Erityisavustukset kalustohankkeisiin

Kalustohankeavustusta voidaan myöntää pelastuslaitoksille ja sopimuspalokunnille. Pelastuslaitoksille avustusta myönnetään kaluston tai järjestelmän hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Kaluston osalta yksikköhinnan tulee olla vähintään 30 500 euroa (sis. alv). Pelastuslaitoksille voidaan myöntää erityisavustusta myös pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmän päätelaitteiden hankintoihin. Sopimuspalokunnille voidaan myöntää erityisavustusta yksikköhinnaltaan yli 20 000 euron (sis. alv) kaluston hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Alle 20 000 euron kalustohankintoihin sopimuspalokunnat voivat hakea sopimuspalokuntien pienavustusta. Ajoneuvotyyppikohtaiset enimmäishinnat sekä muut avustusehdot on määritelty hakuohjeissa.

Palosuojelurahaston avustuslinjaukset muuttuvat 1.1.2023 eikä kalustohankeavustuksia vuodesta 2023 alkaen enää myönnetä pelastuslaitoksille. Sopimuspalokunnat voivat edelleen saada avustusta kalustohankkeisiin.

Kalustohankkeiden vaikuttavuusarviointi 2015 -raportti

Ajankohtaista

Palosuojelurahaston hallitus julisti kokouksessaan 1.12.2021 haettavaksi pelastuslaitosten ja sopimuspalokuntien erityisavustukset kalustohankkeisiin. Hakemukset tulee toimittaa oman alueen aluehallintovirastolle ja Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle näiden antamaan määräaikaan mennessä. Rahasto toivoo, että hakijoiden tasapuolisen kohtelun vuoksi aluehallintovirastot noudattaisivat yhteistä määräaikaa. Palosuojelurahasto suosittelee kalustohankkeiden määräajaksi 8.2.2022.

Vuonna 2022 kalustohankkeiden avustuspäätökset tehdään toukokuussa. Mikäli kaluston hankinta ja maksu ajoittuu pelastuslaitosten osalta vuoteen 2023, jolloin hyvinvointialueet ovat jo toiminnassa, avustus maksetaan hyvinvointialueelle, jonka omistukseen kalusto on lain nojalla siirtynyt. Avustuksen maksu on vuonna 2022 tehdyn päätöksen toimeenpanoa. Kunkin päätöksen osalta noudatetaan päätöksentekohetkellä voimassa olevaa lakia.

Kalustohankkeet 2022 hakuilmoitus

Hakuohjeet ja lomakkeet

Muutoshakemus

Hankkeen diaari [SMDno-] tai [VN/] löytyy päätöksen oikeasta ylälaidasta. Jatkoaikahakemuksen sopiva pituus on korkeintaan yksi sivu. Mikäli hakija hakee myös tilityksen määräajalle jatkoaikaa, tulee tilityksen uusi määräaika olla viimeistään kolmen kuukauden kuluttua hankkeen toteuttamisajan päättymisestä. Jatkoaikahakemuksella ei voi hakea muutosta hankkeen budjettiin.

Pohja jatkoaikahakemukselle

Päättyneet haut

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010