Erityisavustukset rakennushankkeisiin

Rakennushankeavustusta voidaan myöntää kunnille, pelastuslaitoksille ja sopimuspalokunnille uusien paloasemien rakentamiseen sekä vanhojen paloasemien merkittävään peruskorjaukseen tai laajentamiseen. Rakennusavustusta myönnetään paloaseman rakentamiskustannuksiin ja kiinteisiin kalusteisiin. Sopimuspalokuntien osalta avustusta ei myönnetä paloaseman juhlasalin tai vastaavan tilan rakennuskustannuksiin. Rakennushankeavustusten hakuehdot on määritelty hakuohjeissa.

Avustusta ei myönnetä pintakorjauksiin, ovien ja ikkunoiden uusimiseen tai muihin vuosikorjauksen luonteisiin toimenpiteisiin. Rakennushankeavustusta ei myönnetä väestönsuojelu-, sairaankuljetus- ja öljyntorjuntatiloihin. Avustusta ei voida myöntää kunnallisille kiinteistöosakeyhtiöille (kunnan kokonaan tai osittain omistama). Avustusta ei myönnetä maanhankintaan, irtaimistoon (esim. kodinkoneet, irtokalusteet, kuntolaitteet, toimisto- ja koulutusvälineet) eikä juokseviin kuluihin (esim. sähkö- ja vesilaskut). Kuntien hankkeissa Palosuojelurahaston avustus tulee huomioida täysimääräisesti vähennyksenä vuokraa määrättäessä. Avustuksen määrä voi olla enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista ja kerralla enintään 220 000 euroa. Pelastuslaitoksille ja kunnille voidaan myöntää avustusta myös harjoitusaluehankkeisiin. Harjoitusaluehankkeeseen myönnettävän avustuksen määrä voi olla enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista ja kerralla enintään 220 000 euroa. Mikäli harjoitusalue rakennetaan useammassa osassa, voidaan saman harjoitusalueen rakentamiseen myöntää avustusta korkeintaan kolme kertaa, yhteensä enintään 660 000 euroa.

Ajankohtaista

Palosuojelurahaston hallitus julisti kokouksessaan 29.10.2019 haettavaksi kuntien, pelastustoimen alueiden ja sopimuspalokuntien (yli 12 500 euron yksikköhintaiset) erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2020. Kaikki rakennushankehakemukset vaadittavine liitteineen tulee toimittaa oman alueen aluehallintovirastolle ja Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle näiden antamaan määräaikaan mennessä. Palosuojelurahasto kehottaa, että hakijoiden tasapuolisen kohtelun vuoksi aluehallintovirastot noudattaisivat yhteistä määräaikaa. Palosuojelurahasto suosittelee rakennushankkeiden määräajaksi 27.1.2020.

Rakennushankkeiden hakukirje 2020

Rahaston hallitus käsitteli vuoden 2019 rakennushankkeet kokouksessaan 17.4.2019 sekä kokouksessaan 29.10.2019. Rahastoon saapui 19 rakennushankehakemusta. Yhteensä avustuspäätös kaikkien alueiden rakennushankkeisiin on 1 886 858 euroa. Myönteisiä rakennushankepäätöksiä tehtiin 15 hankkeeseen, mikä tekee 83,3 % haetusta. Vuonna 2018 myönteisten rakennushankepäätöksien osuus oli 55,6 % haetusta.

Päätös vuoden 2019 rakennushankkeista: Päätös rakennushankkeista 2019

Taulukko vuonna 2019 myönnetyistä rakennusavustuksista: Taulukko myönnetyistä avustuksista 2019

Hakuohjeet ja lomakkeet 

Lausuntolomakkeet

Pelastuslaitokset täyttävät sekä lausuntolomakkeen että hankekohtaisen arviointikehikon kuntien ja sopimuspalokuntien hankkeista.
Pelastuslaitoksen lausunto täyttöohje

Kuntien rakennushankkeet

Pelastustoimen lausunto kunnan rakennushankkeesta
Rakennushankkeiden arviointikehikko

Sopimuspalokuntien rakennushankkeet

Pelastustoimen lausunto sopimuspalokunnan rakennushankkeesta
Rakennushankkeiden arviointikehikko

Harjoitusalueiden rakennushankkeet

Aluehallintoviraston lausunto harjoitusaluehankkeesta

Muutoshakemus

Hankkeen diaari [SMDno-] löytyy päätöksen oikeasta ylälaidasta. Jatkoaikahakemuksen sopiva pituus on korkeintaan yksi sivu. Mikäli hakija hakee myös tilityksen määräajalle jatkoaikaa, tulee tilityksen uusi määräaika olla viimeistään kolmen kuukauden kuluttua hankkeen toteuttamisajan päättymisestä. Jatkoaikahakemuksella ei voi hakea muutosta hankkeen budjettiin.

Pohja jatkoaikahakemukselle

Päättyneet haut

2019

2018

Hallitus julisti 26.10.2017 haettavaksi rakennushankkeisiin (sis. harjoitusalueet) kohdistuvat erityisavustukset.
Vuonna 2018 käsiteltäviä hakemuksia on yhteensä 27.
Hallitus teki myönteisen avustuspäätöksen 15 hankkeeseen, mikä vastaa 55,6 % haetuista hankeavustuksista.
Avustuspäätös kaikkien alueiden rakennushankkeisiin on yhteensä 2 175 726 euroa.

2017

Hallitus julisti 25.10.2016 haettavaksi rakennushankkeisiin (sis. harjoitusalueet) kohdistuvat erityisavustukset.
Vuonna 2017 käsiteltäviä hakemuksia on yhteensä 21.
Hallitus teki myönteisen avustuspäätöksen 17 hankkeeseen, mikä vastaa 81 % haetuista hankeavustuksista.
Avustuspäätös kaikkien alueiden rakennushankkeisiin on yhteensä 2 261 305 euroa.

2016 

Hallitus julisti 23.10.2015 haettavaksi rakennushankkeisiin (sis. harjoitusalueet) kohdistuvat erityisavustukset.
Vuonna 2016 käsiteltäviä hakemuksia on yhteensä 20.
Hallitus teki myönteisen avustuspäätöksen 14 hankkeeseen, mikä vastaa 70 % haetuista hankeavustuksista.
Avustuspäätös kaikkien alueiden rakennushankkeisiin on yhteensä 2 272 732 euroa.

2015

Hallitus julisti 22.10.2014 haettavaksi rakennushankkeisiin (sis. harjoitusalueet) kohdistuvat erityisavustukset. Määräaikaan mennessä rahastolle toimitettiin 22 rakennushankehakemusta. Hakemuksia oli kolme vähemmän kuin vuonna 2014. Hallitus teki myönteisen avustuspäätöksen 14 hankkeeseen, mikä vastaa 64 % haetusta. Avustuspäätös kaikkien alueiden rakennushankkeisiin on yhteensä 2 103 636 euroa.

Rakennushankkeet 2015 -kirje
Päätös rakennushankkeista 2015
Taulukko myönnetyistä avustuksista 25.3.2015

2014

Hallitus julisti 24.10.2013 haettavaksi rakennushankkeisiin (sis. harjoitusalueet) kohdistuvat erityisavustukset. Määräaikaan mennessä rahastolle toimitettiin 25 hakemusta. Hakemuksia oli 7 vähemmän kuin vuonna 2013.  Rahaston hallitus teki myönteisen avustuspäätöksen 15 rakennushankkeeseen, mikä vastaa 60 % haetusta (vuonna 2013 vastaava luku oli 37,5 %). Rakennushankkeista uudisrakennuksia oli 9, laajennuskohteita tai korjaushankkeita 6. Sopimuspalokuntien hakemuksia kaikista saapuneista rakennushankkeista oli 4. Näistä myönteinen avustuspäätös tehtiin kahteen hankkeeseen.

Avustuspäätös kaikkien alueiden rakennushankkeisiin on yhteensä 2 323 662 euroa. Varjojen käyttösuunnitelmasta (4 000 000 euroa) jää rakennushankkeiden avustamisen jälkeen kalustohankkeiden tukemiseen vuonna 2014 yhteensä 1 676 338 euroa.

Kalusto-ja-rakennushankkeet -kirje 24.10.2013
Päätös rakennushankkeista 2014
Rakennushankkeet 2014_päätöksen liite

2013

Hallitus julisti 31.8.2012 haettavaksi rakennushankkeisiin (sis. harjoitusalueet) kohdistuvat erityisavustukset. Rakennushankehakemukset oli määrä toimittaa aluehallintovirastoihin näiden ilmoittamana määräaikana. Palosuojelurahasto suositteli määräajaksi 31.12.2012. Aluehallintoviraston tuli asettaa hakemukset perusteltuun kiireellisyysjärjestykseen ja toimittaa ne Palosuojelurahastolle 21.1.2013 mennessä.

Määräaikaan mennessä rahastolle toimitettiin 32 hakemusta. Hakemuksia oli 3 vähemmän kuin vuonna 2012.  Myönteisiä rakennushankepäätöksiä rahaston hallitus teki 12 hankkeeseen, mikä vastaa 37,5 % haetusta (vuonna 2012 vastaava luku oli 31,4 %). Rakennushankkeista uudisrakennuksia oli 4, laajennus/korjaushankkeita 8. Avustuspäätös kaikkien alueiden rakennushankkeisiin on yhteensä 2 320 876 euroa.

Kalusto-ja-rakennushankkeet kirje 31.8.2012
Päätös rakennushankkeista 2013
Rakennushankkeet 2013_hanketiedot

2012

Palosuojelurahaston hallitus päätti vuoden 2012 kalusto- ja rakennushankeavustuksista 3.5.2012. Rahastoon saapui määräaikaan mennessä 125 avustushakemusta, joista kalustohankehakemuksia oli 90 ja rakennushankehakemuksia 35. Rahasto teki myönteisen päätöksen 51 kalustohankkeeseen (56,6 % haetusta) sekä 11 rakennushankkeeseen (31,4 % haetusta). Kalustohankkeisiin myönnettiin avustusta 1 63 776 euroa ja rakennushankkeisiin 3 080 000 euroa. Kalusto- ja rakennushankkeiden varojen käyttösuunnitelma vuodelle 2012 alittui 5 624 eurolla. Yksi hanke-esitys jäi pöydälle 31.5.2012 saakka.

Kalusto- ja rakennushankkeet kirje 20.10.2011
Myönteiset kalusto- ja rakennushankepäätökset 2012
Kaikki kalusto- ja rakennushankepäätökset 2012
Päätös kalusto- ja rakennushankkeista 2012

2011

Hallitus päätti vuoden 2011 kalusto- ja rakennushankeavustuksista 11.5.2011 kokouksessaan. Kalusto- ja rakennushankekohtaiset avustuspäätökset löytyvät täältä

Päätökset kalusto- ja rakennushankkeet 2011