Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 3.11.2023

 Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 3.11.2023

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 3.11.2023.

Hallinnolliset ja muut päätökset

  • Rahaston hallitus avasi kokouksessaan 3.11.2023 rakennushankehaun vuodelle 2024. Kaikki rakennushankehakemukset vaadittavine liitteineen toimitetaan oman alueen aluehallintovirastolle ja Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle näiden antamaan määräaikaan mennessä. Palosuojelurahasto suosittelee rakennushankkeiden määräajaksi 22.1.2024. Hakuilmoitus ja lomakkeet on päivitetty verkkosivuille.
  • Rahaston hallitus julisti haettavaksi vuoden 2024 Innovaatiopalkinnon. Hakuaika päättyy 31.3.2024. Hakuilmoitus ja hakulomake on päivitetty verkkosivuille.
  • Merkittiin tiedoksi rahaston asiakastyytyväisyyskyselyn 2023 tulokset.
  • Rahaston hallituksen seuraava kokous pidetään 8.12.2023.

Avustuspäätökset

Pöydälle 8.9.2023 jääneet tutkimus- ja kehittämishankehakemukset (2 kpl)

Rahaston hallitus käsitteli kaksi 8.9.2023 pöydälle jäänyttä vuoden 2023 2. hakukierroksen tutkimus- ja kehittämishankehakemusta. Hallitus päätti hylätä hakemukset.

Liite: Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 2023 2. kierros, päätökset (päivitetty 9.11.2023)

 

Muutos- ja jatkoaikapäätökset

Rahaston hallitus käsitteli kokouksessaan muutos- ja jatkoaikahakemukset.

 

7.1.1 VN/33612/2021; Turun ammattikorkeakoulu Oy; jatkoaikahakemus; Virpa 3. Alakoululaisten paloturvallisuuden digitaalinen oppimisympäristö – Jatkokehittäminen, levittäminen ja tiedottaminen

Hakija on hakenut jatkoaikaa hankkeelle.
Päätös: Rahaston hallitus päätti kokouksessaan myöntää jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 31.10.2024 saakka ja jatkoaikaa tilityksen toimittamiselle 31.1.2025 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

7.1.2 VN/7762/2022; Lapin Pelastushelikopterin Tuki ry; jatkoaikahakemus; Kevyt pelastusauto (Sodankylä)

Hakija on hakenut jatkoaikaa hankkeelle.
Päätös: Rahaston hallitus päätti kokouksessaan myöntää jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 30.6.2024 saakka ja jatkoaikaa tilityksen toimittamiselle 31.8.2024 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

7.1.3 VN/33599/2021; Hämeen ammattikorkeakoulu Oy; jatkoaikahakemus ja muutoshakemus hankkeen budjettiin; European Fire Safety Regulations for Sandwich Panel Products (FISAP)

Hakija on hakenut jatkoaikaa hankkeelle sekä muutosta hankkeen budjettiin.
Päätös: Rahaston hallitus päätti kokouksessaan myöntää jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 30.11.2024 saakka ja jatkoaikaa tilityksen toimittamiselle 28.2.2025 saakka sekä hyväksyä muutokset hankkeen budjettiin esitetyllä tavalla.

7.1.4 VN/6301/2021; Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy; jatkoaikahakemus ja muutoshakemus hankkeen budjettiin; Risk-informed fire safety of sustainable sprinklered buildings using computational modelling (RIFS)

Hakija on hakenut jatkoaikaa hankkeelle sekä muutosta hankkeen budjettiin.
Päätös: Rahaston hallitus päätti kokouksessaan myöntää jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 31.3.2024 saakka ja jatkoaikaa tilityksen toimittamiselle 30.6.2024 saakka sekä hyväksyä muutokset hankkeen budjettiin esitetyllä tavalla.

7.1.5 VN/35416/2022; Mikko Saastamoinen; jatkoaikahakemus; CTIF commission for extrication & new technology -projektien hyödyntäminen suomalaisessa pelastustoimessa

Hakija on hakenut jatkoaikaa hankkeelle.
Päätös: Rahaston hallitus päätti kokouksessaan myöntää jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 28.2.2025 saakka ja jatkoaikaa tilityksen toimittamiselle 31.3.2025 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

7.1.6 VN/15404/2022; Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry; muutoshakemus hankkeen sisältöön ja budjettiin; NouHätä! 2023

Hakija on hakenut muutosta hankkeen sisältöön ja budjettiin.
Päätös: Rahaston hallitus päätti kokouksessaan hyväksyä muutokset hankkeen budjettiin esitetyllä tavalla. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

7.1.7 VN/11241/2022; Kymenlaakson pelastuslaitos; jatkoaikahakemus; Pelastus-/raivausauto

Hakija on hakenut jatkoaikaa hankkeelle.
Päätös: Rahaston hallitus päätti kokouksessaan myöntää jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 31.1.2024 saakka ja jatkoaikaa tilityksen toimittamiselle 29.2.2024 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

7.1.8 VN/11243/2022; Kymenlaakson pelastuslaitos; jatkoaikahakemus; Puomitikasauto

Hakija on hakenut jatkoaikaa hankkeelle.
Päätös: Rahaston hallitus päätti kokouksessaan myöntää jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 29.2.2024 saakka ja jatkoaikaa tilityksen toimittamiselle 31.3.2024 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

7.1.9 VN/10238/2022; Teiskon Vapaaehtoinen Palokunta ry; jatkoaikahakemus; Miehistönkuljetusauto

Hakija on hakenut jatkoaikaa hankkeelle.
Päätös: Rahaston hallitus päätti kokouksessaan myöntää jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 31.12.2023 saakka ja jatkoaikaa lopputilityksen toimittamiselle 29.2.2024 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

7.1.10 VN/13684/2021; Pelastusopisto; muutoshakemus hankkeen sisältöön / budjettiin; Tutkimustulokset timanteiksi, tiedoksi ja toiminnaksi

Hakija on hakenut muutosta hankkeen budjettiin.
Päätös: Rahaston hallitus päätti kokouksessaan hyväksyä muutokset hankkeen budjettiin. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

 

Sopimuspalokuntien pienavustuspäätökset

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustuksiin yhteensä 186 180 euroa. Hakemuksia oli yhteensä 35 kpl.

Rahaston hallitus päätti myöntää pienavustusta 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Nuoriso-osaston hankintojen osalta pienavustus on enintään 75 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Liite: Päätös, sopimuspalokuntien pienavustukset 3.11.2023

Emmi Laiho