen