Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 24.3.2021

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 24.3.2021

Hallinnolliset ja muut päätökset

  • Hallitus merkitsi tiedoksi rahaston tilintarkastuskertomuksen 2020 ja tilintarkastajan vuosiyhteenvedon 2020.
  • Seuraava rahaston hallituksen kokous pidetään  21.5.2021.

Avustuspäätökset

Vuoden 2021 1. hakukierroksen eritysavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin

Rahaston hallitus käsitteli vuoden 2021 1. hakukierroksen erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Rahastoon saapui määräaikaan 15.12.2020 mennessä yhteensä 18 hakemusta. Yksi hakemus saapui 16.12.2020. Hakemukset olivat 11 eri hakijataholta. Tutkimus- ja kehittämishankkeisiin on varattu käytettäväksi vuonna 2021 yhteensä 3 460 000 euroa.

Päätös: Rahaston hallitus päätti myöntää vuoden 2021 1. hakukierroksella avustusta tutkimus- ja kehittämishankkeisiin yhteensä
1 282 303 euroa 10 hankkeeseen. Yksi hakemus päätettiin jättää pöydälle.

Liite: Vuoden 2021 1. hakukierroksen päätökset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin

Vuoden 2021 pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien rakennushankeavustukset

Rahaston hallitus käsitteli vuoden 2021 rakennushankehakemukset. Määräaikaan mennessä rahastolle toimitettiin 24 rakennushankehakemusta

Päätös: Rahaston hallitus päätti myöntää vuoden 2021 rakennushankeavustusta yhteensä 2 070 625 euroa 14 hankkeeseen.

Liite: Vuoden 2021  päätökset rakennushankkeisiin

Muutos- ja jatkoaikahakemukset, 3 kpl

1. Työterveyslaitos
SMDno-2020-1329

Muutoshakemus, Pelastajan palautumisen edistäminen käytännön työelämässä -hanke

Hakija on 23.02.2021 saapuneella hakemuksella hakenut muutosta hankkeen budjettiin. Muutosta haetaan hankkeen palkkakulujen siirtoihin, kokonaisbudjetti pysyy samana.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä esitetyt muutokset hankkeen budjettiin. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

2. Pelastusopisto
SMDno-2019-2377
Muutoshakemus, Sammutustekniikka rakennus- ja liikennevälinepaloissa -hanke

Hakija on 5.4.2021 päivätyllä hakemuksella hakenut muutosta hankkeen budjettiin ja sisältöön.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä esitetyt muutokset. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

3. Pelastusopisto
SMDno-2020-1340

Muutoshakemus, Putoamisvaarallisella alueella työskentelyn (PVAT) kehittäminen Suomessa -hanke

Hakija 5.3.2021 päivätyllä hakemuksella hakenut muutosta hankkeen budjettiin ja sisältöön.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä esitetyt muutokset. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset:

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustuksiin (25 kpl) yhteensä 79 934
euroa. Päätösluettelo liitteenä:

Liite: Sopimuspalokuntien pienavustuspäätökset

 

 

 

Ira Nikoskinen