Erityisavustukset kalustohankkeisiin

Kalustohankeavustusta voidaan myöntää pelastuslaitoksille ja sopimuspalokunnille. Pelastuslaitoksille avustusta myönnetään kaluston tai järjestelmän hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Kaluston osalta yksikköhinnan tulee olla vähintään 30 500 euroa (sis. alv). Pelastuslaitoksille voidaan myöntää erityisavustusta myös pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmän päätelaitteiden hankintoihin. Sopimuspalokunnille voidaan myöntää erityisavustusta yksikköhinnaltaan yli 12 500 euron (sis. alv) kaluston hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Alle 12 500 euron kalustohankintoihin sopimuspalokunnat voivat hakea sopimuspalokuntien pienavustusta. Ajoneuvotyyppikohtaiset enimmäishinnat sekä muut avustusehdot on määritelty hakuohjeissa.

Ajankohtaista

Hallitus julisti 29.11.2018 haettavaksi kalustohankkeisiin kohdistuvat erityisavustukset vuodelle 2019. Kalustohankehakemukset vaadittavine liitteineen tulee toimittaa oman alueen aluehallintovirastolle ja Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle näiden antamaan määräaikaan mennessä. Rahasto toivoo, että hakijoiden tasapuolisen kohtelun vuoksi aluehallintovirastot noudattaisivat yhteistä määräaikaa. Palosuojelurahasto suosittelee kalustohankkeiden määräajaksi 8.2.2019.

Kalustohankkeet hakukirje

Kalustohankkeiden vaikuttavuusarviointi 2015 -raportti

Hakuohjeet ja lomakkeet

Kalustohankkeiden hakulomake
Ohje avustuksen hakemisesta Palosuojelurahastolta SMDno-2015-1956 (päivitetty 20.9.2018)
Kalustohankkeiden prosessikaavio ja prosessikuvaus

Lausuntolomake

Pelastustoimen lausunto sopimuspalokunnan hankinnasta
Pelastuslaitoksen lausunto täyttöohje

Tilityslomake

Kalusto ja rakennushankkeet tilityslomake

Päättyneet haut

2018

Hallitus julisti 29.11.2017 haettavaksi kalustohankkeisiin kohdistuvat erityisavustukset.
Rahastoon saapui 95 kalustohankehakemusta.
Myönteisiä kalustohankepäätöksiä tehtiin 54 hankkeeseen, mikä tekee 56,8 % haetusta.
Avustuspäätöksiä myönnettiin yhteensä 2 260 662 euroa 54 hankkeeseen.

Päätös kalustohankkeista 2018
Kalustohankepäätökset 18.5.2018
Kalustohankehakemus kirje 2018
Kalustohakulomake 2018

2017

Hallitus julisti 30.11.2016 haettavaksi kalustohankkeisiin kohdistuvat erityisavustukset.
Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä yhteensä 83 kpl.
Hallitus teki myönteisen avustuspäätöksen 57 hankkeeseen, mikä vastaa 68,7 % haetuista hankeavustuksista.
Avustuspäätös kaikkien alueiden rakennushankkeisiin on yhteensä 2 460 857 euroa.

Päätös kalustohankkeista 2017
Kalustohankepäätökset 17.5.2017
Kalustohankehakemus kirje 2017
Kalustohakulomake 2017

2016

Hallitus julisti 16.2.2016  haettavaksi kalustohankkeisiin kohdistuvat erityisavustukset.
Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä yhteensä 80 kpl.
Hallitus teki myönteisen avustuspäätöksen 39 hankkeeseen, mikä vastaa 61 % haetuista hankeavustuksista.
Avustuspäätös kaikkien alueiden rakennushankkeisiin on yhteensä 2 202 808 euroa.

Päätös kalustohankkeista 2016 
Kalustohankepäätökset 26.5.2016 2016
Kalustohankkeet 2016 -kirje
Kalustohankkeiden hakulomake 2016

2015

Palosuojelurahaston hallitus on kokouksessaan 28.5.2015 tehnyt päätökset kalustohankeavustuksista.

Päätös kalustohankkeista 2015
Kalustohankepäätökset 28.5.2015 
Kalustohankkeet 2015 -kirje
Kalustohankkeiden hakulomake 2015

2014

Hallitus julisti 24.10.2013 haettavaksi kalustohankkeisiin kohdistuvat erityisavustukset. Rahaston hallitus teki päätöksen kalustohankkeista kokouksessaan 22.4.2014.

Rahastoon saapui 92 kalustohankehakemusta. Myönteisiä kalustohankepäätöksiä tehtiin 36 hankkeeseen, mikä vastaa 39,1 % haetusta. Pelastuslaitoksilta saapui yhteensä 73 hankehakemusta, joista myönteinen päätös tehtiin 28 hankkeeseen (38,3 %). Sopimuspalokunnilta saapui 19 hankehakemusta, joista myönteinen päätös tehtiin 8 hankkeeseen (42 %).

Kalusto-ja-rakennushankkeet -kirje 24.10.2013 
Kalustohankepäätökset 22.4.2014 
Kalustohankkeet 2014 päätöksen liite

2013

Hallitus julisti 31.8.2012 haettavaksi kunnille, pelastustoimen alueille ja sopimuspalokunnille tarkoitetut kaluston (sis. harjoitusalueen kontit), järjestelmän tai pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmän päätelaitteisiin. Kalustohankehankehakemukset oli määrä toimittaa aluehallintovirastoihin näiden ilmoittamana määräaikana. Palosuojelurahasto suositteli määräajaksi 15.1.2013. Määräaikaan mennessä rahastolle toimitettiin 113 hakemusta (kaksi myöhässä saapunutta sopimuspalokunnan hakemusta hyväksyttiin mukaan perustelluin syin).

Rahastoon saapui 113 kalustohankehakemusta. Myönteisiä kalustopäätöksiä tehtiin 23 hankkeeseen, mikä vastasi 20,4 % haetusta.

Kalusto-ja-rakennushankkeet kirje 31.8.2012
Päätös kalustohankkeista 2013
Kalustohankkeet 2013 päätöksen liite
Päätös kalustohankkeista 2013  lyhyt tiivistelmä hankkeista

Kalusto- ja rakennushankkeiden varojen käyttösuunnitelma vuodelle 2013 oli yhteensä 3 710 000 euroa. Myönteisiä rakennushankepäätöksiä tehtiin 11.3.2013 pidetyssä hallituksen kokouksessa 2 320 876 euron edestä. Kalustohankkeiden avustuspäätös oli yhteensä 1 413 093 euroa. Varojen käyttösuunnitelma kalusto- ja rakennushankkeisiin ylittyi vuoden 2013 päätösesityksessä 23 969 eurolla (0,64 %).

2012

Palosuojelurahaston hallitus päätti vuoden 2012 kalusto- ja rakennushankeavustuksista 3.5.2012. Rahastoon saapui määräaikaan mennessä 125 avustushakemusta, joista kalustohankehakemuksia oli 90 ja rakennushankehakemuksia 35. Rahasto teki myönteisen päätöksen 51 kalustohankkeeseen (56,6 % haetusta) sekä 11 rakennushankkeeseen (31,4 % haetusta). Kalustohankkeisiin myönnettiin avustusta 1 63 776 euroa ja rakennushankkeisiin 3 080 000 euroa. Kalusto- ja rakennushankkeiden varojen käyttösuunnitelma vuodelle 2012 alittui 5 624 eurolla. Yksi hanke-esitys jäi pöydälle 31.5.2012 saakka.

Kalusto- ja rakennushankkeet kirje 20.10.2011
Myönteiset kalusto- ja rakennushankepäätökset 2012
Kaikki kalusto- ja rakennushankepäätökset 2012
Päätös kalusto- ja rakennushankkeista 2012

2011

Hallitus päätti vuoden 2011 kalusto- ja rakennushankeavustuksista 11.5.2011 kokouksessaan. Kalusto- ja rakennushankekohtaiset avustuspäätökset löytyvät täältä Päätökset kalusto- ja rakennushankkeet 2011

2010

Vuoden 2010 rakennus- ja kalustohankeavustuspäätökset on tehty 29.4.2010 rahaston hallituksen kokouksessa. Lisätietoa: Päätöstiedote Kalusto- ja rakennushankkeet 2010