Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 26.2.2024

 Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 26.2.2024

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 26.2.2024.

Hallinnolliset ja muut päätökset

  • Palosuojelurahaston hallitus hyväksyi rahaston vuoden 2023 tilinpäätöksen.
  • Palosuojelurahaston hallitus julisti avatuksi tutkimus- ja kehittämishankkeiden vuoden 2024 2. hakukierroksen. Hakuaika päättyy 15.5.2024. Linkki hakuilmoitukseen ja verkkosivuille.
  • Palosuojelurahaston hallituksen seuraava kokous pidetään 12.4.2024.

 

Avustuspäätökset

Pöydälle 8.12.2023 jäänyt tutkimus- ja kehittämishankehakemus: Jyväskylän ammattikorkeakoulu; ExoPELA – Exoskeletonit pelastusalalla

Yksi tutkimus- ja kehittämishankehakemus jäi pöydälle 8.12.2023 Palosuojelurahaston hallituksen kokouksessa, jossa tehtiin päätökset ylimääräiseen, valtakunnalliseen tutkimus- ja kehittämishankehakuun.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Jyväskylän ammattikorkeakoululle 213 867 euroa (75 %) avustusta ExoPELA – Exoskeletonit pelastusalalla -hankkeeseen (VN/29586/2023) ajalle 1.3.2024-28.2.2026.

Liite: Erityisavustuspäätökset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 2023 ylimääräinen hakukierros (päivitetty 27.2.2024)

 

Muutos- ja jatkoaikapäätökset

Palosuojelurahaston hallitus käsitteli kokouksessaan muutos- ja jatkoaikahakemukset (3 kpl).

SMDno-2019-2403, VN/6184/2021; jatkoaikahakemus; Aalto-yliopisto; Toisen sukupolven säteilymallien kehittäminen FDS-ohjelmaan. Osa 2: Säteily kaasuissa

Hakija on hakenut jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 28.2.2025 saakka ja jatkoaikaa hankkeen maksatuksen määräajalle 30.5.2025 saakka.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 28.2.2025 saakka ja jatkoaikaa hankkeen maksatuksen määräajalle 30.5.2025 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

VN/15945/2023; muutoshakemus hankkeen sisältöön ja budjettiin; Suomen Palopäällystöliitto ry; Sammutustekniikka ja -taktiikka rakennus- ja liikennevälinepaloissa webinaarisarja

Hakija on hakenut muutosta hankkeen sisältöön ja budjettiin.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä muutokset hankkeen sisältöön ja budjettiin. Hankkeessa tulee toteuttaa esitetyt lisäwebinaarit resurssien ja aikataulun puitteissa. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

VN/29798/2023; muutoshakemus hankkeen sisältöön; sisäministeriö; Omatoiminen varautuminen poikkeusoloissa -ohjehanke

Hakija on hakenut muutosta hankkeen sisältöön. Hakija on mm. esittänyt hankkeen uudeksi nimeksi: ”Omatoiminen varautuminen poikkeusoloihin – Hanke ohjeiden laatimiseksi”.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä muutokset hankkeen sisältöön. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

 

Takaisinperintäpäätös

Palosuojelurahaston päätös 16.2.1994; VN/5926/2024; Raision kaupunki; Paloaseman laajennus

Raision kaupungin 10.8.2023 toimittaman tiedon mukaan paloasemakiinteistö on myyty Raision seudun koulutuskuntayhtymälle 18.12.2013.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Raision kaupungilta paloaseman laajentamiseen myönnettyä avustusta. Takaisin perittävä määrä on yhteensä 25 002 euroa. Takaisinperittävää määrää kohtuullistetaan siten, että siihen ei lisätä korkoa 7 891 euroa.

 

Sopimuspalokuntien pienavustuspäätökset

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää esityksen mukaisesti sopimuspalokuntien pienavustuksiin yhteensä 80 703 euroa 16 hakemukseen. Pienavustus on enintään 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, nuoriso-osaston hankintojen osalta enintään 75 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Liite: Sopimuspalokuntien pienavustuspäätökset 26.2.2024

Emmi Laiho