Erityisavustukset rakennushankkeisiin

Rakennushankeavustusta voidaan myöntää kunnille, pelastuslaitoksille ja sopimuspalokunnille uusien paloasemien rakentamiseen sekä vanhojen paloasemien merkittävään peruskorjaukseen tai laajentamiseen. Rakennusavustusta myönnetään paloaseman rakentamiskustannuksiin ja kiinteisiin kalusteisiin. Sopimuspalokuntien osalta avustusta ei myönnetä paloaseman juhlasalin tai vastaavan tilan rakennuskustannuksiin. Rakennushankeavustusten hakuehdot on määritelty hakuohjeissa.

Avustusta ei myönnetä pintakorjauksiin, ovien ja ikkunoiden uusimiseen tai muihin vuosikorjauksen luonteisiin toimenpiteisiin. Rakennushankeavustusta ei myönnetä väestönsuojelu-, sairaankuljetus- ja öljyntorjuntatiloihin. Avustusta ei voida myöntää kunnallisille kiinteistöosakeyhtiöille (kunnan kokonaan tai osittain omistama). Avustusta ei myönnetä maanhankintaan, irtaimistoon (esim. kodinkoneet, irtokalusteet, kuntolaitteet, toimisto- ja koulutusvälineet) eikä juokseviin kuluihin (esim. sähkö- ja vesilaskut). Kuntien hankkeissa Palosuojelurahaston avustus tulee huomioida täysimääräisesti vähennyksenä vuokraa määrättäessä. Avustuksen määrä voi olla enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista ja kerralla enintään 220 000 euroa. Pelastuslaitoksille ja kunnille voidaan myöntää avustusta myös harjoitusaluehankkeisiin. Harjoitusaluehankkeeseen myönnettävän avustuksen määrä voi olla enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista ja kerralla enintään 220 000 euroa. Mikäli harjoitusalue rakennetaan useammassa osassa, voidaan saman harjoitusalueen rakentamiseen myöntää avustusta korkeintaan kolme kertaa, yhteensä enintään 660 000 euroa.

Ajankohtaista

Rahaston hallitus käsitteli vuoden 2021 rakennushankkeet kokouksessaan 24.3.2021. Rahastoon saapui 24 rakennushankehakemusta.

Palosuojelurahaston hallitus käsitteli kokouksessaan 21.5.2021 Palosuojelurahastoon määräajassa toimitetun erityisavustushakemuksen rakennushankkeisiin. Hakemus ei ollut 24.3.2021 rakennushankkeiden koukouskäsittelyssä mukana.

Yhteensä avustuspäätös kaikkien alueiden rakennushankkeisiin on 2 145 025 euroa. Myönteinen rakennushankepäätös tehtiin 15 hankkeeseen.

Päätös vuoden 2021 rakennushankkeista

Taulukko vuonna 2021 myönnetyistä rakennusavustuksista

Hakuohjeet ja lomakkeet 

Lausuntolomakkeet

Pelastuslaitokset täyttävät sekä lausuntolomakkeen että hankekohtaisen arviointikehikon kuntien ja sopimuspalokuntien hankkeista.

Pelastuslaitoksen lausunto täyttöohje

Kuntien rakennushankkeet

Pelastustoimen lausunto kunnan rakennushankkeesta
Rakennushankkeiden arviointikehikko

Sopimuspalokuntien rakennushankkeet

Pelastustoimen lausunto sopimuspalokunnan rakennushankkeesta
Rakennushankkeiden arviointikehikko

Harjoitusalueiden rakennushankkeet

Aluehallintoviraston lausunto harjoitusaluehankkeesta

Muutoshakemus

Hankkeen diaari [SMDno-] löytyy päätöksen oikeasta ylälaidasta. Jatkoaikahakemuksen sopiva pituus on korkeintaan yksi sivu. Mikäli hakija hakee myös tilityksen määräajalle jatkoaikaa, tulee tilityksen uusi määräaika olla viimeistään kolmen kuukauden kuluttua hankkeen toteuttamisajan päättymisestä. Jatkoaikahakemuksella ei voi hakea muutosta hankkeen budjettiin.

Pohja jatkoaikahakemukselle

Päättyneet haut

2021

2020

2019

2018

2017

2016 

2015

2014

2013

2012

2011