Erityisavustukset rakennushankkeisiin

Rakennushankeavustusta voidaan 1.1.2023 lähtien myöntää kunnille nykyisten paloasemien tai harjoitusalueiden merkittävään peruskorjaukseen. Sopimuspalokunnille rakennushankeavustusta voidaan myöntää uusien paloasemien rakentamiseen, kiinteistön hankintaan (kiinteän omaisuuden, rakennuksen tai rakennuksessa olevan huoneiston hankintaan) sekä vanhojen paloasemien merkittävään peruskorjaukseen tai laajentamiseen.

Hyvinvointialueuudistus ei koske Ahvenanmaata eikä Palosuojelurahaston avustuskäytäntöihin tule muutoksia Ahvenanmaan osalta.

Rakennushankkeeseen myönnettävän avustuksen määrä voi olla enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista, ja avustus voi olla kerralla enintään 350 000 euroa.

Rakennushankeavustusten hakuehdot on määritelty rakennushankkeiden hakuilmoituksesta

Palosuojelurahaston avustuslinjaukset muuttuvat 1.1.2023. Avustusta ei enää vuonna 2023 myönnetä kunnille uusien paloasemien rakentamiseen, mutta peruskorjaukseen on mahdollista saada avustusta. Sopimuspalokuntien rakennushankkeita avustetaan samoin perustein kuin aiemminkin.

Ajankohtaista

Rakennushaku vuodelle 2023 avattiin rahaston hallituksen kokouksessa 11.11.2022.

Rakennushankkeet 2023 hakuilmoitus

Hakuohjeet ja lomakkeet 

Lausuntolomakkeet

Hyvinvointialueet täyttävät sekä lausuntolomakkeen että hankekohtaisen arviointikehikon kuntien ja sopimuspalokuntien hankkeista.