Erityisavustukset kalustohankkeisiin

Palosuojelurahaston avustuslinjaukset muuttuvat 1.1.2023 eikä kalustohankeavustuksia vuodesta 2023 alkaen enää myönnetä pelastuslaitoksille. Sopimuspalokunnat voivat edelleen saada avustusta kalustohankkeisiin. Sopimuspalokunnille voidaan myöntää erityisavustusta yksikköhinnaltaan yli 20 000 euron (sis. alv) kaluston hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Alle 20 000 euron kalustohankintoihin sopimuspalokunnat voivat hakea sopimuspalokuntien pienavustusta. Ajoneuvotyyppikohtaiset enimmäishinnat sekä muut avustusehdot on määritelty hakuohjeissa.

Kalustohankkeiden vaikuttavuusarviointi 2015 -raportti

Kalustohankehaku vuodelle 2023 avataan rahaston hallituksen kokouksessa 8.12.2022.

Palosuojelurahaston hallitus on tehnyt vuoden 2022 kalustohankepäätökset. Avustusta haettiin 66 kalustohankkeeseen. Myönteinen päätös tehtiin 53 hankkeeseen, mikä on 80,3 % saapuneiden hakemusten määrästä. Avustusta myönnettiin yhteensä 2 264 127 euroa. Tiedot päätöksistä ovat alempana tällä sivulla.

Mikäli kaluston hankinta ja maksu ajoittuu pelastuslaitosten osalta vuoteen 2023, jolloin hyvinvointialueet ovat jo toiminnassa, avustus maksetaan hyvinvointialueelle, jonka omistukseen kalusto on lain nojalla siirtynyt. Avustuksen maksu on vuonna 2022 tehdyn päätöksen toimeenpanoa. Kunkin päätöksen osalta noudatetaan päätöksentekohetkellä voimassa olevaa lakia.

Hakuohjeet ja lomakkeet

Muutoshakemus

Hankkeen diaari [SMDno-] tai [VN/] löytyy päätöksen oikeasta ylälaidasta. Jatkoaikahakemuksen sopiva pituus on korkeintaan yksi sivu. Mikäli hakija hakee myös tilityksen määräajalle jatkoaikaa, tulee tilityksen uusi määräaika olla viimeistään kolmen kuukauden kuluttua hankkeen toteuttamisajan päättymisestä. Jatkoaikahakemuksella ei voi hakea muutosta hankkeen budjettiin.

Pohja jatkoaikahakemukselle

Päättyneet haut

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010