Erityisavustukset kalustohankkeisiin

Kalustohankeavustusta voidaan myöntää pelastuslaitoksille ja sopimuspalokunnille. Pelastuslaitoksille avustusta myönnetään kaluston tai järjestelmän hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Kaluston osalta yksikköhinnan tulee olla vähintään 30 500 euroa (sis. alv). Pelastuslaitoksille voidaan myöntää erityisavustusta myös pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmän päätelaitteiden hankintoihin. Sopimuspalokunnille voidaan myöntää erityisavustusta yksikköhinnaltaan yli 20 000 euron (sis. alv) kaluston hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Alle 20 000 euron kalustohankintoihin sopimuspalokunnat voivat hakea sopimuspalokuntien pienavustusta. Ajoneuvotyyppikohtaiset enimmäishinnat sekä muut avustusehdot on määritelty hakuohjeissa.

Kalustohankkeiden vaikuttavuusarviointi 2015 -raportti

Ajankohtaista

Rahaston hallitus käsitteli vuoden 2021 kalustohankkeet kokouksessaan 21.5.2021. Rahastoon saapui 79 kalustohankehakemusta.  Yhteensä avustuspäätös kaikkien alueiden kalustohankkeisiin on 2 226 599 euroa. Myönteisiä kalustohankepäätöksiä tehtiin 51 hankkeeseen, mikä tekee 64,6 % haetusta. Vuonna 2020 myönteisten kalustohankepäätöksien osuus oli 72,2 % haetusta.

Päätös vuoden 2021 kalustohankkeista: Päätös kalustohankkeista 2021
Taulukko vuonna 2021 myönnetyistä kalustoavustuksista: Taulukko myönnetyistä avustuksista 2021

Hakuohjeet ja lomakkeet

Muutoshakemus

Hankkeen diaari [SMDno-] tai [VN/] löytyy päätöksen oikeasta ylälaidasta. Jatkoaikahakemuksen sopiva pituus on korkeintaan yksi sivu. Mikäli hakija hakee myös tilityksen määräajalle jatkoaikaa, tulee tilityksen uusi määräaika olla viimeistään kolmen kuukauden kuluttua hankkeen toteuttamisajan päättymisestä. Jatkoaikahakemuksella ei voi hakea muutosta hankkeen budjettiin.

Pohja jatkoaikahakemukselle

Päättyneet haut

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010