Erityisavustukset kalustohankkeisiin

Kalustohankeavustusta voidaan myöntää pelastuslaitoksille ja sopimuspalokunnille. Pelastuslaitoksille avustusta myönnetään kaluston tai järjestelmän hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Kaluston osalta yksikköhinnan tulee olla vähintään 30 500 euroa (sis. alv). Pelastuslaitoksille voidaan myöntää erityisavustusta myös pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmän päätelaitteiden hankintoihin. Sopimuspalokunnille voidaan myöntää erityisavustusta yksikköhinnaltaan yli 12 500 euron (sis. alv) kaluston hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Alle 12 500 euron kalustohankintoihin sopimuspalokunnat voivat hakea sopimuspalokuntien pienavustusta. Ajoneuvotyyppikohtaiset enimmäishinnat sekä muut avustusehdot on määritelty hakuohjeissa.

Ajankohtaista

Rahaston hallitus käsitteli vuoden 2020 kalustohankkeet kokouksessaan 2.6.2020. Rahastoon saapui 72 kalustohankehakemusta. Yhteensä avustuspäätös kaikkien alueiden kalustohankkeisiin on 2 385 800 euroa. Myönteisiä kalustohankepäätöksiä tehtiin 52 hankkeeseen, mikä tekee 72,2 % haetusta. Vuonna 2019 myönteisten kalustohankepäätöksien osuus oli 76,2 % haetusta.

Päätös vuoden 2020 kalustohankkeista: Päätös kalustohankkeista 2020
Taulukko vuonna 2020 myönnetyistä kalustoavustuksista: Taulukko myönnetyistä avustuksista 2020

Kalustohankkeiden vaikuttavuusarviointi 2015 -raportti

Hakuohjeet ja lomakkeet

Muutoshakemus

Hankkeen diaari [SMDno-] löytyy päätöksen oikeasta ylälaidasta. Jatkoaikahakemuksen sopiva pituus on korkeintaan yksi sivu. Mikäli hakija hakee myös tilityksen määräajalle jatkoaikaa, tulee tilityksen uusi määräaika olla viimeistään kolmen kuukauden kuluttua hankkeen toteuttamisajan päättymisestä. Jatkoaikahakemuksella ei voi hakea muutosta hankkeen budjettiin.

Pohja jatkoaikahakemukselle

Päättyneet haut

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010