Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 10.4.2017

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 10.4.2017

Hallinnolliset ja muut päätökset

  • Rahaston hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin lainsäädäntöjohtaja Mika Kättö sisäministeriöstä.
  • Hallitus päätti, että kuukausipalkkioiden ja kokouspalkkioiden osalta noudatetaan VM:n 31.1.2016 antamia suosituksia, jotka ovat voimassa 31.12.2017 saakka.
  • Tarkastaja Ulla Mönkkönen jää eläkkeelle 1.8,2017. Rahaston hallitus päätti pyytää sisäministeriötä ryhtymään toimenpiteisiin Asiantuntijan viran täyttämiseksi 1.8.2017 lukien toistaiseksi (pysyvästi) sekä Hallinnollisen avustajan viran perustamiseksi ja täyttämiseksi 1.9.2017 lukien toistaiseksi (pysyvästi).
  • Hallitus merkitsi tiedoksi rahaston siirtyminen M2 matkanhallintajärjestelmään 1.1.2017.
  • Hallitus merkitsi tiedoksi rahaston tilintarkastuskertomuksen 2016 ja tilintarkastajan vuosiyhteenvedon 2016.
  • Seuraava rahaston hallituksen kokous pidetään 17.5.2017.

Avautuvat haut

Avustuspäätökset

Vuoden 2017 pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien rakennushankeavustukset

Rahaston hallitus käsitteli vuoden 2017 rakennushankehakemukset.

Päätös: Rahaston hallitus päätti myöntää vuoden 2017 rakennushankeavustusta yhteensä 2 261 305 euroa 17 hankkeeseen.

Määräaikaan mennessä Palosuojelurahastolle toimitettiin 21 rakennushankehakemusta. Myönteisiä rakennushankepäätöksiä tehtiin 17 hankkeeseen, mikä teki 80,9 % haetusta. Avustuspäätös vuonna 2017 kaikkien alueiden rakennushankkeisiin oli yhteensä 2 261 305 euroa, näistä kunnille myönnettyjä avustuksia oli yhteensä 1 521 390 euroa ja sopimuspalokunnille myönnettyjä avustuksia 739 916 euroa. Muutamaan hankkeeseen avustus myönnettiin selvästi haettua pienempänä. Vuonna 2016 myönteisten rakennushankepäätösten osuus haetusta oli 70 %.

Vuoden 2017  päätökset rakennushankkeisiin Liite:Vuoden 2017 erityisavustushakemukset rakennushankkeisiin

Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset 2 kpl

SMDno-2015–2205; CTIF Suomen kansallinen komitea / SPEK ry; ”CTIF Delegates’ Assembly 2016” -hankkeeseen

Palosuojelurahasto on 16.2.2016 päivätyllä päätöksellään SMDno-2015–2205 myöntänyt avustusta CTIF Suomen kansallinen komitea/SPEK ry:lle ” CTIF Delegates´ Assembly 2016 -hankkeeseen yhteensä enintään 55 291 euroa ja enintään 33 % hankkeen kokonaiskustannuksista ajalle 1.1.2016–31.10.2016. Hankkeen tilitykselle on 11.11.2016 virkamiespäätöksellä myönnetty jatkoaikaa 31.3.2017 saakka.

CTIF Suomen kansallinen komitea/SPEK ry on 24.3.2017 päivätyllä muutoshakemuksella hakenut osittaista muutosta myönnetyn avustuksen käyttötarkoitukseen. Muutoshakemusta ei ole ollut mahdollista toimittaa aiemmin johtuen viivästyneistä maksuista.

Päätös: Hallitus päätti muuttaa CTIF Suomen kansallinen komitea/SPEK ry:lle 16.2.2016 annettua päätöstä siten, että avustus saa olla muutoksen myötä yhteensä enintään 51 243 euroa ja avustuksen prosenttiosuus 37 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Esitetyt muutokset avustuksen käyttötarkoitukseen hyväksytään. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

SMDno-2014–187; Helsingin kaupungin pelastuslaitos; jatkoaikahakemus; Helsingin pelastusaseman peruskorjaus

Palosuojelurahasto on 26.3.2014 päivätyllä päätöksellään myöntänyt avustusta ”Haagan paloaseman peruskorjaus” -hankkeeseen yhteensä enintään 250 000 euroa. Päätösehtojen mukaisesti hankkeen lopputilitys tuli toimittaa rahastoon 30.9.2016 mennessä.

Haagan pelastusaseman peruskorjaus on vielä kesken lisätöiden ja loppulaskutuksen osalta. Lopputilitys Palosuojelurahastolle halutaan tehdä vasta sen jälkeen, kun kaikki kustannukset ovat selvillä ja toteutuneet, jotta kaikilla tahoilla on sama tieto hankkeen todellisista toteutuneista kokonaiskustannuksista.

Helsingin kaupungin pelastuslaitos hakee jatkoaikaa lopputilityksen toimittamista varten 31.8.2017.

Päätös:  Hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa hakemuksen mukaisesti siten, että hankkeen lopputilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon 31.8.2017 mennessä.

Muilta osin päätösehdot pysyvät ennallaan.

Oikaisuvaatimukset 4 kpl

Rahaston hallitus päätti jättää oikaisuvaatimukset pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset 40 kpl

Asiakohta SMDno Saaja   Euro
8.3.1 2017-554 Espoon VPK ry 2 294
8.3.2 2017-577 Pitkäjärven VPK ry 492
8.3.3 2017-379 Vanhankylän seudun VPK ry 2 788
8.3.4 2017-313 Virkkalan VPK ry 694
8.3.5 2017-507 Kuusiston VPK ry 1 987
8.3.6 2017-562 Pyhärannan VPK ry 1 857
8.3.7 2017-561 Vahdon VPK ry 3 472
8.3.8 2017-503 Lahden VPK ry 2 297
8.3.9 2016-499 Asolan VPK ry 1 022
8.3.10 2017-365 Dragnäsbäck FBK rf 688
8.3.11 2017-485 Harjavallan VPK ry 1 407
8.3.12 2017-548 Hinnerjoen VPK ry 3 713
8.3.13 2017-335 Honkajoen VPK ry 4 982
8.3.14 2017-331 KIP Service Oy/tehdaspalokunta 4 829
8.3.15 2017-592 KIP Service Oy/tehdaspalokunta 3 377
8.3.16 2016-547 Kukonharjan VPK ry 4 222
8.3.17 2017-628 Levannon VPK ry 612
8.3.18 2017-484 Meltauksen VPK ry 1 063
8.3.19 2017-366 Noormarkun VPK ry 2 110
8.3.20 2017-559 Reposaaren VPK ry 1 344
8.3.21 2017-604 Soinin palomieskerho r.y. 433
8.3.22 2017-438 Sääksjärven VPK ry 4 622
8.3.23 2017-312 Valkeakosken VPK ry 3 065
53 370
Ei hyväksyttyjä hakemuksia:
8.3.24 2017-332 KIP Service Oy/tehdaspalokunta 0

Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:

Vanhankylän seudun VPK ry

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu harjoitusnuken eikä sen tarvikkeiden hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Sääksjärven VPK ry

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu astianpesukoneen (hälytysmuonitus) hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Harjavallan VPK ry

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu selkäkylttien ensivaste- ja ensiaputekstien painatuskulujen kustannuksiin; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Hinnerjoen VPK ry

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu sadehousujen hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Reposaaren VPK ry

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu nokirepun ja nokipalokaluston hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Meltauksen VPK ry

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ensivastetoimintaan hankittujen suojaliivien ja liivien heijastintekstien hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

KIP Service Oy / Teollisuuspalokunta

Hyväkysyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu öljyntorjuntaan hankittua imeytyspuomia, sillä öljyvahingontorjuntaan kuuluvat avustukset tulee hakea öljynsuojarahaston kautta ja toisaalta öljyvahingon aiheuttaja on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon torjuntakustannukset torjuntamateriaaleineen.

KIP Service Oy / Teollisuuspalokunta

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu sukellusvarusteiden hankintoja vesisukellustoimintaan, sillä vesisukellustoiminta ei kuulu palokunnan lakisääteisiin velvoitteisiin, eikä tehdaspalokunnalle ole palokuntasopimuksessa määritelty erikoistumista vesisukellustehtäviin.

KIP Service Oy / Teollisuuspalokunta

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu hyllyjen hankintaa eikä tasosarjoja hyllyille, sillä ne kuuluvat toimitilakuluihin eivätkä siten ole kalusto- ja varustehankintoja sammutus- ja pelastustoimintaan.

KIP Service Oy / Teollisuuspalokunta

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu paineilmalaitteiden vuosihuoltotarvikkeiden hankintaa, sillä ne kuuluvat kaluston normaaleihin huolto- ja ylläpitokuluihin eivätkä siten ole suoranaisesti kalusto- tai varustehankintoja.

 

 

pmvepsal