Erityisavustukset rakennushankkeisiin

Rakennushankeavustusta voidaan myöntää kunnille, pelastuslaitoksille ja sopimuspalokunnille uusien paloasemien rakentamiseen sekä vanhojen paloasemien merkittävään peruskorjaukseen tai laajentamiseen. Rakennusavustusta myönnetään paloaseman rakentamiskustannuksiin ja kiinteisiin kalusteisiin. Sopimuspalokuntien osalta avustusta ei myönnetä paloaseman juhlasalin tai vastaavan tilan rakennuskustannuksiin. Rakennushankeavustusten hakuehdot on määritelty hakuohjeissa.

Avustusta ei myönnetä pintakorjauksiin, ovien ja ikkunoiden uusimiseen tai muihin vuosikorjauksen luonteisiin toimenpiteisiin. Rakennushankeavustusta ei myönnetä väestönsuojelu-, sairaankuljetus- ja öljyntorjuntatiloihin. Avustusta ei voida myöntää kunnallisille kiinteistöosakeyhtiöille (kunnan kokonaan tai osittain omistama). Avustusta ei myönnetä maanhankintaan, irtaimistoon (esim. kodinkoneet, irtokalusteet, kuntolaitteet, toimisto- ja koulutusvälineet) eikä juokseviin kuluihin (esim. sähkö- ja vesilaskut). Kuntien hankkeissa Palosuojelurahaston avustus tulee huomioida täysimääräisesti vähennyksenä vuokraa määrättäessä. Avustuksen määrä voi olla enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista ja kerralla enintään 220 000 euroa. Pelastuslaitoksille ja kunnille voidaan myöntää avustusta myös harjoitusaluehankkeisiin. Harjoitusaluehankkeeseen myönnettävän avustuksen määrä voi olla enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista ja kerralla enintään 220 000 euroa. Mikäli harjoitusalue rakennetaan useammassa osassa, voidaan saman harjoitusalueen rakentamiseen myöntää avustusta korkeintaan kolme kertaa, yhteensä enintään 660 000 euroa.

Ajankohtaista

Palosuojelurahaston hallitus julisti kokouksessaan 29.10.2019 haettavaksi kuntien, pelastustoimen alueiden ja sopimuspalokuntien (yli 12 500 euron yksikköhintaiset) erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2020. Kaikki rakennushankehakemukset vaadittavine liitteineen tulee toimittaa oman alueen aluehallintovirastolle ja Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle näiden antamaan määräaikaan mennessä. Palosuojelurahasto kehottaa, että hakijoiden tasapuolisen kohtelun vuoksi aluehallintovirastot noudattaisivat yhteistä määräaikaa. Palosuojelurahasto suosittelee rakennushankkeiden määräajaksi 27.1.2020.

Rakennushankkeiden hakukirje 2020

Rahaston hallitus käsitteli vuoden 2019 rakennushankkeet kokouksessaan 17.4.2019 sekä kokouksessaan 29.10.2019. Rahastoon saapui 19 rakennushankehakemusta. Yhteensä avustuspäätös kaikkien alueiden rakennushankkeisiin on 1 886 858 euroa. Myönteisiä rakennushankepäätöksiä tehtiin 15 hankkeeseen, mikä tekee 83,3 % haetusta. Vuonna 2018 myönteisten rakennushankepäätöksien osuus oli 55,6 % haetusta.

Päätös vuoden 2019 rakennushankkeista: Päätös rakennushankkeista 2019

Taulukko vuonna 2019 myönnetyistä rakennusavustuksista: Taulukko myönnetyistä avustuksista 2019

Hakuohjeet ja lomakkeet 

Lausuntolomakkeet

Pelastuslaitokset täyttävät sekä lausuntolomakkeen että hankekohtaisen arviointikehikon kuntien ja sopimuspalokuntien hankkeista.
Pelastuslaitoksen lausunto täyttöohje

Kuntien rakennushankkeet

Pelastustoimen lausunto kunnan rakennushankkeesta
Rakennushankkeiden arviointikehikko

Sopimuspalokuntien rakennushankkeet

Pelastustoimen lausunto sopimuspalokunnan rakennushankkeesta
Rakennushankkeiden arviointikehikko

Harjoitusalueiden rakennushankkeet

Aluehallintoviraston lausunto harjoitusaluehankkeesta

Muutoshakemus

Hankkeen diaari [SMDno-] löytyy päätöksen oikeasta ylälaidasta. Jatkoaikahakemuksen sopiva pituus on korkeintaan yksi sivu. Mikäli hakija hakee myös tilityksen määräajalle jatkoaikaa, tulee tilityksen uusi määräaika olla viimeistään kolmen kuukauden kuluttua hankkeen toteuttamisajan päättymisestä. Jatkoaikahakemuksella ei voi hakea muutosta hankkeen budjettiin.

Pohja jatkoaikahakemukselle

Päättyneet haut

2019

2018

2017

2016 

2015

Rakennushankkeet 2015 -kirje
Päätös rakennushankkeista 2015
Taulukko myönnetyistä avustuksista 25.3.2015

2014

Kalusto-ja-rakennushankkeet -kirje 24.10.2013
Päätös rakennushankkeista 2014
Rakennushankkeet 2014_päätöksen liite

2013

Kalusto-ja-rakennushankkeet kirje 31.8.2012
Päätös rakennushankkeista 2013
Rakennushankkeet 2013_hanketiedot

2012

Kalusto- ja rakennushankkeet kirje 20.10.2011
Myönteiset kalusto- ja rakennushankepäätökset 2012
Kaikki kalusto- ja rakennushankepäätökset 2012
Päätös kalusto- ja rakennushankkeista 2012

2011

Päätökset kalusto- ja rakennushankkeet 2011