Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 14.9.2020

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 14.9.2020.

Hallinnolliset ja muut päätökset

 • Rahaston hallituksen seuraava kokous pidetään 28.10.2020.
 • Avautuva haku:
  Hallitus julisti haettavaksi vuoden 2021 erityisavustusten 1. hakukierroksen tutkimus- ja kehittämishankkeiden osalta painotetun haun. Hakuaika päättyy 15.12.2019. Painotettu haku jakaantuu kolmeen painopisteeseen, joihin avustushakemuksia pyydetään lähettämään.Aihealueet ovat:
  Aihe 1: Asumisen paloturvallisuus
  Aihe 2: Rakentamisen paloturvallisuus
  Aihe 3: Vaikuttavuus ja suorituskyky pelastustoimen palveluissa.
  Mahdollista on edelleen hakea avustusta myös painotetun haun ulkopuolelta. Rahasto myöntää avustuksia myös apurahoihin sekä stipendeihin. Hakukirje ja hakulomakkeet julkaistaan muutaman päivän kuluttua Palosuojelurahaston www-sivuilla: https://www.palosuojelurahasto.fi/avustukset/erityisavustukset-tutkimus-ja-kehittämishankkeisiin

Avustuspäätökset

Vuoden 2020 1. hakukierroksen eritysavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, pöydälle jäänyt hakemus

Rahaston hallitus käsitteli vuoden 2020 1. tutkimus- ja kehittämishankkeiden hakukierrokselta pöydälle jääneen erityisavustushakemuksen.

Päätös: Rahaston hallitus päätti myöntää pöydälle jäänelle tutkimus- ja kehittämishankkeelle avustuksen. Yhteensä  tutkimus- ja kehittämishankkeisiin on vuonna 2020 myönnetty avustusta 2 036 810 euroa 15 hankkeeseen.

Liite: Vuoden 2020 1. hakukierroksen päätökset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin

Vuoden 2020 2. hakukierroksen eritysavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin

Rahaston hallitus käsitteli vuoden 2020 2. hakukierroksen erityisavustushakemukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Päätös: Rahaston hallitus päätti myöntää vuoden 2020 2. hakukierroksella avustusta tutkimus- ja kehittämishankkeisiin
yhteensä 1 703 123 euroa 12 hankkeeseen.

Liite: Vuoden 2020 2. hakukierroksen päätökset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin

Muutos- ja jatkoaikahakemukset, 5 kpl

1. Oulun kaupunki
SMDno-2018-2362

Jatkoaikahakemus, Hälytysajoneuvojen liikennevaloetuus Suomessa -hanke

Oulun kaupunki on 1.6.2020 päivätyllä hakemuksella hakenut hankkeen toteuttamiselle jatkoaikaa 15.6.2020 saakka sekä vastaavasti tilityksen määräajalle 31.10.2020 saakka.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa 15.6.2020 saakka sekä vastaavasti tilityksen määräajalle 31.10.2020 saakka. Muut päätösehdot säilyvät ennallaan.

2. Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos
SMDno-2017-971

Muutoshakemus hankkeen hallinnoijatahoon, Pelastuslaitosten yhteinen ICT-hanke

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos on 29.7.2020 päivätyllä hakemuksella hakenut muutosta hankkeen hallinnoijatahoon siten, että hallinnointi siirretään Varsinais-Suomen pelastuslaitokselle 1.7.2020 alkaen hankkeen loppuun saakka. Muutoksella ei ole vaikutusta hankkeen tavoitteiden suorittamiseen tai rahoitukseen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä hankkeen hallinnoinnin siirron Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselta Varsinais-Suomen pelastuslaitokselle 1.7.2020 alkaen hankkeen loppuun saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

3. Varsinais-Suomen pelastuslaitos
SMDno-2018-2327

Muutoshakemus hankkeen budjettiin ja aikatauluun; Pelastuslaitoksen toimintamallit kansainvälisen avun vastaanottamiseksi -hanke

Varsinais-Suomen pelastuslaitos on 18.8.2020 päivätyllä hakemuksella hakenut muutosta hankkeen budjettiin ja aikatauluun. Hakija hakee avustuksen siirtoa matka-, yleis- ja muistakuluista henkilöstökuluihin.  Lisäksi hakija hakee jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 30.6.2021 saakka sekä vastaavasti hankkeen lopputilitykselle 30.9.2021 saakka.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä esitetyt muutokset hankkeen budjettiin. Lisäksi se myöntää hankkeelle jatkoaikaa 30.6.2021 saakka. Hankkeen lopputilitys on toimitettava rahastoon 30.9.2021 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

4. Pelastusopisto
SMDno-2019-976

Muutoshakemus hankkeen budjettiin ja aikatauluun; Savusukellusosaamisen kehittäminen Suomessa -hanke

Pelastusopisto on 21.8.2020 päivätyllä hakemuksella hakenut muutosta hankkeen budjettiin ja aikatauluun Hakija hakee avustuksen siirtoa matka- ja yleiskuluista sekä laite- ja kone hankinnoista henkilöstökuluihin. Lisäksi haetaan jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 30.4.2021 saakka ja jatkoaikaa hankkeen tilityksen määräajalle 30.6.2021 saakka.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä esitetyt muutokset hankkeen budjettiin. Lisäksi se myöntää hankkeelle jatkoaikaa 30.4.2021 saakka. Hankkeen lopputilitys on toimitettava rahastoon 30.6.2021 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

5. Pelastusopisto
SMDno-2018-2304

Muutoshakemus hankkeen budjettiin ja aikatauluun; Palontutkintaselosteen uudistaminen -hanke

Pelastusopisto on 21.8.2020 päivätyllä hakemuksella hakenut muutosta hankkeen budjettiin ja aikatauluun. Hakija hakee avustuksen siirtoa matkakuluista sekä laite- ja kone hankinnoista henkilöstökuluihin. Lisäksi haetaan jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 30.9.2021 saakka ja vastaavasti hankkeen tilityksen määräajalle 31.12.2021 saakka.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä esitetyt muutokset hankkeen budjettiin. Lisäksi se myöntää hankkeelle jatkoaikaa 30.9.2021 saakka. Hankkeen lopputilitys on toimitettava rahastoon 31.12.2021 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

Sopimuspalokuntien pienavustuspäätökset:

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset (28 kpl) yhteensä 78 209
euroa.

Päätösluettelo liitteenä:Sopimuspalokuntien pienavustuspäätökset, liite

Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:

Suttilan VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ensiapulaukun ja jäähdyttimen korkin kustannuksia (135 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Sjundeå FBK rf
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu radiotaskujen kustannuksia (546,84 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Tuusulan VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu pikeepaidan kustannuksia (51,75 euroa). Pienavustusten hakukirjeen (SMDno-2019-2129) mukaan avustusta voidaan myöntää vain asemavaatetukseen kuuluvien poolopaidan ja reisitaskuhousujen hankintaan.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu palvelushousujen ja -paitojen kustannuksia (295,02 euroa).
Hankitut palvelushousut ja -paidat eivät ole pelastustoimen virkapukuohjeessa määritellyt palvelusvaatteet.

Hyvinkään VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu moottoriruiskun korjauskustannuksia (127,59 euroa). Kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu lämpökameran ajoneuvotelineen kustannuksia (394,32 euroa). Jälkikäteen tehtynä hankinta katsotaan varaosaksi, eikä se ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Koskenpään VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu videoprojektorin hankintaa (693 euroa). Kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Nurmijärven Keskus VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu olkaimien, kombikannun korkin, muovilenkin ja ylimääräisten irtomerkkien hankintaa (728,94 euroa). Kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Ira Nikoskinen