Erityisavustukset kalustohankkeisiin

Kalustohankeavustusta voidaan myöntää pelastuslaitoksille ja sopimuspalokunnille. Pelastuslaitoksille avustusta myönnetään kaluston tai järjestelmän hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Kaluston osalta yksikköhinnan tulee olla vähintään 30 500 euroa (sis. alv). Pelastuslaitoksille voidaan myöntää erityisavustusta myös pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmän päätelaitteiden hankintoihin. Sopimuspalokunnille voidaan myöntää erityisavustusta yksikköhinnaltaan yli 12 500 euron (sis. alv) kaluston hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Alle 12 500 euron kalustohankintoihin sopimuspalokunnat voivat hakea sopimuspalokuntien pienavustusta. Ajoneuvotyyppikohtaiset enimmäishinnat sekä muut avustusehdot on määritelty hakuohjeissa.

Ajankohtaista

Palosuojelurahaston hallitus julisti kokouksessaan 28.11.2019 haettavaksi pelastuslaitosten ja sopimuspalokuntien erityisavustukset kalustohankkeisiin vuodelle 2020. Kaikki kalustohankehakemukset vaadittavine liitteineen tulee toimittaa oman alueen aluehallintovirastolle ja Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle näiden antamaan määräaikaan mennessä. Palosuojelurahasto kehottaa, että hakijoiden tasapuolisen kohtelun vuoksi aluehallintovirastot noudattaisivat yhteistä määräaikaa. Palosuojelurahasto suosittelee kalustohankkeiden määräajaksi 7.2.2020.

Kalustohankkeiden hakukirje 2020

Rahaston hallitus käsitteli vuoden 2019 kalustohankkeet kokouksessaan 28.5.2019. Rahastoon saapui 84 kalustohankehakemusta. Yhteensä avustuspäätös kaikkien alueiden kalustohankkeisiin on 2 518 488 euroa. Myönteisiä kalustohankepäätöksiä tehtiin 64 hankkeeseen, mikä tekee 76,2 % haetusta. Vuonna 2018 myönteisten kalustohankepäätöksien osuus oli 56,8 % haetusta.

Päätös vuoden 2019 kalustohankkeista: Päätös kalustohankkeista 2019
Taulukko vuonna 2019 myönnetyistä kalustoavustuksista: Taulukko myönnetyistä avustuksista 2019

Kalustohankkeiden vaikuttavuusarviointi 2015 -raportti

Hakuohjeet ja lomakkeet

Muutoshakemus

Hankkeen diaari [SMDno-] löytyy päätöksen oikeasta ylälaidasta. Jatkoaikahakemuksen sopiva pituus on korkeintaan yksi sivu. Mikäli hakija hakee myös tilityksen määräajalle jatkoaikaa, tulee tilityksen uusi määräaika olla viimeistään kolmen kuukauden kuluttua hankkeen toteuttamisajan päättymisestä. Jatkoaikahakemuksella ei voi hakea muutosta hankkeen budjettiin.

Pohja jatkoaikahakemukselle

Päättyneet haut

2019

Päätös kalustohankkeista 2019
Kalustohankepäätökset 28.5.2019
Kalustohankehakemus kirje 2019

2018

Päätös kalustohankkeista 2018
Kalustohankepäätökset 18.5.2018
Kalustohankehakemus kirje 2018

2017

Päätös kalustohankkeista 2017
Kalustohankepäätökset 17.5.2017
Kalustohankehakemus kirje 2017

2016

Päätös kalustohankkeista 2016 
Kalustohankepäätökset 26.5.2016 2016
Kalustohankkeet 2016 -kirje

2015

Päätös kalustohankkeista 2015
Kalustohankepäätökset 28.5.2015 
Kalustohankkeet 2015 -kirje

2014

Kalusto-ja-rakennushankkeet -kirje 24.10.2013 
Kalustohankepäätökset 22.4.2014 
Kalustohankkeet 2014 päätöksen liite

2013

Kalusto-ja-rakennushankkeet kirje 31.8.2012
Päätös kalustohankkeista 2013
Kalustohankkeet 2013 päätöksen liite
Päätös kalustohankkeista 2013  lyhyt tiivistelmä hankkeista

2012

Kalusto- ja rakennushankkeet kirje 20.10.2011
Myönteiset kalusto- ja rakennushankepäätökset 2012
Kaikki kalusto- ja rakennushankepäätökset 2012
Päätös kalusto- ja rakennushankkeista 2012

2011

Päätökset kalusto- ja rakennushankkeet 2011

2010

Päätöstiedote Kalusto- ja rakennushankkeet 2010