Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 27.2.2020

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 27.2.2020.

Hallinnolliset ja muut päätökset

 • Rahaston seuraava kokous on maaliskuun lopussa 2020.
 • Hallitus hyväksyi Palosuojelurahaston tilinpäätöksen 2019.
 • Avautuva haku:
  Hallitus julisti haettavaksi vuoden 2020 erityisavustusten 2. hakukierroksen tutkimus- ja kehittämishankkeiden osalta painotetun haun. Hakuaika päättyy 15.5.2020. Painotettu haku jakaantuu kolmeen painopisteeseen, joihin avustushakemuksia pyydetään lähettämään.Aihealueet ovat:
  Aihe 1: Asumisen paloturvallisuus
  Aihe 2: Rakentamisen paloturvallisuus
  Aihe 3: Vaikuttavuus ja suorituskyky pelastustoimen palveluissa.
  Mahdollista on edelleen hakea avustusta myös painotetun haun ulkopuolelta. Rahasto myöntää avustuksia myös apurahoihin sekä stipendeihin.Hakukirje ja hakulomakkeet löytyvät Palosuojelurahaston www-sivuilla: https://www.palosuojelurahasto.fi/avustukset/erityisavustukset-tutkimus-ja-kehittämishankkeisiin

Muutos- ja jatkoaikahakemukset, 8 kpl

1. Hiirolan VPK ry ja Mikkelin kaupunki
SMDno-2017-180

Muutoshakemus, paloaseman laajennushanke

Hiirolan VPK ry ja Mikkelin kaupunki ovat 29.11.2019 päivätyllä hakemuksella hakeneet muutosta hankkeen hallinnoijatahoon. Hakijat esittävät, että Hiirolan VPK ry:lle myönnetty avustus ja sen hallinnointi siirretään Mikkelin kaupungille.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä esityksen avustuksen sekä hankkeen hallinnoinnin siirtämisestä Hiirolan VPK ry:lta Mikkelin kaupungille. Mikkelin kaupunki vastaa jatkossa avustuksen vastuista ja velvoitteista avustuspäätöksen mukaisesti.

2. Puolangan kunta
SMDno-2018-226

Muutoshakemus, uuden paloaseman rakennushanke

Hakija on 3.11.2019 päivätyllä hakemuksella hakenut muutosta hankkeen sisältöön ja budjettiin..

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä muutoksen hankkeen sisältöön ja budjettiin. Muutoksella ei ole vaikutusta 5.4.2018 myönnetyn avustuksen määrään. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

3. Pelastusopisto
SMDno-2019-976
Muutoshakemus, Palontutkintaselosteen uudistuksen suunnittelu -hanke

Hakija on 30.1.2020 päivätyllä hakemuksella hakenut muutosta hankkeen taloussuunnitelmaan ja aikatauluun.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä esitetyn muutoksen hankkeen taloussuunnitelmaan, myöntää jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 31.12.2020 saakka ja  hankkeen lopputilitykselle  31.3.2021 saakka. Hankkeeseen pyydetään lähettämään väliraportti 31.5.2020 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

4. Kymenlaakson pelastuslaitos
SMDno-2018-562

Jatkoaikahakemus, pelastusauto

Hakija on 3.2.2020 päivätyllä hakemuksella hakenut jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 30.6.2020 saakka sekä tilityksen määräajalle 3.7.2020 saakka.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 30.6.2020 saakka sekä vastaavasti tilityksen määrä-ajalle 3.7.2020 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

5. Kymenlaakson pelastuslaitos
SMDno-2018-563

Jatkoaikahakemus, säiliöauto

Hakija on 3.2.2020 päivätyllä hakemuksella hakenut jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 30.6.2020 saakka sekä tilityksen määräajalle 3.7.2020 saakka.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 30.6.2020 saakka sekä vastaavasti tilityksen määrä-ajalle 3.7.2020 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennalla.

6. Pelastusopisto
SMDno-2019-976
Muutoshakemus, Savusukellusosaaminen kehittäminen Suomessa -hanke

Hakija on 3.2.2020 päivätyllä hakemuksella hakenut muutosta hankkeen taloussuunnitelmaan.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä esitetyn muutoksen hankkeen taloussuunnitelmaan. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

7. Työterveyslaitos
SMDno-2019-983
Jatkoaikahakemus, FireFit-menetelmän sisällön ja testien päivittäminen ja kehittäminen -hanke

Hakija on 5.2.2020 päivätyllä hakemuksella hakenut jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 31.12.2021 saakka sekä vastaavasti hankkeen tilityksen määrä-ajalle 31.3.2022 saakka.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä hankkeelle jatkoaikaa 31.12.2021 saakka sekä vastaavasti hankkeen tilitykselle 31.3.2022 saakka. Hankkeeseen pyydetään lähettämään väliraportti 31.5.2021 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

8. Turun ammattikorkeakoulu Oy
SMDno-2019-1007
Muutoshakemus, Virtuaalista paloturvallisuutta − VirPa 2 -hanke

Hakija on 10.9.2019 päivätyllä hakemuksella hakenut muutosta hankkeen budjettiin.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti jättää hakemuksen pöydälle seuraavaan kokoukseen lisäselvitysten saamista varten.

Oikaisuvaatimus, 1 kpl

Kokemäen VPK ry
SMDno-2019-2059
Oikaisuvaatimus, pienavustus

Hakija on 23.12.2019 päivätyllä oikaisuvaatuksella hakenut oikaisua Palosuojelurahaston hallituksen 28.11.2019 annetamaan päätökseen mönkijän ajosiltojen, sidontavöiden ja kärryjen kiinteiden työvalojen avustuksen osalta.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä oikaisuvaatimuksen ja muuttaa 28.11.2019 tehtyä päätöstä ja myöntää Kokemäen VPK ry:lle yhteensä 164 euron avustuksen kalustohankintoihin 410,06 euron kokonaiskustannusten perusteella. Avustuksella hankittavan omaisuuden käyttöaika on 5 vuotta. Avustukseen nähden noudatetaan muutoin, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään.

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset:

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustuksiin (50 kpl) yhteensä 128 285 euroa. Päätösluettelo liitteenä:

Sopimuspalokuntien pienavustuspäätökset, liite

Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:

Nuijamaan VPK
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu talvirenkaiden kustannuksia (959,40 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen
ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä
tarkoitetulla tavalla.

Forssan VPK
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu nosto-oven kustannuksia (2120,40 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen
ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä
tarkoitetulla tavalla.

Sopimuspalokuntien pienavustukset on tarkoitettu vapaaehtoisille palokunnille, laitospalokunnille,
teollisuuspalokunnille, sotilaspalokunnille tai muille pelastusalalla toimiville yhteisöille.
Hankinnan kohde ei ole Forssan VPK:n omistuksessa.

Säkylän VPK
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu reisitaskuhousujen, poolopaitojen, lippisten, pipojen ja näiden
brodeerausten, virkapukujen, virkatakin, pikeepaitojen, ulkotakkien, selkämerkkien ja hihatunnusten kustannuksia
(8 339,16 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus
Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Reisitaskuhousuihin ja poolopaitoihin avustusta on haettu Palosuojelurahaston hallituksen hyväksymän
avustuksenhakuohjeen SMDno-2015–1956 mukaisen yhden vuoden määräajan jälkeen.

Lavian VPK
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu selkämerkkien, ensiapunuken, harjoitusdefibrillointitarvikkeiden,
asemapalvelushousujen, palvelushousujen, -paitojen ja pikeepaitojen sekä sadesuoja-asujen kustannuksia
(8 833,34 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus
Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Hankitut housut eivät ole pelastustoimen virkapukuohjeessa määritellyt, asemavaatetukseen kuuluvat
reisitaskuhousut.

Porin VPK
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu kovapalateräketjun, valaisimen akun ja palokypärien varaosien
kustannuksia (414 euroa); kyseessä on varaosa, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen
kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu raivausauton nosturin työvaloa (198 euroa); pelastuslaitos ei puolla
hankintaa.

Vaasan VPK
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu moottorisahan terien kustannuksia (428,43 euroa); kyseessä on
varaosa, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1
ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Malmin VPK
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu pienkonepolttoaineen ja teräketjuöljyn kustannuksia (76,80 euroa);
kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus
Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Oripään VPK
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu asemapalvelusasujen, muonitus- ja ea-tehtäviin hankittujen
heijastinliivien ja ensiaputarvikkeiden kustannuksia (2 364,64 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja
pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Hankitut asemapalvelusasut eivät ole pelastustoimen virkapukuohjeessa määritellyt, asemavaatetukseen kuuluvat
palvelusvaatteet.

Eurajoen PVK
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu otsonointikaapin ja mainosmateriaalikustannuksia (6 723,35 euroa);
kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus
Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Honkajoen VPK
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu nahkarasvan kustannuksia (9,80 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen
ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä
tarkoitetulla tavalla.

Köyliön VPK
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu palveluspaitojen ja -housujen, heittosammutussalkun esittelyn
matkakulujen, sammutushousujen vaihtohenkselien ja kenkärasvan kustannuksia (701,41 euroa); kyseessä ei ole
tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä
tarkoitetulla tavalla.

Hankitut palveluspaidat ja -housut eivät ole pelastustoimen virkapukuohjeessa määritellyt, asemavaatetukseen
kuuluvat palvelusvaatteet.

Humppilan VPK
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu hälytysosaston harjoituksiin hankittujen työjalkineiden ja
sykemittareiden kustannuksia (2 190,65 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan
edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Pelkosenniemen VPK
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu dronen kustannuksia (4 003,59 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen
ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä
tarkoitetulla tavalla.

Pelkosenniemen VPK 2
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu vesijetin kustannuksia (17 190 euroa); hankinnan hankintahinta ylittää
avustuksenhakuohjeessa SMDno-2015–1956 hyväksytyn yksittäisen hankinnan enimmäiskustannuksen 12 500 €
(sis. alv) määrän.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu vesijetin toimituksen ja ennakkorekisteröinnin kustannuksia (389,34
euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus
Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Pihlavan VPK
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu sidostarvikesaksien ja virve-kantimien kustannuksia (354,64 euroa);
kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus
Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Friherrsin VPK
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu wc-istuimen ja kannen, bensiinin, teräketjuöljyn, roskakorin, paperin ja
ikkuna-avaimen kustannuksia (727,59 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan
edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Jokelan VPK
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu hälytysmuonituslaatikoiden, radiotaskujen, erillisten hihamerkkien,
irtomerkkitarrojen ja virkatunnusten, lippisten, pikeepaitojen, hihatunnusten ja bermudahousujen ja
muonitusteltan kustannuksia (5 575,36 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan
edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Rovaniemen VPK
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu viestintäsovelluksen ja teltan painatuksen kustannuksia (1 515,98
euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus
Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Kittilän VPK
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu selkämerkkien kustannuksia (316,20 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen
ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä
tarkoitetulla tavalla.

Hämeenlinnan VPK
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu radiotaskujen, savukoneen ja hälytysmuonituksen turvajalkineiden
kustannuksia (1 706,52 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva
kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Kokonaan hylätyt hakemukset:

Lokalahden VPK
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu kypärämikrofonien ja tangenttien kustannuksia (2 232 euroa);
avustusta niihin on haettu Palosuojelurahaston hallituksen hyväksymän avustuksenhakuohjeen SMDno-2015–
1956 mukaisen yhden vuoden määräajan jälkeen.

Kittilän VPK
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu lippisten ja t-paitojen kustannuksia (2 794,34 euroa); kyseessä ei ole
tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä
tarkoitetulla tavalla.

Ira Nikoskinen