Palokuntayhdistys toimii -oppaan päivitys – Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ryVN/6273/2021 Hankkeen tarkoituksena on päivittää Palokuntayhdistys toimii -opas. Opas on päivitetty viimeksi vuonna 2008 ja vuonna 2012, jolloin opas on jaettu kaikkiin palokuntayhdistyksiin. Opasta voidaan käyttää myös Pelastusopiston oppimateriaalina. Oppaan avulla on tarkoitus saada aikaiseksi ajankohtainen tietopaketti palokuntayhdistyksille palokuntien toiminnasta sekä toimintaan vaikuttavista tekijöistä. pas on lajissaan ainoa saatavilla oleva kooste palokuntayhdistysten toimintaan erityisesti vaikuttavista tekijöistä. Opas jaetaan mm. kaikkiin palokuntayhdistyksiin, pelastuslaitoksille, kuntaliittoon, pelastusosastolle, aluehallintovirastoille sekä pelastusopistolle ja pelastuskoululle.Opas toimitetaan myös Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle, Suomen Palopäällystöliitolle sekä alueellisille pelastusliitoille.

Category:

TK-hankkeet

Pinja Hentunen